Dårlige ledere giver medarbejdere stress

Når en medarbejder bliver stresset, så plejer man først og fremmest at kigge på arbejdsbyrden. Men en stor nordisk undersøgelse viser, at en dårlig leder er den hyppigste årsag til, at medarbejdere får stress. Lederen spiller ifølge undersøgelsen en nøglerolle både for medarbejdertrivsel, rekruttering og effektivitet

Skribentinfo

En vag og utydelig leder, der stiller modsatrettede krav, er den mest almindelige årsag til, at medarbejdere får stress. Det viser, en stor nordisk undersøgelse, hvor over 13.000 svenskere og nordmænd har svaret på spørgsmål om deres arbejdsliv. Blandt andre årsager til stress er dårlig stemning på arbejdspladsen og mangel på struktur i arbejdet.

De fem hyppigste årsager til stress blandt medarbejderne

 1. Vag og utydelig leder
 2. Dårlig stemning på arbejdspladsen
 3. Mangel på struktur og ledelse
 4. Uinspirerende arbejdsopgaver
 5. For stor arbejdsbyrde


Lederen skal løse konflikterne

Konflikter kan skabe dårlig stemning på arbejdspladsen, og det gør medarbejderne stressede. Ifølge undersøgelsen spiller lederen en vigtig rolle, når der skal løses konflikter. For 70 til 80 procent af konflikterne bliver løst, hvis lederen griber ind, og de stridende medarbejdere får talt om tingene.

Hvis konflikterne derimod bliver ignoreret, fører det i 62 procent af tilfældene til værre problemer i form af intriger, fraktioner, dårligt arbejdsmiljø og i sidste ende ineffektivitet.

”Lederens rolle er at lede, også når det er svært. Det er lederens ansvar, at konflikter bliver løst, og at der ikke opstår en dårlig stemning. Hvis ikke lederen tager det ansvar på sig, så bliver medarbejderne stressede,eller det der er værre” siger Søren Thorup, formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL.

Sådan forebygger du medarbejdernes får stress

 • Forudsigelighed. De store linjer i arbejdet skal være trukket klart op for de ansatte. En central ledelsesopgave bliver på denne måde at give de relevante informationer på de relevante tidspunkter.
 • Mening. Medarbejdernes skal opleve, at arbejdet har et formål og sammenhæng med virksomhedens samlede produkt. På denne måde bliver arbejdet mere meningsfuldt og engagerende for den ansatte.
 • Krav. Krav kan handle om det rent kvantitative: Hvor meget skal man nå i forhold til de ressourcer, man har til rådighed? Desuden kan krav om ting som tempo og følelser. Her handler det fra din side om at skabe klarhed og overblik.
 • Indflydelse. Indflydelse har at gøre med en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte: Har medarbejderen indflydelse på beslutninger om sit arbejde, hvem han/hun arbejder sammen med, og hvor meget han/hun skal lave? Her gælder det som leder om at være åben og lydhør.
 • Støtte. Et godt samarbejde med både ledelse og kolleger og en følelse af fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Vigtigt for den sociale støtte er også aspekter som, om støtten kommer, når der er brug for den? Og er det den rigtig form for støtte, man får?
 • Belønning. Ros, anerkendelse, forfremmelse, lønstigning. Belønning kan have mange ansigter og virker ved, at du som leder stimulerer medarbejderne i deres arbejdspræstationer.

Jobsøgende googler kommende ledere

Lederen har også betydning for opsigelser og rekrutteringen. Blandt dem, der overvejer at skifte job, angiver otte ud af ti, at det skyldes, de har en dårlig leder. Hvis lederen er så dårlig, kan det også blive svært at rekruttere nye medarbejdere. Halvdelen af de adspurgte går nemlig på nettet og tjekker deres kommende leders referencer, inden de går til jobinterview.

De undersøger, hvor lederen har arbejdet før, og hvor meget erfaring hun har. Mange hører også i deres netværk, om nogen ved noget om deres måske kommende leder. Hvis man har behandlet sine ansatte godt, så vil ni ud af ti typisk anbefale deres arbejdsplads til andre. 

Det mener medarbejderne om deres ledere:

 • Det er lederen, der får folk til at sige op. Otte ud af ti som overvejer at skifte job, nævner en dårlig leder som hovedårsag.
 • Hovedparten af de adspurgte vil nødigt have impulsive ledere, der lader sig styre af deres følelser. De foretrækker en leder, som er lydhør og behandler alle lige.
 • Ni ud af ti, som trives med deres chef, anbefaler virksomheden til andre.
 • Chefen undervurderer sine medarbejdere. Halvdelen af de adspurgte har intet imod mere kontrol, og de ønsker mere feedback.
 • Medarbejderne tror ikke, at chefen er mest optaget af resultater. De tror, at hun vægter andre værdier højere.

 

Læs også

Ledelse uden grænser

Stress og ledelse

Guide til ledelse af stress 

Skribentinfo

Kommentarer