Coaching - hvordan og hvorfor?

Coaching kan øge medarbejderens engagement, kompetence og ejerskab til opgaverne. Læs hvordan du coacher

Skribentinfo

Coaching baserer sig på samtaleteknik og indlevelse i andre. For at komme videre end til blot at udvikle kopier af sig selv, låser man døre op for andres særegne potentiale og lærer dem at lære.

I princippet kan alle coache alle. Coaching er allerbedst når det er blevet integreret naturligt som en del af de måder man kan kommunikere på. Også medarbejderne imellem.

Som ledelsesform drejer coaching sig om at få medarbejderne til at gøre det, de ikke vidste at de kunne. Ikke give færdige løsninger eller direktiver, men aktivere den bredspektrede kreative intelligens i deres egne ressourcelagre. Herved opnår lederen at få serveret langt bedre resultater, end man selv havde forestillet sig. Desuden at medarbejderen bliver aktivt involveret i sin egen og organisationens udvikling.

Coaching har vundet stort indpas på arbejdspladser i Danmark og i udlandet. Sandsynligvis fordi den positive effekt viser sig meget hurtigt.

Hvad er en coach?

Idéen bag coaching er at lære mennesker at lære selv. Det er en sikker metode til at forøge og udbrede viden, færdigheder og kompetence.

Når man er coach, er man én, der med sin bevidste kommunikation og holdning stimulerer andre til at udvikle sig. Overskride sine begrænsninger. Og blive endnu bedre på faglige områder, end de selv troede var muligt. Gerne bedre end coachen selv.

Hvis mange personer coacher mange i en virksomhed, ny-genereres der utroligt mange idéer og konkrete tiltag. Hvordan?

Den bevidste måde man kommunikerer på i en coaching-sammenhæng, sætter viden og information i konstruktiv bevægelse gennem virksomhedens forskellige rum og niveauer. Derved opstår selvforstærkende udviklingsspiraler i virksomheden.

Ingen færdige løsninger!

At fungere i et forandringssamfund handler hele tiden om at lære at håndtere nye færdigheder og situationer i nye sammenhænge. Som coach uddeler man imidlertid ikke færdige løsninger. Heller ikke selv om man er leveringsdygtig i adskillige grydeklare tilbud. Ulempen ved at få serveret andres løsninger og ordrer er nemlig, at ejerskab, kreativitet, kraft og kvalifikationer ikke aktiveres, endsige udbygges. Tværtimod.

Selv fantasifulde og begavede personer vænnes hurtigt til at bortfiltrere deres egne visioner, handletrang og sunde vovemod, når andre - især overordnede - véd bedst og kan bedst.

Coaching er som skabt til at undfange nye idéer og kombinationsmuligheder - og til at føre dem ud i livet

Uddelegering og coaching

Mange ledere har ikke let ved at uddelegere, og når de omsider får det gjort, har de svært ved at finde deres rolle som ansvarlig for resultatet. For ikke at ville fremstå som kontrolinstans, mister nogle følingen med projektet.

I forbindelse med uddelegering, innovation og forandringsledelse, er coaching et pragtværktøj som indebærer, at man - f.eks. som overordnet ansvarlig - helt naturligt følger projekter på nært hold, uden at blive oplevet som emsigt indblandende eller strikst overvågende og kontrollerende. Men tværtimod som supportperson, inspirator og kreativ medspiller.

Coaching virker

På mange arbejdspladser har coaching været i stand til at øge tillid, arbejdsglæde og kvalitet. De løsninger man opnår på baggrund af coachingforløb, er ofte mere præcise, originale og driftsikre.

En anden vægtig årsag er, at coaching mange steder desuden kan virke som en del-strategi mod stress.

Noget af det allerbedste ved coaching-metoden er, at alle kan bruge den. Ledere, medarbejdere, kunder. Som leder kan man coache sine medarbejdere. Men der er intet i vejen for at en leder kan lade sig coache af en underordnet. Og at coache eller blive coachet af sine kolleger på lige niveau, er ofte en oplagt mulighed for udvikling.

Ved at lære at forstå og at anvende coaching, føjer man som chef eller rådgiver en overordentlig effektfuld dimension til den kommunikative del af ens kompetence. Samtidig øges evnen til nytænkning og selvudfordring hos alle involverede, hvorved hele virksomhedskulturen får et løft.

Coaching træner udviklingen af menneskelige færdigheder

Nærvær

Kvaliteten af opmærksomhed og nærvær. Altafgørende for at opnå en frugtbar proces.

Indfølingsevne

Evne til at sanse, hvordan andre mennesker motiveres, hvor og hvordan deres stress-tærskel ligger, hvordan de bedst udfordres, deres samarbejdsevne, og deres ledelses- og beslutningsevne.

Viden om kreative processer

At coache forudsætter og videreudvikler ens menneskekundskab og viden om dels, hvad der hindrer forskellige typers optimale udfoldelse, og dels, hvad der fremmer menneskelige udviklingsprocesser.

Evne til at skabe tillid

Kunsten at forblive åben for, at den coachede selv styrer og tager ansvar.

At lytte og spørge på den coachede's præmisser

Coach'ens ansvar er at lytte og stille konstruktive spørgsmål, der tager udgangspunkt i den coachede's egen situation og ønsker for fremtiden.

Artiklen er bragt første gang på Lederweb den 13.04.2006. Datoen er ændret, da den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med en større oprydning på lederweb. 

Skribentinfo

Kommentarer