Brug dit ledelsesrum

Som leder kan du skubbe, udforske, udvide og bruge dine handlemuligheder. De rammer du er leder inden for, ligger ikke altid fast. Nogle kan rykkes, andre kan omdefineres, og andre er der slet ikke. Rammerne er med andre ord til forhandling. Læs hvordan en af vinderne af Den Kommunale Lederpris har brugt sit ledelsesrum til at skabe resultater.

Skribentinfo

”Jeg har da også stået med uro i maven, hvis jeg skulle op og forklare noget, jeg har sat i værk uden, at det måske var 100 pct. afklaret på forhånd. Men det at have albuerum har været helt afgørende for, at jeg kan være den bedst mulige leder,” fortæller Benthe Hansen, bibliotekschef i Hjørring Kommune.

Benthe Hansen har netop vundet den Den Kommunale Lederpris 2012 for institutionsledere. Hun fortæller, hvordan hun igennem sine 18 år som leder har brugt sit eget ledelsesrum.

”Det kræver selvfølgelig et vis mod og måske også en erfarenhed. Men jeg har igennem hele min tid som leder brugt sparring med andre og har spurgt andre til råds, så jeg selv kunne blive afklaret med, hvad jeg gerne ville. Jeg har ledet i overensstemmelse med mine værdier og har haft min mavefornemmelse med. Det gør det meget nemmere at træffe gode beslutninger. Vi skal gøre de rigtige ting, ikke gøre tingene rigtigt. Det skal ikke være systemerne, der styrer,” fortæller Benthe Hansen. 

Udvid rummet - ellers bliver det mindre

Væksthus for Ledelses pjece ”Ledelsesrum – udnyt og udvid dine handlemuligheder” giver råd og tip til, hvordan du bruger dit ledelsesrum.

”Hvis man bare står inde i midten og ikke gør noget aktivt for at udnytte sit ledelsesrum, bliver det mindre og mindre,” fortæller Mikael Wennerberg Johansen, BUPL, der er en af projektlederne i projektet.

”Lederen skal i stedet aktivt udvide og udvikle sit ledelsesrum. Det er nemlig på kanten af, hvad vi kender, at vi udvikler os, får nye ideer og lærer. En af de vigtige pointer er også, at hvis vi på forhånd definerer, hvad chefen, medarbejderne eller brugerne mener – uden at spørge dem – så får vi helt sikkert mindre plads at lede på. Spørg, udforsk og udfordr grænserne, så flytter de sig ofte,” siger Mikael Wennerberg Johansen.

Da publikationen ’Ledelsesrum – udnyt og udvid dine handlemuligheder’ udkom, udtalte Klaus Majgaard, daværende direktør i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense, sig til Magasinet Offentlig Ledelse. Han fortalte det samme, som pjecen også fortæller, nemlig at cheferne meget gerne vil have ledere, der selv får ideer og som tør udvide grænserne.

Det kan for eksempel være ved at udvikle innovative løsninger, eller ved at fremprovokere en dialog om deres ledelsesvilkår.

“Jeg vil hellere have ledere, som tvinger mig til at småløbe for at følge med, end ledere, som jeg skal tvinge til at tage et skridt fremad,” sagde Klaus Majgaard dengang til Offentlig Ledelse.

Må vove sig frem på banen

Benthe Hansen har igennem sine 18-årige lederkarriere både været leder i ældreplejen, sundhedschef, ældrechef og nu bibliotekschef.

”Det er kendetegnende for mig, at jeg har haft ledelse som fag først og fremmest. Jeg har ikke haft den normale faglige uddannelse. Der gik en bølge igennem biblioteksverdenen, da jeg blev udnævnt som bibliotekschef. Normalt er man bibliotekar eller akademiker, men jeg er oprindelig biblioteksassistent. Det fylder ikke meget hos mig, men hos andre har det haft betydning i starten, indtil de så, at jeg også i høj grad respekterer faglighed. De kunne også se, at jeg turde tage nogle beslutninger, som måske ikke altid var 100 pct. clearet af. Men det var de rigtige beslutninger, og jeg har forsvaret dem, hvis det var nødvendigt,” fortæller Benthe Hansen.

Et stort spillerum er ikke noget, man skal sidde og vente på som offentlig leder. Projektleder Mikael Wennerberg Johansen opfordrer til, at man som offentlig leder prøver tingene af:

”Man er nødt til selv at vove sig frem på banen og afsøge sine muligheder i samarbejde med chef, medarbejdere og borgere,” siger han.

Skeln mellem rammer og relationer 

Rammer: Er vilkår, der udgør det formelle grundlag for ledelsesudøvelsen. Her har du som leder ofte ikke direkte indflydelse. Rammer er ofte veldefinerede og nedskrevne, men kan alligevel opfattes, fortolkes og håndteres forskelligt af ledere selv inden for samme område.

Relationer: Er de ressourcer og udfordringer, der ligger i lederens forhold til alle personer og grupper, der har berøring med ledelsesopgaven. I relationen til din nærmeste leder, medarbejdere, kolleger, brugere og borgere kan du ofte arbejde med at udvikle, afprøve og eksperimentere.

(Kilde: pjecen Ledelsesrum)

Citater fra chefer og ledere


”Det ville være dejligt, hvis de turde noget mere. De skal ud og prøve grænserne af.”
Chef, i Ledelsesrum

Forventningsafstemning er nødvendigt for, at jeg kan vurdere, om jeg lever op til min chefs forventninger. Det ved jeg ikke i dag.”
Institutionsleder, i Ledelsesrum

”Mit ledelsesrum er blevet udvidet gennem årene. Jeg kan fint agere inden for de rammer, der er udstukket, og jeg får selv lov til at definere min ledelse. Jeg har ufattelig frihed til at agere, når man tænker på, at det er en offentlig institution.”
Institutionsleder, i Ledelsesrum

”De grænser, lovgivningen sætter, opfatter jeg som et vilkår. Men når det er min chef, der kommer og begrænser mig, ser jeg det som en indskrænkning af mit personlige ledelsesrum.”
Institutionsleder, i Ledelsesrum 

 
Ledelsesrum – udnyt og udvid dine handlemuligheder

Læs også: Du skal udfordre dit ledelsesrum

 

 

Skribentinfo

Kommentarer