Ansættelser: Sådan finder du ledere der lykkes

Hvad skal du spørge om, når du skal ansætte en ny leder? Og hvordan skal du spørge for at finde ud af om ansøger er god til fx at aktivere omgivelserne eller håndtere konflikter? Med udgangspunkt i de syv kompetencer, der kendetegner ledere der lykkes, får du her et spørgebatteri til ansættelsessamtalen.

Skribentinfo

På baggrund af de syv kompetencer i Ledere der lykkes 2 har Væksthus for Ledelse udarbejdet en række spørgsmål, som ansættelsesudvalget med fordel kan stille næste gang, I skal ansætte en leder eller en chef.

Til hver af de syv kompetencer er der 7-8 spørgsmål og under spørgsmål. Det vil være for omfattende at stille alle spørgsmål, så udvælg de spørgsmål, som du synes særligt giver mening i jeres ansættelsesudvalg.

Husk at stille alle ansøgere de samme spørgsmål i første runde samtaler.

Du kan læse alle spørgsmål her, eller downloade en word-fil med alle spørgsmål, hvor du kan slette og skrive til, så det passer til jer.

Økonomisk opfindsomhed

- Lederne sikrer sig med økonomisk omhu og tæft et større ledelsesrum

 • Hvordan vil du beskrive din tilgang til den økonomiske del af ledelsesopgaven?
  - Er der områder du har særlig flair for?
  - Hvor er du typisk udfordret (eksempel)?

 • Er du inspireret af særlige økonomiske principper eller modeller i dit arbejde som leder?
  - Kan du give et eksempel på, hvordan du har arbejdet med dette i praksis?
  - Hvilket resultat kom der ud af arbejdet?

 • Kan du give et eksempel på, at det er lykkes dig at opnå et større økonomisk råderum i en tid med vanskelig økonomi?
  - Hvilken rolle spillede du?
  - Hvad var dit afgørende bidrag?

 • Har du været i en situation, hvor du måtte træffe svære eller upopulære økonomiske beslutninger
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig?
  - Hvilke konsekvenser havde din beslutning for mennesker omkring dig?
  - Ville du gøre det på samme måde i dag?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor din viden om økonomi har spillet en afgørende rolle i en sag?
  - Hvad skete der?
  - Hvordan kan du være sikker på, at det var din viden, der gjorde forskellen?

 • Har du nogensinde stået i en situation, hvor du måtte benytte nye eller utraditionelle metoder for at få økonomien til at gå op?
  - Hvad opnåede du?
  - Hvilke refleksioner havde du?
  - Hvordan sikrede du dig, du ikke brød reglerne?

 • Kan du give et eksempel på, hvor du havde vanskeligt ved at gennemskue det økonomiske aspekt i en problemstilling?
  - Hvad fandt du særlig vanskeligt?
  - Hvad gjorde du for at løse udfordringen?

 • Har du på et tidspunkt fejlvurderet de økonomiske forhold i en vigtig sag?
  - Prøv at beskrive situationen?
  - Hvilke konsekvenser havde det?
  - Hvad ville du gøre anderledes i dag?

Strategisk zoom

- Lederne skifter ubesværet perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn

 • Prøv at beskrive din erfaring med at udvikle og implementere strategi?
  - Er der dele af arbejdet, du har været særlig optaget af?
  - Hvad var nemt, og hvad var svært?

 • Hvilken betydning har den samfundsmæssige udvikling for din ledelse?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor din interesse for samfundsforhold eller ny teknologi har spillet en vigtig rolle i dit arbejde som leder?
  - Hvilket resultat kom der ud af din tilgang?
  - Hvilken rolle spillede du?

 • Kan du give et eksempel på, at du som den første indså behovet for forandringer i dit område?
  - Hvad var det, du havde set før andre?
  - Hvordan anvendte du denne indsigt?
  - Hvad kom der ud af det?

 • Kan du give et eksempel på, at du som leder lykkes med både den daglige ledelse af et område og samtidig havde overskud til at tænke strategisk fremadrettet?
  - Hvordan holdt du styr på begge dele på én gang?
  - Hvilken indflydelse havde dine strategiske overvejelser på din daglige ledelse?
  - Var der særlige forhold ved din daglige ledelse som spillede ind i dine ideer om fremtiden?

 • Hvordan sikrer du dig, at du har det fornødne overblik i komplicerede sager?
  - Kan du give et eksempel på, hvor det lykkedes dig at afdække alle vigtige forhold i en sag?

