De 11 kodekspunkter for god ledelse

50.000 ledere får hjælp til at blive bedre ledere. "Kodeks for god ledelse" i kommuner og regioner er etableret.

Skribentinfo

En fælles referenceramme for god ledelse i kommuner og regioner.

De 11 kodeks punkter

 1. Jeg påtager mig mit lederskab
 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af
 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde 
 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater 
 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen 
 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation 
 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab
 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

Læs mere om de 11 kodekspunkter her

Artiklen er tidligere bragt i 2008

Skribentinfo

Kommentarer