De fem mest almindelige fejl ved jobskifte

Mange succesfulde ledere har en tendens til at overvurdere sig selv i forbindelse med jobskifte. De har tit ikke søgt arbejde i mange år og handler derfor kortsigtet og undlader ofte at researche og tænke strategisk.

Skribentinfo

Ledere handler ofte under pres, når de søger nyt job. De har en tendens til at foretage bestemte forudsigelige fejltagelser, når de er under tidspres. Lederne fokuserer på allerede tilgængelige detaljer som løn og job-titel i stedet for at stille dybdegående spørgsmål. De ser på den umiddelbare fremtid, og har en tendens til at underkende de lange termer. Lederne tænker kun på, hvad der påvirker dem direkte og ignorerer den større kontekst.

Harvard Business School har spurgt flere hundrede ledere, hvilke fejl de gør, når de skifter job. De fem mest almindelige fejl, som ledere laver ved jobskifte, er ifølge undersøgelsen: 

 1. Mangelfuld research
 2. Jobskift for at få en bedre løn
 3. Går fra et job i stedet for til et job
 4. Overvurderer sig selv
 5. Tænker kortsigtet

For at undgå fejlene kan det være en hjælp at lave et realitets-tjek og stille nogle fundamentale spørgsmål i relation til job-skiftningsprocessen.

Fejl 1: Mangelfuld research

Mange ledere undlader at researche indenfor helt centrale områder, når de søger nyt job:

 • De mangler viden om realiteterne indenfor deres fagområde eller industri, og har  
  derfor ofte urealistiske forventninger til jobsøgningen.
   
 • De undlader at researche og vurdere potentielle arbejdsgiveres langsigtede muligheder. Men mange organisationer hyrer, selvom de ved, at der er problemer forude. Ansøgeren skal derfor selv vurdere sandsynligheden for, at det nye job stadig eksisterer om seks måneder.
 • De undlader at vurdere hvordan de kulturelt passer sammen med organisationen
 • De går ud fra at job titel og - beskrivelse præcis afspejler stillingen. Men nogen
  organisationer forskønner stillingen for at tiltrække top talenter. Nyansatte i en
  dårlig organiseret virksomhed risikerer at finde sig selv i jobs, der kun har lidt forbindelse til deres formelle titel.

Det bør du gøre:

 • Stil kontante spørgsmål til job samtalen.
 • Få specificeret din arbejdsfunktion. Undersøg hvordan din præstation vil blive bedømt. Uden den viden kan du ikke handle i retning af succes.
 • Foretag lige så meget research på den organisation du planlægger at skifte til, som du ville bruge på en virksomhed, du planlægger at købe aktier i.

Fejl 2 Jobskift for at få en bedre løn

Det er nemt at falde for et økonomisk godt tilbud – mulighed for forfremmelse og flere penge.  Men ensidig fokus på penge resulterer ofte i en mangelfuld research.

Det bør du gøre:

 • Overvej, hvad der beviser, at den nye arbejdsplads ville passe godt til dig?
 • Overvej om du ville tage det nye job, hvis lønnen var den samme som din forrige løn.

Fejl 3 Går fra et job i stedet for til et job

Mange jobsøgende går fra et job, de er utilfredse med. De er desperate for at komme væk. De venter derfor ikke på det rigtige tilbud, og planlægger ikke deres karrieretræk. De undlader at researche og se strategisk på de muligheder, der måske allerede eksisterer i den organisation, de er i.

Ubehagelige arbejdssituationer kan placere enhver strategisk tanke i anden række og få os til at flygte ”fra” jobbet, i stedet for at skifte ”til” et nyt job. At flygte fra en dårlig situation til en anden er ikke løsningen.

Det bør du gøre:

 • Tøv ikke med at vælge en anden retning. Uanset hvor du er i jobsøgningsprocessen. Hvis det er indlysende at et bestemt jobskift ikke ville være det rigtige valg, så tænk og handl strategisk.
 • Prøv at udvikle alternative scenarier. Overvej,  hvordan du ville opfatte dit nuværende job, hvis fx  din chef forlod stedet.

Fejl 4 Overvurderer sig selv

Jobsøgende ledere har ofte en urealistisk opfattelse af deres egne kvalifikationer og muligheder. De glemmer at være selvkritiske og ser ofte organisationen, de ønsker at forlade, som problemet. De anerkender ikke, at de måske selv er en del af problemet.

Konsekvensen af en overdreven optimistisk selvopfattelse kan føre til, at lederen undervurderer hvor lang tid jobsøgningen tager og hvad omkostningerne ved et jobskifte vil være.
Jobsøgere der overvurderer sig selv, overvurderer sandsynligvis også den løn de kan forlange.

Overvej fx spørgsmål som:

-  Hvad nu hvis jeg tager fejl?
-  Hvordan ser mine medarbejdere på mig som ledere.
-  Hvordan har mine kollegaer medvirket til min succes.

Det kan være svært at forholde sig til spørgsmålene alene. Brug derfor eventuelt en mentor eller en fra dit netværk, når du udreder værdien af dine kvalifikationer.
 
Fejl  5. Tænker kortsigtet.

Mange ledere vurderer, at  kortsigtet tænkning kan være et seriøst fejltrin i lederens karriere. Et kortsigtet perspektiv kan føre til hver af de fire andre fejltagelser. Hvis du overvurderer dig selv, forventer du også tit en belønning nu, ikke om fem år. Forlader du en arbejdsplads på grund af penge er det i høj grad relateret til kortsigtet tænkning, ligesom det at fokusere på at komme væk fra organisationen er det.

Det bør du gøre:

 • Kortlæg det mest sandsynlige tre-års forløb hos organisationen. Udarbejd de mest optimistiske og pessimistiske scenarier. Hvilke beslutninger ville være rigtige i forhold til de forskellige situationer.

Undersøgelsen fra Harvard Business School, er udarbejdet af lektor, Boris Groysberg og Robin Abrahams og omtalt i en artikel i Harvard Business Review, Januar-Februar 2010. Artiklen bygger på en undersøgelse med 400 rekrutteringskonsulenter fra mere end 50 industrier. Interview med mere end 500 topledere fra 40 lande og en undersøgelse af HR-ledere i 15 multinationale firmaer.

Skribentinfo

Kommentarer