Derfor skal du arbejde med integritet i 2015

En vigtig overvejelse ved årsskiftet er, om man fik gjort det man ville. Og mindst ligeså vigtigt er det, om man gjorde det på den måde, man ville – det vi ofte betegner integritet. Læs, hvorfor integritet er vigtigt i 2015.

Skribentinfo

Brug overgangen fra det gamle til det nye år til at stoppe op og reflektere over året, der er gået. Hvad vil du stoppe med at gøre, og hvad vil du gøre mere af? To simple spørgsmål, som kan besvares på mange abstraktionsniveauer, og som ofte leder til mere personlige spørgsmål.

Integritet handler i bund og grund om at være tro mod sine værdier og stå ved dem i alle livets forhold. Det gælder særligt som leder, idet ens medarbejdere har brug for en leder, som de ved, hvad står for i ord og handling. Teamet ser på dig, når de søger retning og styrke, og den bedste måde at lede dem på er ved eksemplet – at udstikke retning gennem sine handlinger.

Sproget skaber virkeligheden

Ordet skaber hvad det nævner, skrev Grundtvig. Og med det understreges ordets magt. Det betyder noget, hvilke ord vi bruger, og hvordan vi udtrykker os. For med sproget skaber vi en virkelighed – og hvis den virkelighed ikke er, som ledere ønsker, har de pligt til at ændre den med de midler, de har til rådighed. Hvilket bedre sted er der at starte med at ændre verden, end ved at ændre sig selv?

Det er ikke kun Grundtvigs salmer, der bærer budskabet om integritet. Radioens P3 har i mere end ti år, humoristisk brugt sloganet; "det man hører er man selv". 

Grundtvig fokuserer på ordets magt, og P3 på musikken, som løftestang til at understrege identitet. Og både ord og musik bliver mere end bogstaver og noder, når vi begynder at danne vores identitet ud fra den musik, vi hører, og efterlever de ord, vi prædiker. Bevæbnet med ord kan ledere både inspirere og motivere, eller gøre det stik modsatte.

Gør hvad du siger

Sproget er med til at skabe kulturen, hvad enten vi udlever vores ord eller ej. Siges der et, men gøres noget andet, mister ordet hurtigt den magt, Grundtvig refererede til. Integritet er derfor afgørende for kulturen. Det er ikke nok at sige det rigtige – de rigtige ord skal understøttes af den rette adfærd og de rette handlinger, så medarbejderne ikke er i tvivl om dine hensigter og værdier.

En leder uden integritet, der praktiserer ’gør som jeg siger, ikke som jeg gør’ er ødelæggende for kulturen i en organisation. Når det sker, siver medarbejdernes engagement nærmest ud under panelerne – og kynisme og skuffelse tager over i stedet.

Alexander den Store og Mahatma Gandhi var store anførere, og meget forskellige ledere, men havde alligevel et centralt fællestræk: Værdier gennemsyrede deres måde at lede, og de opnåede derfor store resultater. Integritet handler ikke om at have et universelt anerkendt værdisæt, men om at være tro mod det, man tror på.

Integritet i lederrollen

For nogle ledere kommer integriteten helt naturligt; for andre kræver det en særlig indsats. Men hvad alle medarbejdere kan kræve er konsistent retning og en leder, der til hver en tid kan regnes med.

Når en leder, udviser integritet indebærer det, at lederen:
 
1. Udviser en sammenhæng mellem ord og handling

Læs mere

2. Opfører sig respektfuldt overfor både ligestillede og underordnede

Læs mere

3. Følger sin samvittighed og efterlever sine værdier

Læs mere

4. Inddrager medarbejderne i at realisere organisationens mål ved at udleve de fælles værdier.

Læs mere

5. Understøtter og følger op på om værdimæssige standarder følges

Læs mere

Gode ledere tager de rigtige beslutninger med det rette formål. Det indebærer at gøre, som du siger, når du siger det. Det lyder jo enkelt. Alligevel har mange svært ved at gøre det i praksis.

Alexander den Store og Mahatma Gandhi ændrede begge den verden de levede i, ved selv at gå forrest som eksempel. Grundtvig og P3 berørte det på hver deres måde. Nu er det din tur.

Glædelig jul og godt nytår!

Læs mere:

Få gode vaner til forandring

Skribentinfo

Kommentarer