Derfor er tillid lige så vigtig som mad

Det kan tage alt imellem uger og år at skabe tillid, men med få fejltrin kan du miste den igen. Læs om, hvorfor tillid er så vigtig mellem leder og medarbejder, og hvordan du vinder dine medarbejderes tillid tilbage.

Skribentinfo

Tillid er afgørende for den gode relation mellem leder og medarbejder. Uden gode relationer baseret på tillid har dine medarbejdere ikke tiltro til, at du vil dem det godt. Konsekvenserne er mistrivsel: Flere sygedage og manglede effektivitet.

Ifølge Pia Hardy, som er erhvervscoach med speciale i konflikthåndtering og stress, opstår tillid mellem to personer, når begge har positive forventninger til hinanden, og når de kan acceptere og rumme, at der kan være omstændigheder, der gør, at forventningerne ikke kan opfyldes 100 pct.

”Tillid eksisterer, når din medarbejder har positive forventninger til, at du har opmærksomhed på hendes behov for trivsel. Fx hendes behov for tryghed eller anerkendelse. Samtidig har din medarbejder forståelse for, at der kan være særlige omstændigheder som fx fusioner, personalemangel eller lignende, der gør, at du kan have svært ved at opfylde hendes behov og forventninger til fulde lige nu,” forklarer Pia Hardy.

Som leder kan du ganske ubevidst bryde den tillid, hvis du har travlt og er presset. Det kan også ske, hvis der ikke er klare og afstemte forventninger mellem dig og din medarbejder.

Ledere kan (mis)bruge deres magt

Ifølge Pia Hardy er tilliden mellem medarbejder og leder særlig vigtig, fordi du som leder har en formel magt og position, der har stor indflydelse på medarbejderens trivsel:

”Hvis tilliden mellem ledere og medarbejdere er brudt, så har lederen mulighed for at bruge sin magt til at straffe medarbejderen; fx fyre, forflytte, fratage spændende opgaver, kritisere, nedgøre eller modarbejde. Det påvirker medarbejderens motivation, effektivitet og trivsel, ” fortæller Pia Hardy.

Tillid er som mad
Tillid er ikke noget, der kommer af sig selv. Den skal opretholdes og vedligeholdes hver dag gennem din ledelse.

”At skabe tillid er noget, man gør igennem sit lederskab – hele tiden. Det er lidt som med mad. Det er noget, du skal have dagligt,” siger Pia Hardy.

Tegn på at du har brug for at genopbygge tillid:

  • Du giver løfter, som du på forhånd ved, du ikke kan holde.
  • Når afdelingen har opnået gode resultater, høster du anerkendelsen frem for at dele den med dine medarbejdere.
  • Når der er problemer, bebrejder du dine medarbejdere i stedet for at fokusere på løsninger.
  • Du lyver om, hvilke informationer du kender til.
  • Du går fra at være en proaktiv kommunikatør til at nedprioritere og aflyse de ugentlige møder.
  • Du mister troen på, at du er den rigtige person til lederjobbet.

Kilde: ”10 Steps a Leader Can Take to Rebuild Lost Trust” af Peter Stark.


Hvis dine medarbejdere har mistet tilliden til dig, er den hurtigste løsning at finde et nyt job – men det er ikke nødvendigvis den bedste. At genopbygge tillid er hårdt og tidskrævende, men det er muligt.

Ifølge Pia Hardy skal brudt tillid håndteres som en konflikt. Er du konfliktsky, bliver det derfor svært at genopbygge tilliden.

"Medarbejderen skal føle sig mødt, hørt og forstået. Og som leder skal du forstå og erkende din andel i at tilliden er brudt."

For at lykkes med at genopbygge tillid, kræver det, at du arbejder seriøst og målrettet for at styrke relationen til din medarbejder. Ledelsesskribenten Peter Stark, der har skrevet artiklen "10 Steps a Leader Can Take to Rebuild Lost Trust", giver her sine bud på, hvordan du genvinder tillid.

1. Acceptér, at det tager tid
Når en medarbejder føler, at du har svigtet eller misbrugt hendes tillid, kan du ikke bare love hende, at det ikke vil ske igen og antage, at alt derefter er godt. Det er urimeligt at forvente af dine medarbejdere, at de straks stoler på dig igen, og din forventning om dette vil blot underminere dit lederskab yderligere.

2. Erkend, at du har kvajet dig
Lad vær med at komme med undskyldninger for, hvorfor du handlede, som du gjorde. En afgørende del af at genopbygge tillid er at erkende din fejl over for dine medarbejdere. Forklar dem, at du ville gøre det om, hvis du kunne, og at du vil handle troværdigt fremover.

3. Gør, som du siger
For at skabe tillid skal du gøre, som du siger, du vil gøre - selvom det er besværligt. Når du først har sagt, at du vil gøre noget bestemt, kan du skrive det i din kalender, så du ikke glemmer det. Der er ingen undskyldning for ikke at handle, som du har lovet.

4. Vær ærlig
Det virker oplagt, at du skal være ærlig og fortælle sandheden, men det kan være svært at konfrontere dine medarbejdere med sandheden på daglig basis. Når din medarbejder kommer til dig og spørger, om du er tilfreds med hans arbejdsindsats, skal du være ærlig, hvis du ikke er. Prøv med ”jeg er glad for, at du spørger, for der er faktisk et par ting, jeg gerne vil tale med dig om”. Det er næppe det svar, han helst vil høre, men han vil sætte pris på din ærlighed og vide, at han fremover får et oprigtigt svar fra dig.

5. Vær ydmyg
Ingen leder har svarene på alt, og det må du gerne gøre klart. Vær ydmyg, når du kommenterer på eller fremlægger noget fx ”jeg kender ikke svaret” eller ”jeg tager måske fejl, men…”. Det vil kun gøre dig mere menneskelig i dine medarbejderes øjne. Ledere, der har et stort behov for at forsvare deres fejl i stedet for at indrømme dem, er ikke særlig troværdige.

6. Stå til rådighed
Hjælp og støt dine medarbejdere med at nå deres mål. Det viser, at du er mere interesseret i deres succes end din egen. Når dine medarbejdere føler, at du er interesseret i dem og deres succes, vil de gøre alt, hvad de kan for at sikre, at du er og bliver en succesfuld leder.

7. Lyt
Lad dine medarbejdere vide, at du er klar over, at dine handlinger har ødelagt jeres tillidsbånd, og at du arbejder hårdt på at reparere det. En af de hurtigste måder til at begynde genopbygningen af tillid er ved at lytte til dine medarbejdere og agere på deres feedback. Vis, at du sætter pris på deres mening og er villig til at handle på deres råd.

8. Giv anerkendelse videre og stå på mål for kritik
Når I opnår succes, skal du give al rosen og anerkendelsen til dine medarbejdere og ved nederlag skal du smøge ærmerne op og tage ansvaret for at sikre, at det ikke vil ske igen.

9. Undgå forskelsbehandling
Sørg for at holde alle medarbejdere lige ansvarlige for en stor arbejdsindsats. Ingen medarbejder må føle, at du har favoritter. Det er nemt at sige, men svært at overholde i hverdagen.

Om Pia Hardy:
Pia er grundlægger og direktør i kursus- og konsulentfirmaet Fortuna og arbejder dagligt med stress, trivsel, konfliktløsning, coaching, kommunikation og ledelse.


Læs mere:

5 tips til at øge medarbejdernes tillid

Vend dine fejl til en succes

Skribentinfo

Kommentarer