 • Kan du tilsvarende fortælle om en situation, hvor du ikke havde fået det hele med?
  - Var der særlig viden, der kom til at spille en afgørende rolle?

 • Kan du fortælle et eksempel, hvor du med succes fik forskellige parter med i en forandringsproces?
  - Hvordan sikrede du dig, at alles behov blev forstået og tilgodeset?
  - Hvad var dit særlige bidrag?

 • Har du været i en situation, hvor du ikke havde den fornødne tid til at fokusere på fremtiden?
  - Hvad skete der?
  - Hvilke konsekvenser havde det?
  - Hvad ville du gøre anderledes i dag?

Individuel indlevelse

- Lederne har blik for det enkelte menneske og behandler alle med samme respekt

 • Hvad er det første du lægger mærke til i dit samvær med andre?
  - Kan du give et eksempel på, at dine første indtryk fik afgørende betydning?
  - Hvad gjorde du?
  - Hvilken betydning fik det?

 • Hvordan reagerer du typisk, når andre udviser frustration eller stærke følelser?
  - Er der et eksempel på, at du faktisk tacklede en sådan situation succesfuldt?
  - Hvad var du særligt opmærksom på?
  - Hvad var nemt, og hvad var svært?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor du som den første opfangede ændringer i andres adfærd?
  - Hvad lagde du især mærke til?
  - Hvordan reagerede du på det?

 • Kan du give et eksempel på, at din respekt for andres standpunkt fik afgørende betydning i en sag?
  - Hvad skete der?
  - Hvad var dit særlige bidrag?

 • Hvordan sikrer du dig, din ledelse passer til den enkelte medarbejder?
  - Kan du beskrive et eksempel, hvor du netop tilpassede din adfærd?
  - Hvad gjorde du præcist og hvorfor?
  - Hvilken effekt havde det?

 • Har du på et tidspunkt været i en situation, hvor du ikke havde overskud til at reagere, som du gerne ville?
  - Hvad skete der?
  - Hvad ville du gøre anderledes i dag?

 • Har der været situationer, hvor du blev overrasket over andres reaktion eller standpunkt i en sag?
  - Kan du give et eksempel?
  - Hvad var det du ikke havde forudset?
  - Hvilken betydning fik det?

Præstationsorienteret passion

- Lederne stræber energisk og udholdende mod stadig højere mål

 • Er du som leder drevet af en særlig ambition eller passion?
  - Prøv at beskrive hvordan dette viser sig i praksis?

 • Hvilke udfordringer er du stødt på i forhold til at realisere din ledelsesambition?
  - Hvordan har du tacklet det?

 • Har du været i en situation, hvor det var nødvendigt at yde en ekstraordinær indsats for at nå i mål?
  - Kan du beskrive udfordringen?
  - Hvad bestod din særlige indsats i?
  - Ville du gøre det på samme måde i dag?

 • Hvordan reagerer du typisk, hvis andre ikke har samme ambitionsniveau som dig selv?
  - Kan du give et konkret eksempel hvor du med succes fik udfordret andres modvilje eller ambitionsniveau i en vigtig sag?
  - Hvad gjorde du?
  - Hvilket resultat kom der ud af din indsats?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor din forberedelse spillede en afgørende rolle for opnåelsen af et vigtigt resultat?
  - Hvad var de afgørende elementer i din forberedelse?
  - Hvordan kan du være sikker på, det var din forberedelse, der gjorde udslaget?

 • Gør du noget særligt for at bevare en fornuftig balance mellem arbejde og fritid?

 • Kan du give et eksempel, hvor arbejdsbelastningen faktisk blev for stor?
  - Hvad skete der, og hvordan håndterede du det?
  - Ville du handle på samme måde i dag?

 • Har du nogensinde opgivet at nå i mål med en opgave til aftalt tid?
  - Hvad skete der?
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig?
  - Hvad ville du gøre anderledes?

 • Kan du komme i tanke om et situation, hvor du måtte indgå et kompromis eller slække på din ambitioner i en sag?
  - Prøv at beskrive situationen.
  - Hvad var de største udfordringer?
  - Hvilke alternativer overvejede du?

Mangfoldig mobilisering

- Lederne investerer i værdiskabende relationer til en bred kreds af interessenter

 • Hvad betyder netværk for din ledelse?

 • Kan du give et eksempel på, at dit netværk har spillet en afgørende rolle?
  - Hvad kom der ud af det?
  - Hvad gjorde den afgørende forskel?

