Afklar løn og vilkår

Det er en god idé allerede under det første jobinterview at få afstemt lønforventningerne nogenlunde. Det kan også anbefales, at der allerede i stillingsopslaget angives et lønniveau.

Skribentinfo

Det er et kedeligt afsæt for det nye samarbejde, hvis lederkandidaten er opsat på at få jobbet, føler at have været til rigtig gode samtaler og så afslutningsvis må tilbydes en løn, som er langt under hans eller hendes forventninger.

En sådan løndrøftelse skal ikke at have karakter af en forhandling. Der er stadig flere ansøgere i spil, og den faglige organisation skal formelt indgå selve lønaftalen, jf. nedenfor. Det er imidlertid en god idé at få drøftet, hvilket omtrentligt lønniveau hver af parterne forestiller sig. Man skal her være klar over, at udtrykket "løn efter gældende overenskomst" indeholder vide rammer for, hvordan lønnen udmøntes.

Den faglige organisations rolle

Lønnen og de øvrige vilkår for ansættelsen - og dermed selve ansættelsen - er først på plads, når den faglige organisation, der har aftaleretten for stillingen, har godkendt vilkårene.

En ansøger til en stilling kan således ikke indgå forpligtende aftaler om stillingen, men kan indgå i drøftelser om vilkårene. Resultatet af disse drøftelser kan forelægges eller drøftes med den faglige organisation, der herefter indgår en bindende aftale. Derfor anbefaler de faglige organisationer, at kandidaten først underskriver ansættelsesbrev mv., når organisationen har aftalt vilkårene.

Der er en lang række aftaler i spil, når det gælder kommunalt og regionalt ansatte chefer og ledere. Er man som ansøger i tvivl, kan man spørge sin faglige organisation om råd og hjælp. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at udvalget har skaffet sig indsigt i de mest relevante dele af de rette overenskomster. Her vil kommunens eller regionens personaleafdeling som regel kunne være behjælpelig.

Gå til Øvrige nyttige elementer i rekrutteringen

Gå til startsiden

 

Skribentinfo

Kommentarer