Debat: NPM er ikke skurken

Køen af kritikere af New Public Mangement er lang. Argumenterne er, at det der skulle give mere for mindre, i stedet gav mindre for mere og har samtidig lagt de ansatte ned med stress og sygdom. Er kritikken berettiget? Eller handler det nærmere om dårlig ledelse? Læs debatindlæg om New Public Management her.

Skribentinfo

New Public Management er et komplekst begreb. Det er en blanding af mange forskellige discipliner snarere end et originalt og sammenhængende paradigme. NPM handler om at skifte fra fokus på procedure og input til resultater, og om gøre det rigtige i stedet for det ”bureaukratiske” samt decentralisere og ansvarliggøre medarbejderne i front.

Stærke følelser for et koldt begreb

Når NPM skal aflives herhjemme, er det primært et følelsesmæssigt opgør med en overadministration af det fantastiske arbejde, som udøves hver dag af sygeplejersker, politifolk, skolelærere med flere. I virkeligheden har kritikken ikke ret meget med New Public Management at gøre, og hvis vi skal skabe en stærk vision for en reform af den offentlige sektor, skal det handle mere om ledelse end et styringskoncept.

Er det os det handler om?

Strategisk planlægning og resultatopnåelse er centrale elementer i NPM. Når man i sidste ende skal måle på resultaterne, skal selvsamme resultater gerne udspringe af en overordnet plan for funktionen og aktiviteterne. Hvis en styrelse, et plejehjem, en politikreds eller et sygehus ikke er i stand til at skabe en vedkommende strategi og plan for året, der kommer, bliver det selvsagt svært at skabe meningsfuld resultatmåling. Det ender måske med, at man måler på detaljer med en uvirkelig frekvens – uden at medarbejdere kan se mening med galskaben.

Ledelse i en stadig mere kompleks verden

Vi har ikke brug for at kaste NPM på møddingen. Konceptet indeholder relevante elementer som strategisk planlægning, fokus på sund økonomisk styring, fleksibilitet og decentralisering og ansvarlighed.
Måske skal vi se ind i kernen af ledelsesgerningen i en ny tid og en ny verden. Lad os udforske, hvorfor vi udvikler stadig flere ubrugelige, uduelige, tidsrøvende formularer og hidkalder en stadig strøm af lean-eksperter for at identificere og legitimere nedskæringer. Måske er det ansvarsfraskrivelse? Måske er det en ny kompleksitet i opgaveløsningen, som man ikke kan overskue, og derfor reducerer med allehånde bureaukratiske og konsulentagtige håndtag, som ikke har noget med NPM at gøre?

Smukt - men for enkelt

Det handler ikke om, at man forkert og forblændet har jokket i hælene på et fejlagtigt styringskoncept, som stadig flere vil lade os vide. Det er for enkelt, og rammer ikke skiven. Derfor er løsningen heller ikke givet ved at forbande NPM ni fod under jorden. Det er sværere og mere komplekst end som så.

 

Læs mere

Ikke mindre NPM - bedre public Management

Drop NPM og få mere tid til kerneopgaven

Skribentinfo

Kommentarer