Brug politikernes taktik og bliv en populær leder

Politik handler blandt andet om at have gennemslagskraft og skaffe opbakning til de beslutninger, man træffer. Det samme gælder for ledelse. Læs her, hvilke metoder politikerne har brugt op til valgkampen, og hvordan du som leder kan lære af dem.

Skribentinfo

Nej, ledelse handler ikke kun om at være populær. Men hvis du som leder vil have gennemslagskraft og inspirere medarbejderne til at handle på en strategi, bliver du nødt til at være bare en smule vellidt og nyde opbakning fra dine omgivelser.

Ingen kender bedre til at skabe dette end politikere under en valgkamp. Derfor har Lederweb spurgt to politikere, hvad de har gjort op til valget for at blive populære:

Råd fra ungdommen – Popularitet handler om at lytte, og om at tage medejerskab

Jacob Mark, 22 år, stillede op for Socialistisk Folkeparti i Køge. Han kom første gang i byrådet som 18-årig, og har fået status af at være de unges talerør i Køge Kommune. Hans popularitet bygger på markarbejde:

”Jeg spørger dem, jeg møder, hvilke problemer de oplever i deres hverdag, og så bruger jeg det aktivt i min politik, hvis jeg er enig i, at der er et problem. At lytte er vigtig i politik ligesom det er i ledelse”. Jacob Mark har inddelt sin kommune i 14 geografiske områder, som han før valget satte sig for at besøge. Tanken var at tale med beboere og indsamle viden om, hvad de gik og undrede sig over eller kæmpede med af problemer i deres lokalområde. Efter at have lyttet, kogte Jacob Mark pointerne ned til tre-fire konkrete problemer for hvert af de 14 distrikter, og brugte punkterne aktivt i valgkampen.

Det resulterede i 14 forskellige valgbrochurer med Jacob Mark på forsiden, som han nu kan uddele i lokalområderne. Popularitet handler på denne måde om at lytte og anerkende de problemer, borgerne oplever og gøre sig selv til medejer af en løsning, mener Jacob Mark. ”At skaffe penge til en fodboldklub handler jo fx ikke om fløjpolitik, men om at anerkende et problem ved at lytte og gøre sig selv til medejer af de ideer, folk kommer med. Hvis ikke ideen er god, skal man til gengæld sige det. Folk kan godt lide konflikter, selvom nogle politikere og ledere ikke tror det. Det handler bare om at argumentere ærligt og huske, at hvis man tager fejl i en sag, så er det fejlene, der gør os menneskelige,” uddyber han.

Et råd fra Jacob Mark til ledere er derfor at spørge ind til folks udfordringer og opgaver. Det er godt givet ud i sidste ende, fordi det viser, at du som leder interesserer dig for, hvad medarbejderne laver, samt hvad de oplever af problemer i hverdagen. Du øger med andre ord populariteten ved at vise handlekraft og hjælpe med at løse problemerne (store som små).

Tip fra lederen, der blev politiker – Popularitet handler om at lave analyser og sige, når kejseren ikke har tøj på

Carsten Kissmeyer, stiller op for Venstre i Ikast-Brande. Han blev valgt ind i byrådet første gang i 1994 og har været borgmester siden 2007. Han er tidligere direktør for Ikast Handelsskole og drager i sit politikerliv nogle klare paralleller mellem den populære leder og politiker. ”Det, vælgere og medarbejdere har respekt for, er, at man er flittig, tager initiativer, laver grundige analyser af de problemstillinger, man står over for, og at man er ærlig,” siger Carsten Kissmeyer.

”At være flittig og tage initiativ handler om at opsøge de mennesker, man arbejder for. I politik ser jeg en kommune som en stor organisation, hvor det er vigtigt at vise borgere, virksomheder og de frivillige organisationer opmærksomhed. Som politiker eller leder stimulerer man det personlige engagement ved at vise begejstring for det, borgere, virksomheder eller medarbejdere foretager sig af gode ting og spørge ind til det, der går mindre godt,” uddyber han.

Respekten og dermed populariteten kommer derudover kun ved, at man som politiker eller leder tør sige, når kejseren ikke har tøj på – hvis eksempelvis borgernes argumenter i en sag ikke holder. Det kræver, at man som politiker såvel som leder bygger sine egne argumenter på facts, mener Carsten Kissmeyer:

”At lave analyser og være ærlig handler for mig om, at man ikke gemmer sig bag et regneark, men at man involverer sig oprigtigt og går videre med den nye viden, man får. I en landsby kan der fx være en udfordring i, at erhvervslivet er ved at lukke ned. Ofte er en tilbøjelighed her, at nogle borgere gerne vil have landsbyen til at ligne det, den var engang. Her må man som politiker gå foran og sige det lige ud, hvis det ikke kan lade sig gøre at fastholde erhvervslivet i byen. Også selvom sandheden kan være ilde hørt. På samme måder skal ledere turde gå foran og være ærlige – og selvfølgelig skal ens argumenter bygge på en analyse af problemet først,” siger Carsten Kissmeyer.

Politikernes tips om god ledelse:

  • Lyt, lyt og lyt. Lyt til hvilke udfordringer medarbejdere, borgere, erhvervsliv osv. står med, stil uddybende spørgsmål så du får alle vinkler med
  • Vær ærlig. Skyd en ide ned, der ikke holder, men byg din argumentation på redelige argumenter og analyser
  • Vis din begejstring for det, der fungerer godt
  • Vær synlig. Du skal ud af kontoret og opsøge dine medarbejdere, og give dem opmærksomhed

Læs også:

Publikationen "Den politiske tango"

Taleskrivning for den gode leder

Skab opbakning med Arentzens metode til at kommunikere

Skribentinfo

Kommentarer