Den kvalitative tilgang til ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering med kvalitative, dialogorienterede metoder i både ”dataindsamlingen” og opfølgningen.

Skribentinfo

Der findes en anderledes tilgang til ledelsesevaluering, der tager afsæt i et andet grundsyn på ledelse og ledelsesudvikling. Tilgangen har ikke nogen fast benævnelse, men kan fx kaldes den kvalitativt orienterede. Den benytter nemlig som oftest kvalitative, dialogorienterede metoder i både ”dataindsamlingen” og opfølgningen.

Den kvalitativt orienterede tilgang er som nævnt nyere og derfor hverken så velbeskrevet eller -afprøvet som den kvantitative. Men en række kendetegn går igen i de måder, den praktiseres på:

Fremadrettet læring
Den kvalitative tilgang tager oftere udgangspunkt i, hvordan deltagerne sammen kan skabe bedre ledelse fremover end på at kortlægge og dokumentere den hidtidige praksis.

Integrerede evalueringsfaser
Dataindsamling og opfølgning integreres ofte i den kvalitative tilgang, da vurdering og udvikling af de eksisterende ledelsesrelationer ses som to sider af samme proces.

Lokal fastlæggelse af spørgsmål og temaer
Den kvalitative tilgang lægger stor vægt på, at det er i den lokale kontekst, at ledere og medarbejdere skal udvælge de relevante temaer, som de ønsker at blive klogere på for at kunne forbedre ledelsesindsatsen.

Tale frem for tal
Den kvalitative tilgang benytter forskellige former for dialog- og udviklingsværktøjer til at arbejde med ledelsesevaluering. Rationalet er, at udviklingen af fælles begreber og forståelse er en vigtig forudsætning for at kunne arbejde sammen om at skabe bedre ledelse.

Tilgangen afspejler en forståelse af ledelse og ledelsesudvikling, der blandt andet bygger på følgende grundantagelser:

  • Ledelse skabes i et samspil mellem ledere og medarbejdere
    – de påvirker gensidigt hinandens muligheder for at lykkes med deres arbejde.
  • Det afgørende i ledelsesevaluering er den fælles læring blandt ledere og medarbejdere.
  • Bedre ledelse skabes i takt med, at ledere og medarbejdere bliver dygtigere til at koordinere deres handlinger med hinanden og udvikle en fælles forståelse for retningen for deres indsats.
  • En anerkendende tilgang er ofte den bedste vej til at udvikle en ledelsesudøvelse, der skaber gode arbejdsresultater.

Læs også: Læs Væksthusets guide til ledelsesevaluering

Skribentinfo

Kommentarer