Cafemetoden

Et cafeseminar giver gode muligheder for at udveksle ideer, skabe dialog om meninger, fordybe sig i vigtige spørgsmål, udvikle og fastholde viden - samt at skabe nye måder at arbejde på.

Skribentinfo

Sådan kan du organisere et café-seminar:

 • Deltagerne sidder (3-5 personer) omkring borde og snakker

 • Der er papirduge på bordene – til at tegne og skrive på

 • Levende lys, en blomst, snacks, plads til kaffekopper – hygge

 • Et bordskilt kan angive bordets navn eller kan indeholde et spørgsmål – dermed sættes en ramme, en stemning anslås, eller en opgave angives

 • Der kan udnævnes eller vælges en permanent eller midlertidig cafévært ved hvert bord, som tildeles særlige opgaver

Et cafeseminar er velegnet til fordybelse, strategiundersøgelser, visions- og idéudvikling, udveksling, sammenligning og udvikling af informationer, ideer, meninger og forståelser. Men det er dårligt til planlægning, beslutning, prioritering, brandslukning og salgsprojekter.

Den fordybende dialog ved cafebordene foregår i sekvenser af 20-40 minutter. Dialogen veksler med såkaldte fletterunder, hvor deltagerne udveksler historier, diskussionsreferater, ideer og synspunkter. Med vævning eller fletning knyttes tingene sammen til en helhed – sigtet er at støtte den enkelte cafégæst med at forbinde sin del til helheden. Der er en række forskellige fletteteknikker og principper for, hvordan optimal udveksling fremmes. Disse gennemgås i et afsnit nedenfor.

Filosofien ”bag” cafeseminaret

 • Helheden er repræsenteret i hver del – holografisk verdensbillede

 • Folk kan dialog

 • Gode løsninger findes – jagt efter den ”bedste” løsning er ikke væsentlig

 • Visdom findes ”midt på bordet”, hvis man lytter efter den

 • Enhver gruppe mennesker har evner for selvorganisering

 • Dialog forandrer

Cafeværten sætter rammerne

 • Byder velkommen

 • Angiver, hvad folk ved cafebordene skal gøre og hvornår

 • Giver instruktioner om, hvad de enkelte momenter og opgaver består i

 • Formulerer sig kort og forståeligt, giver enkelte punktvise instruktioner

 • Fornemmer caféens energi, forholder sig intuitivt

 • Styrer eventuelle ritualer, spiller båndmusik (eller giver tegn til musikere)

Caféens arbejdsform er dialog/udveksling. Derfor er det vigtigt, at deltagerne er engageret i det, der snakkes om, og at de er indstillet på at investere noget. Det drejer sig ikke kun om at give af sine gode ideer og meninger, men i lige så høj grad om at investere sin opmærksomhed over for de andre deltageres gode ideer. Det betyder blandt andet, at:

 • Spørgsmål skal være ”brændende”: vedkommende, konkrete, åbne og bør indeholde personlige implikationer

 • Det er vigtigt at lytte. Lyt med indføling og medleven

Det er sværere at lytte, end de fleste tror. Den form for lytning, som man er mest vant til kaldes autobiografisk eller selvfremstillende lytning; man lytter ikke for at få indsigt men for at få et stikord til selv at tale – ”…det kender jeg godt”, ”nu ved jeg, hvad du skal gøre” eller ”det er jeg ikke enig i…”

 • Det er en god ide også at lytte til sin egen fornemmelse for, hvordan energien i gruppen er. Prøv at undgå at lade samtalen gå i tomgang

Når dialogen i cafeen virkelig bliver dyb og forandrende, kan man tale om, at der opstår ”magi i cafeen”. Der er visse betingelser, der skal være opfyldte, for at det kan ske:

 • Trygt rum

 • Spørgsmål, som betyder noget

 • Gensidig lytten

 • En undersøgende og nysgerrig holdning

Fletteteknikker giver sammenhæng på tværs
Den overordnede cafevært styrer væve- eller fletterunderne, hvor deltagerne møder gæsterne ved de andre caféborde. Det betyder, at du som cafevært giver klare instruktioner til cafeens deltagere om, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det og hvordan.

I det følgende gennemgås de mest grundlæggende fletteteknikker kort:

 • Den første væveteknik skal som regel være en besøgsrunde, d.v.s. at gæsterne går rundt til andre borde

 • Besøgsrunde: en person ved hvert bord udnævnes til cafevært, de øvrige fordeler sig til andre cafeborde, hvor de lytter til disse bordes værters beretninger. Den overordnede cafevært kan variere, hvad og hvordan bordværterne beretter. Derefter vendes der tilbage til det oprindelige cafebord, hvor der debriefes

 • Postkort sendes rundt. Cafeværten har stillet et spørgsmål, som hvert cafebord besvarer – kortet sendes til sidebord, som kommenterer og sender videre til yderligere kommentarer. Efter x antal kommentarrunder sendes kortet tilbage, så hjemcafeen får feedback. Opgaven kan varieres til alternative spørgsmål eller uddybende spørgsmål.

 • Flipover: dugen benyttes til at besvare en stillet opgave (brainstorm, problemformulering, spørgsmål, forslag og så videre. Hvert bord hænger dugen op på en væg. Alle har herefter mulighed for at studere dugene, enten helt spontant, ukommenteret i en pause eller i form af en guidet rundtur.

 • Nye borde og nye konstellationer giver væveeffekt.

 • Pauser og frokost kan også bruges til vævning.

Skribentinfo

Kommentarer