Danskerne er gladest for deres chef

Danmark er verdensmester. En ny undersøgelse viser nemlig, at danske medarbejdere er gladere for deres chefer end medarbejdere i andre lande. Den unikke danske ledelsesstil er en af forklaringerne, lyder det fra ekspert i arbejdsglæde.

Skribentinfo

En undersøgelse, lavet af rekrutteringskoncernen Randstad i 26 lande verden over, viser, at 83 procent af de danske lønmodtagere er tilfredse eller meget tilfredse med deres chef.

Det placerer Danmark på en 1. plads – og et stykke over ranglistens nr. to, tre og fire. På en andenplads kommer Norge og Luxembourg. Værst står det til i Japan, hvor kun 41 procent er tilfredse.

Top 5 lande:

  1. Danmark (84%)
  2. Norge og Luxembourg (79%)
  3. Canada (78%)
  4. Holland og schweiz (77%)
  5. Mexico (76 %)

Bodil Otto, Næstformand for Væksthus for Ledelse og Formand for HK/Kommunal glæder sig over undersøgelsens resultater:

”I Danmark har vi længe været klar over, hvor meget der er at vinde ved god og involverende ledelse. Det er netop med til at give medarbejderne engagement og arbejdsglæde, samtidig med at det skaber bedre løsninger. Men det er sværere at være leder på den måde, og derfor er vi også nødt til virkelig at have fokus på lederudvælgelse og – udvikling”

Den flotte placering til Danmark overrasker på ingen måde Alexander Kjerulf, chef for Projekt Arbejdsglæde:

”Vi har en ganske unik ledelsesstil, som ikke findes andre steder. Medarbejderne bliver inddraget og de har indflydelse. Samtidig er der en lav magtdistance mellem chefer og medarbejdere. Det er sjældent at en dansk chef giver ordre. Sådan er det bestemt ikke i Japan. Her er chefens ord lov.”

Alexander Kjerulf uddyber sin pointe via den hollandske kulturteoretiker, Geert Hofstedes, der opererer med fire kulturelle dimensioner, som tegner et godt billede af Danmark og vores unikke ledelsesstil:

1. Magtdistance

Magtdistance handler om ulighed og hierarki. En høj magtdistance betyder, at samfundet er styret af formelle hierarkiske strukturer med stor afstand mellem de enkelte niveauer. Ifølge Alexander Kjerulf er Danmark et land præget af en lav grad af magtdistance, hvor samfund er kendetegnet ved mere flade hierarkiske strukturer med lille afstand mellem de enkelte niveauer.

2. Usikkerhedsundvigende (tolerance over for usikkerhed)

Denne parameter handler om følelsen af usikkerhed, og hvordan ukendte situationer tackles. Danmark er i den lave ende i forhold til at undvige usikkerhed. I lande med en høj grad af usikkerhedsundvigelse har medarbejdernes behov for regelsæt, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og ansat og som dikterer. Samtidig bør arbejdsprocesserne være nogenlunde ens.

3. Individualisme vs. kollektivisme

Den tredje kulturdimension omhandler de relationer samfund er bygget op omkring. Den danske kultur er individorienteret. Det er indlejret i dansk kultur, at man opdrages til at stå på egne ben og træffe selvstændige beslutninger.

4. Maskulinitet vs. femininitet

Denne parameter siger noget om den type værdier, der er styrende i et samfund. Danmark domineres af værdier, der ofte forbindes med femininitet, som omsorgsevne. Modsat er de maskuline værdier, som eksempelvis selvsikkerhed og konkurrencementalitet. En anden årsag er ifølge Alexander Kjerulf at de danske chefer, modsat andre lande, prioriterer arbejdsglæde:

”Ordet ”arbejdsglæde”findes ikke i andre lande end de nordiske. Og de danske chefer vil det. De vil at deres medarbejdere har det godt og derfor har de førertrøjen på.”

Læs mere

Læs hele undersøgelsen her 

Få dine medarbejdere til at funkle

8 ting dine medarbejdere vil have fra dig

Skribentinfo

Kommentarer