Bliv en bedre leder med compassion fokuseret ledelse

En medarbejder kommer for sent til et vigtigt møde med en borger. Møder du medarbejderen med åbenhed og nysgerrighed eller med irritation og utålmodighed? Måden du møder dine medarbejdere, har stor betydning. Få her en introduktion til compassion i ledelse, der handler om at have medarbejdernes og din egen trivsel på sinde og skabe rammer, der understøtter tillid og psykologisk tryghed.

Skribentinfo

Har du stillet dig selv spørgsmål som: Hvordan er jeg som leder? Er jeg en medfølende leder? Er jeg en fortravlet leder? Og måske, hvordan kan jeg virke på andre?

Compassion er med til at organisere vores sind. Det nærmeste på dansk man kommer compassion er medfølelse, men det rummer dog ikke dette helt. Det er også en god rettesnor for hvordan, du omgås situationer og mennesker i dit arbejdsliv og i dit lederskab.

Hvad er compassion i ledelse?

Compassion i ledelse handler både om at have sin egen og medarbejdernes trivsel på sinde og skabe rammer, der understøtter tillid og psykologisk tryghed.

Compassion i ledelse er:

  1. En måde at være til stede på. Også i en presset hverdag
  2. Det er en måde at være i kontakt – både med dig selv og dine følelser som leder
  3. Og compassion sætter aftryk og smitter positivt af på dine relationer – på kollegaer og medarbejdere

At lede med Compassion betyder i sin enkelthed, at dine handlinger i ledelse er båret af empati, indlevelse og helhjertet ledelse. At du har dig selv og dem du leder på sinde.

Forestil dig, hvordan du vil møde en medarbejder, der er bagud med jeres kerneopgave eller kommer uforberedt til jeres møde eller måske for sent til en borger eller patient?

Hvis intentionen er åbenhed og nysgerrighed, vil det give ét bestemt udfald - hvis du møder ham/hende med minus overskud selv og utålmodighed, vil det få et andet udfald.

Så når du møder mennesker med dybfølt ønske om at forstå og lytte opmærksomt, er det en måde at være til stede på, som vi kalder compassion.

Compassion er ikke en følelse, men en intention

 

Du kan ikke gøre det alene

Noget af det du kan have in-mente er, at compassion helst skal implementeres på tre niveauer nemlig:

  1. På et individuelt niveau
  2. På et processuelt og strukturere niveau
  3. På det kulturelle interpersonelle niveau.

Er du klar til compassion?

Ja dybest set kan du bedst svare på det selv, hvor og hvordan du skal sætte ind.

Hvorfor Compassion i ledelse?

  1. Compassion på arbejdspladsen skaber psykisk sundhed og psykologisk tryghed
  2. Mennesker med høje compassion-niveauer er mere tillidsfulde og respekterer hinanden bedre som kollegaer
  3. De ledere der prioriterer compassion øger loyalitet og engagement i deres organisation.

 

Skribentinfo

Kommentarer