Advarsel: Strategier kan opføre sig som virus

Strategier kan opføre sig som en virus. De har en inkubationstid, kan smitte, mutere eller gå i dvale. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når jeres strategi begynder at opføre sig som en virus.

Skribentinfo

I de fleste organisationer foregår der diskussioner af, hvordan strategierne implementeres bedst muligt. Modstand mod strategierne er noget, der skal minimeres, men hvad hvis strategier er som vira, hvor nogle er gode, og andre er dårlige? Nogle vira styrker organismen, mens andre svækker den, eller endda slår den ihjel. Så bliver modstand mod de dårlige vira centralt for at beskytte organisationen.

Den norske professor, Kjell Arne Røvik, har beskrevet, hvordan ideer opfører sig som en virus.

Strategien smitter

Når strategien kommer ind i organisationen, smitter den. Det sker typisk via en retorisk indpakning, hvorved den fremstår som attraktiv. Det er ofte lederen, som står for denne del.

Strategiens inkubationstid

Strategien har en inkubationstid. Det betyder, at der går tid fra, man bliver smittet, til man viser symptomerne. Eller hvis det er en god virus – til man oplever effekterne.

Strategien kan mutere eller gå i dvale

Den kan mutere undervejs, så det den startede med at være, forandres.

Strategien kan replikere sig selv, så den begynder at påvirke områder i organisationen, som det ikke var meningen, at den skulle påvirke.

En strategi kan også gå i dvale, så den ikke er aktiv i en periode, men pludselig genaktiveres og påvirker organisationen endnu en gang.

Organisationen kan være immun

Endelig kan organisationen blive immun overfor en strategi. Det sker, hvis man oplever, at den nuværende strategi minder om en tidligere, der havde negative effekter. Så smitter den ikke længere.

Sådan beskytter du organisationen

Når man ved, hvad strategierne kan medføre, må man overveje, hvordan organisationer beskytter sig mod potentielle farlige strategier. Organisationer har stærke immunforsvar i form af en lovgivning, der forhindrer visse former for strategier, interne regler og normer samt nogle nøglepersoner, der vurderer kvaliteten af strategier, inden de slippes løs i organisationer.

Dette er dog ikke nok, fordi strategien kan opføre sig som en virus, når den er kommet ind i organisationen. Det stiller nogle krav til organisationens strategiansvarlige om ikke kun at behandle strategien som en plan eller proces. De skal også være opmærksomme på, om strategien begynder at opføre sig som en virus:

  1. Er strategien stadig god for organisationen?

  2. Opstår der modstand, fordi strategien minder om en tidligere strategi, der havde ødelæggende effekter?

  3. Replikerer strategien sig selv, så den spreder sig til områder, hvor den ikke hører hjemme?

  4. Hvilke dele af organisationen er i stand til at håndtere en strategi, der begynder at opføre sig som en virus?

Læs også:

Derfor går ledere og strategi i hver sin retning

Strategi ifølge Mintzberg

Giv plads til selvledelse

Efter værdibaseret ledelse

Skribentinfo

Kommentarer