Coach åbnede (ledelses)døren på klem

Som faglig koordinator i Sundhedsplejen i Holstebro Kommune har Joan Skytte ofte flirtet med tanken om et lederjob. Hun er dog ikke overbevist om, at det med personaleledelse er noget for hende. Men en række coachsamtaler i forbindelse med talentforløbet ’Fra medarbejder til leder’ har givet hende nogle nye perspektiver.

Skribentinfo

Det var egentlig primært for at blive skarpere på sin egen rolle i organisationen, at Joan Skytte, der er faglig koordinator og sundhedsplejerske i Holstebro Kommunes Sundhedspleje, sagde ja tak til tilbuddet om at komme med i talentforløbet ’Fra medarbejder til leder’.

”Forløbet passede godt i forhold til min funktion, hvor jeg ikke har et fast overblik over opgaver, fordi de hele tiden varierer. Så det var en god mulighed for at finde ud af, hvordan funktionen kan sættes i spil i fremtidens organisation. For noget af det kan godt komme i nærheden af at være ledelse. Jeg ville blive skarpere på, hvornår jeg kan sige fra over for opgaver og hvornår, opgaven ligger hos mig,” siger hun

Men forløbet har også hjulpet hende med afklaringen i forhold til et fremtidigt lederjob.

”Jeg har lidt berøringsangst over for den del, der handler om personaleledelse. Jeg tror, at det er svært både at tage hensyn til borgerne og organisation på den ene side og de enkelte ansatte på den anden. Men samtalerne med en coach har hjulpet mig med at se, hvordan jeg kan være i en lederrolle,” forklarer hun.

Loop på lederegenskaber

Coachen var ifølge Joan Skytte blandt andet rigtig god til at fokusere på de egenskaber, som Joan Skytte allerede besidder.

”Hun formåede at forstørre det, jeg allerede kan, og få mig overbevist om, at det faktisk er lederegenskaber. Hun forklarede mig, at hun kunne se en leder i mig ved at uddybe de ting, som jeg gør. Så hun udpegede, hvornår jeg taler som en leder, hvornår jeg tænker som en leder, osv.. Det har hjulpet mig i forhold til, hvordan jeg kan se mig selv i rollen som leder,” siger Joan Skytte og uddyber:

”Hun kom også med nogle spændende perspektiver på, hvordan en kvinde i min alder med tre mindre børn og en mand, der har egen klinik for fysioterapi, kan forene karriere og privatlivet. Det kan nemlig godt være en svær kunst.”

Hun har blandt andet fået øjnene op for, at et netværk eller en coach måske vil kunne give hende den sparring og bekræftelse, som hun er bange for at miste, hvis hun vælger at gå ledervejen.

Moderne tilgang til ledelse

Forløbet bestod af samtaler med henholdsvis en coach og en mentor, et modul på diplomniveau i kommunikation, organisation og ledelse samt muligheden for at deltage i et netværk, og det var netop denne kobling, der tiltrak Joan Skytte.

”Det er en lidt mere moderne tilgang til ledelse, og det, synes jeg, lød spændende. Derudover kunne jeg selvfølgelig bruge det til at blive klogere på, om ledelse er noget for mig,” forklarer hun.

Og det var ikke kun coachsamtalerne, Joan Skytte fik noget ud af.

”Jeg føler, at jeg er bedre rustet til at varetage de funktioner, jeg har, nu. Min rolle handler meget om, hvordan jeg evner at kommunikere og give klare budskaber, så jeg har brugt rigtig meget af det, jeg lærte om kommunikation. Det handler for eksempel om at invitere til dialog i stedet for diskussion, at have en høj grad af information og at huske at lytte,” forklarer hun og fortsætter:

”Det var også spændende at have en mentor.  Vores fag er domineret af kvinder, så det var forfriskende med en mandlig mentor med en rationel og mere direkte facon. Han udfordrede blandt andet rollen som faglig koordinator ved at sætte nogle helt andre begreber i spil ud fra, hvad en faglig leder hedder andre steder,” forklarer hun. 

Joan Skytte er ikke længere helt så skræmt ved tanken om en lederstilling, men hun vil stadig foretrække en rolle, hvor hun kan fokusere på den faglige ledelse og udvikling.

Joan Skytte er 39 år, uddannet sygeplejerske i 1999 og sundhedsplejerske i 2002. Hun arbejder som sundhedsplejerske og faglig koordinator i Holstebro kommunes sundhedspleje.

Det fik ledertalenterne i forløbet ’Fra medarbejdet til leder’:

  • 4 individuelle mentorsamtaler á én time,

  • 3 netværksmøder á to timer mellem kommunens ledertalenter,

  • 3 individuelle coachsamtaler á 1½ time,

  • 1 modul på diplomlederuddannelsen (Ledelse, kommunikation og organisation) over fem dage,

  • en samtale om talentets fremtidige karriereudvikling i forlængelse af forløbet.

  • diplommodulet blev afsluttet med opgaveskrivning og eksamen.

Skribentinfo

Kommentarer