 • Benytter du dig af en særlig metode til at engagere mennesker omkring dig?

 • Kan du beskrive en situation, hvor du lykkedes med at engagere forskellige mennesker i løsningen af en vigtig opgave?
  - Hvilken rolle spillede du?
  - Hvad opnåede du?

 • Hvilken rolle spiller delegering af opgaver og ansvar i dit arbejde som leder?

 • Prøv at fortælle om en situation, hvor din delegering gjorde en afgørende forskel?
  - Hvilke tanker gjorde du dig forud for delegeringen?
  - Hvilket resultat kom der ud af det?

 • Kan du give et eksempel på, hvor du lykkedes med at opbygge et brugbart netværk til eksterne samarbejdspartnere?
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig forud?
  - Hvordan blev relationerne etableret rent praktisk?
  - Hvad kom der ud af det?

 • Hvordan sikrer du dig, at andre fatter interesse for dit ansvarsområde og de resultater, I skaber?
  - Kan du komme i tanke om et konkret eksempel?
  - Hvilken rolle spille du?
  - Hvad var nemt, og hvad var svært?

 • Har du været i en situation, hvor du ikke lykkedes med at få andre engageret i en vigtig sag?
  - Hvad skede der?
  - Hvad var den største udfordring?
  - Ville du gøre det anderledes i dag?

 • Kan du komme i tanke om et eksempel, hvor du bevidst undlod at involvere andre?
  - Hvad skete der?
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig?
  - Kunne du have gjort noget anderledes?

Konstruktiv konfrontation

- Lederne udfordrer, afklarer og bilægger uenighed

 • Har du en særlig tilgang til løsning af uenigheder på en arbejdsplads?
  - Prøv at beskrive din tilgang?

 • Kan du komme med et eksempel, hvor du har anvendt din tilgang i praksis?

 • Hvordan reagerer du typisk, når andre ikke lever op til dine forventninger?
  - Kan du give et eksempel?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor du med succes har involveret dig i en uenighed eller konflikt?
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du greb ind?
  - Hvad gjorde du helt konkret?
  - Hvad kom der ud af din involvering?

 • Hvordan sikrer du dig, at alle parter i en konflikt får en fair behandling?
  - Kan du beskrive et eksempel, hvor det netop lykkedes dig at behandle alle fair?
  - Hvilken rolle spillede du?

 • Hvordan kan du være sikker på, at alle havde en oplevelse af fairness?

 • Er der efter din opfattelse problemer på en arbejdsplads, man gør bedst i at lade ligge?
  - Hvilke?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor du havde set et problem men undlod at involvere dig?
  - Ville du forholde dig på samme måde i dag?

 • Kan du komme i tanke om en situation, hvor din involvering i en uenighed ikke var succesfuld?
  - Hvad skete der?
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig?
  - Hvad ville du gøre anderledes i dag?

Afklaret autoritet

- Lederne er tydelige om og tro mod deres personlige værdier

 • Tager din ledelse afsæt i særlige værdier eller principper?
  - Hvilke?
  - Hvordan viser det sig i praksis?

 • Hvordan sikrer du dig, at andre kender dine værdier?

 • Kan du give et eksempel på, at du med succes har benyttet dig af din autoritet som leder?
  - Hvad gjorde det nødvendigt?
  - Hvad gjorde du helt konkret?
  - Hvad kom der ud af det?

 • Kan du beskrive en situation, hvor din autoritet som leder blev udfordret?
  - Hvad skete der?
  - Hvordan reagerede du?
  - Ville du handle anderledes i dag?

 • Kan du give et eksempel på, at du som leder måtte træffe en ubehagelig eller upopulær beslutning?
  - Prøv at beskriv situationen helt fra begyndelsen
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig?
  - Ville du handle på samme måde igen?

 • Har du været i en situation hvor andre optrådte illoyalt i en sag?
  - Hvad skete der?
  - Hvordan reagerede du?
  Hvordan kan du være sikker på din ageren var korrekt?

 • Har du nogensinde været i tvivl om, hvad der var det moralsk rigtige at gøre som leder? Kan du give et konkret eksempel?
  - Hvilke overvejelser gjorde du dig?
  - Hvad gjorde du?
  - Ville du gøre det samme igen?

Hent word-fil med alle spørgsmål her.

Læs også

Download eller bestil publikationen Ledere der lykkes 2

Skribentinfo

Kommentarer