Bruger I jeres stressramte godt nok?

Det lyder mærkeligt, men den er god nok. En medarbejder, der har været stressramt, har fået nye kompetencer. Og dem skal lederne være langt bedre til at bruge, for at forebygge nye tilfælde af stress og sygemeldinger.

Skribentinfo

Mange tidligere stressramte vil typisk gerne bruges. Alligevel er det alt for få ledere, der bruger den viden og de kompetencer, som en tidligere stressramt medarbejder sidder med. Og det kan man ikke fortænke dem i. De fleste ved nemlig ikke, hvor meget viden de stressramte sidder med, og hvor stor en hjælp det er at bruge deres viden i forhold til at forebygge stress hos deres kollegaer. 

På baggrund af en undersøgelse med næsten 100 tidligere stressramte, er det muligt at udpege tre af de vigtige ting, stressramte medarbejdere har lært af oplevelsen – og hvad du som leder konkret kan gøre for at bruge det fremadrettet til forebyggelse.

3 ting stressramte har lært

1. En stressramt har lært på egen krop, hvordan stress kommer snigende og har værdifuld viden om, hvordan I kan forebygge flere tilfælde.

Det kan du gøre:

Tag en samtale, når medarbejderen er tilbage og har det godt igen, og hør, hvad hun eller han oplevede i forbindelse med stress. Det er også vigtigt at få information om årsagerne til, at det gik galt.

Med andre ord gå til det ligesom var det en fysisk arbejdsskade. Måske er der brug for, at I laver nogle ændringer, så I kan optimere og undgå, at det sker for andre.

2. Folk, der har haft stress, er blevet dygtige til at spotte stress-tegn hos andre.

Det kan du gøre:

Få en tidligere stressramt involveret som arbejdsmiljørepræsentant eller måske en uformel rolle som en ressourceperson ift. stressforebyggelse og trivsel.

De andre medarbejdere skal kunne gå til ham eller hende, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man måske selv har fået stress. Det erstatter ikke lederens ansvar eller hjælp fra en psykolog, men kan være første skridt i at gøre noget.

3. Tidligere stressramte er blevet gode til at passe på sig selv.

Det siger alle, der blev spurgt i undersøgelsen. Måske siger de oftere nej end tidligere, og måske er de blevet bedre til at holde fri. Men netop det øger chancen markant for, at de holder balancen og overskuddet på længere sigt.

Det kan du gøre:

Få den tidligere stressramte til at fortælle om sine erfaringer, hvis han (eller hun) har lyst, og når vedkommende er ovenpå igen. Det kan være til et møde eller helt uformelt over kaffen en dag. Formålet er at dele med kollegaerne, hvad han konkret gør, og hvad han har ændret på fra tidligere.

De kompetencer, en tidligere stressramt medarbejder har opnået ville man selvfølgelig helst være foruden. Som leder bør du gøre alt, hvad du kan for at undgå, at en medarbejder får stress. Læs mere om, hvordan du forebygger stress her

Den viden, du får her, kommer fra en undersøgelse som Pernille Rasmussen har lavet blandt næsten 100 tidligere stressramte. Hvordan forandrer man sig efter stress, og hvordan kan man bruge oplevelsen til at udvikle sig? Det og meget andet kan du læse om i bogen ”Livet efter stress – udvikling og muligheder” Læs mere på www.growpeople.dk

Læs også

Spot den farlige arbejdsafhængighed

Undgå at blive smittet med stress

Skribentinfo

Kommentarer