Bidrag med din viden om at vende en usund kultur på arbejdspladsen til en sund kultur

Væksthus for Ledelse arbejder med et projekt, der skal samle viden og erfaringer ind om, hvordan man forebygger og håndterer en usund kultur, hvor medarbejdere fx taler grimt, ignorerer eller på anden måde behandler borgere eller en kollega respektløst.

Skribentinfo

I den offentlige sektor er medarbejdere og ledere motiverede for og trænede og uddannede i at gøre deres bedste for borgerne og samfundet. Indimellem sker det dog, at den tætte dialog med borgerne af forskellige grunde opleves krævende. Medarbejderne bliver pressede, og en overlevelsesstrategi kan være at gøre sig hård i sin omgang med borgere og kolleger eller ledere.

Ingen ønsker det, men det sker alligevel af og til, at der opstår en usund kultur
Man behandler en borger dårligt gennem sin kommunikation, ignorerer en patient, der opleves som irriterende eller ved at tale råt og sarkastisk om borgerne med kollegerne. Det giver ubehag at behandle andre dårligt, så for at lette ubehaget er det en psykologisk mekanisme, at man begynder at tænke, at det er borgerens egen skyld, og at det er nødvendigt at gøre, som man gør. Mekanismerne smitter, og der udvikler sig et kollegialt fællesskab om at retfærdiggøre og vedligeholde en uacceptabel opførsel blandt de professionelle, hvis ikke der ledelsesmæssigt sker indgreb, som modvirker processen.

Vi vil gerne høre din historie for at kunne hjælpe andre ledere
Er du direkte leder af medarbejdere med borgerkontakt vil vi gerne høre fra dig, der har oplevet at skulle håndtere noget lignende. Hvad fik du vendt en usund kultur til en sund kultur og hvordan arbejder du for, at det ikke opstår igen? Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har set eller hørt om andre, der har haft lignende oplevelser. Formålet er at få indsamlet erfaringer og metoder, der kan hjælpe andre ledere i den situation.

Hvad vil vi?
Vi vil gerne komme ud og gennemføre interviews med de relevante medarbejdere og ledere for at blive klogere på begreber, ord, oplevelser og metoder, når man taler om usund og sund kultur. Vi vil gerne både tale om det, der er eller var svært. Og det, der er lykkedes godt.

Det tager ca. en time – enten kan vi interviewe individuelt eller en gruppe – afhængigt af hvordan det passer hos jer. Bagefter vil vi gerne invitere lederne til en workshop i København med andre ledere om, hvordan man håndterer og forebygger usund kultur og fremmer en sund kultur.

Hvornår?
Gerne så hurtigt som muligt og helst senest 15. november.

Hvem?
Projektgruppen består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Hvis du er interesseret i at høre mere, må du meget gerne henvende dig til enten:

Louise Angelo, loua@komponent.dk, tlf: 8779 6362,

Tom Bjerregaard, tob001@foa.dk, tlf: 4697 2594,

Olav Øfverlind Pedersen, olp@dsr.dk, tlf: 4695 3914 eller

Laura Thors Calaña, ltc@regioner.dk, tlf: 3529 8230.

 

Skribentinfo

Kommentarer