Den succesfulde leder mestrer forførelsens kunst

Ledelsesmæssig, professionel forførelse handler ikke om at score sekretæren eller at indoktrinere medarbejderne til at lægge deres liv i organisationens hænder. Det handler om at liste sin agenda igennem uden tvang og sure miner – ved hjælp af intet andet end velvalgte ord.

Skribentinfo

Det er ikke blevet nemmere at være leder i det nye årtusinde. Medarbejderne forlanger motivation, udviklingssamtaler og mening med arbejdet. Bestyrelsen kræver innovation og en skarp, synlig profil over for interessenter og den øvrige omverden. Og samtidig sidder kritiske journalister, som tigre, på spring og frydes ved tanken om at sætte tænderne i de stakler, der træder forkert.

Den moderne leder kan derfor ikke nøjes med at lede og fordele arbejdet, men er tvunget til også at være motivator, mægler, krisekommunikatør og sin egen og organisationens spindoktor. Eller sagt anderledes: Den moderne leder må kommunikere strategisk – med medarbejdere, bestyrelse, journalister og øvrige ledere. Og skal denne have succes i sit foretagende, må han eller hun have en veludviklet sans for forførelse.

Ansvarsfuld forførelse i ledelsesarbejdet

Forførelse i ledelsesmæssig forstand handler om at få medarbejderen, bestyrelsen eller journalisten til, ved egen fri vilje, at gøre det, man gerne vil have dem til at gøre. Sat på spidsen, handler det om at være udspekuleret, beregnende, lokkende og en smule manipulerende.

Den ansvarsfulde, moderne leder bruger forførelsen som et mere eller mindre bevidst værktøj i ledelsesarbejdet, men bruger det i den gode sags tjeneste. Der forføres for at føre organisationen til større successer. Og der forføres, fordi man som leder har en vision, man brænder for at realisere.

Sådan gør den forførende leder

Men hvad gør den forførende leder i praksis? Herunder får du et eksempel på, hvordan du får din agenda igennem uden tvang og sure miner. Det handler om, hvordan man får medarbejderne til, på eget initiativ, at lægge hjerteblod i arbejdet:

  1. Benyt enhver lejlighed til at afholde motiverende peptalks for medarbejderne, hvor du fokuserer på sammenholdet, de fælles værdier og de fælles visioner.

  2. Italesæt altid organisationen som ”vi”.

  3. Udarbejd en lille liste over det, medarbejderne gør rigtig godt, og sørg for at nævne mindst et af punkterne, hver gang du er i kontakt med pressen.  

  4. Afhold personlige samtaler med medarbejdere og giv dem indtryk af, at du som leder er interesseret i deres meninger og interesseret i deres trivsel. Nogle ledere afholder ugentligt et uformelt møde med en lille gruppe medarbejdere, hvor gruppen er ny for hver uge. Agendaen for disse møder er at tale åbent om løst og fast – og lufte eventuel kritik. 

  5. Benyt intranet og nyhedsbreve til at fortælle fængende medarbejderhistorier, der strutter af team spirit.

  6. Giv medarbejderne spændende frynsegoder, som de vil fortælle stolt om til den næste familiefrokost. Idéen med gratis fitness er efterhånden lidt slidt, men hos Google spiller de Nintendo Wii i pauserne og får en cykel, når de underskriver ansættelseskontrakten – ja, og så må de i øvrigt aldrig have mere end 20 skridt til en frugtskål.

Lykkes denne forførelse, vil medarbejderne føle ægte, personlig glæde ved organisationens fremskridt og sejre. Samtidig vil de føle stolthed ved at være ansat netop her og vil føle, at deres arbejde og deres meninger værdsættes. Og som en naturlig følge heraf vil medarbejderne være tilbøjelige til at lægge hjerteblod i arbejdet.

Læs mere

Hvis du vil læse mere om ledelse, skriver Anders Rosendal desuden også om det på Aros Business Academys blog, som du kan finde her.

Du kan også læse artiklerne:

Bliv set, hørt og forstået

Kommunikér klogt som leder

Skribentinfo

Kommentarer