Derfor skal du læse skønlitteratur i ferien

Det kan være en god idé at læse, hvis man vil være en bedre leder, men det behøver ikke altid være bøger om ledelse. Du kan også blive en bedre leder af at læse skønlitteratur ifølge forskningen. Få forskernes tre grunde til, at du med god samvittighed kan nyde din sommerferie med en roman i hånden.

Skribentinfo

Er du en af dem, der planlægger at pakke ledelsesbøgerne i kufferten – uden rigtigt at glæde dig til at læse dem? Så lad være. Den nyeste krimi af din yndlingsforfatter eller klassikeren, du altid gerne har villet læse, kan også gøre dig til en bedre leder. Her får du tre gode grunde til, at du skal læse skønlitteratur i ferien.

1. Skønlitteratur styrker din empati og sociale intelligens

En god leder er empatisk og kan sætte sig i den andens sted, også selvom vedkommende kommer fra en anden baggrund eller livssituation end hendes egen. Netop denne evne har en gruppe forskere fra University of Toronto koblet til at læse skønlitteratur. Ifølge deres studier udviste de forsøgspersoner, der havde læst skønlitteratur, en langt større evne til at sætte sig i andres sted og forstå deres bevæggrunde. De var ligeledes bedre til at forstå sociale signaler og var mere åbne og samvittighedsfulde.

Forklaringen kan findes i hjerneforskningen, hvor et hold franske forskere fra  har scannet forsøgspersoners hjerner, mens de læste. Scanningerne viste, at når forsøgspersonerne fx læste om en person, der løftede armen, lyste det center i hjernen, der bruges til at løfte armen. Deres forskningsresultater peger på, at man ikke blot læser om, men oplever det samme som de fiktive personer på siderne. Den indlevelse lærer dig som læser om vidt forskellige menneskers motiver, tanker og følelsesliv og ruster dig til bedre at afkode og forstå dem.

Når du læser skønlitteratur, øger du derfor både din sociale og følelsesmæssige intelligens. Det gør dig bedre til at forstå og håndtere dine medarbejdere, kollegaer og chefer og gør dig dermed til en bedre leder.

2. Skønlitteratur lærer dig at håndtere uvished og moralske dilemmaer

Ifølge professor Svend Brinkmann, der i foråret udgav antiselvudviklingsbogen ”Stå Fast”, kan litteraturen hjælpe dig både som menneske og leder med at forstå og håndtere, hvor komplekst, ustyrligt og fuldt af uvished livet kan være. For litteraturen er fuld af stemmer med forskellige følelser, tanker og ofte modstridende holdninger, og når du læser en roman, gennemlever du de samme moralske dilemmaer, som hovedpersonerne.

Litteraturens evne til at præsentere moralsk kompleksitet er også baggrunden for et populært fag på Harvard Business School, hvor faglitteratur er blevet erstattet af skønlitteratur. Gennem udvalgte romaner præsenteres kursisterne for karakterer, der står i svære moralske dilemmaer. Ifølge professor i forretningsetik Joseph L. Badaracco, der står bag kurset, møder mange studerende op med en forestilling om, at alle har et moralsk kompas, og at udfordringen består i at vælge at gøre det rigtige. Gennem skønlitteraturen oplever kursisterne, at der ikke altid er et rigtigt valg, men blot mange dårlige valg.

Med sig får kursisterne imidlertid også en forbedret evne til at håndtere flertydige, usikre eller uafklarede situationer. Det har det forskerholdet fra Toronto også påvist. De har set på sammenhængen mellem læsning af skønlitteratur og ens behov for entydighed og vished. I forsøget blev to grupper af forsøgspersoner sat til henholdsvis at læse skønlitteratur og faglitteratur. De efterfølgende test viste, at de, der havde læst faglitteratur, havde et større behov for entydighed og vished end de, der havde læst skønlitteratur. Forskerne fandt ligeledes, at de forsøgspersoner, der i forvejen læste meget skønlitteratur, generelt udviste en større evne til at håndtere flertydighed og usikkerhed.

Med andre ord kan du ved at læse skønlitteratur ruste dig til at rumme den usikkerhed og uvished, du som leder ofte skal navigere i, ligesom du bliver bedre til at forstå og håndtere moralsk komplekse situationer.

3. Læs skønlitteratur og slap helt af

Sommerferien er årets vigtigste pusterum, hvor du helst skal så langt ned i gear som muligt for at restituere og samle energi til et nyt arbejdsår. Her kan skønlitteraturen også hjælpe dig. Mens ledelseslitteraturen vil lede tankerne mod din daglige ledergerning, kan skønlitteraturen sørge for, at du mentalt bliver transporteret et helt andet sted hen, hvor du ikke tænker på arbejde.

At læse skønlitteratur virker desuden afstressende i sig selv. Det viste et forsøg af et engelsk forskerhold fra University of Sussex. Her blev forsøgspersonerne først sat til at lave nogle stressende og anstrengende øvelser, og bagefter fik de lov til at lave forskellige afslappende ting såsom at spille computerspil, gå en tur, drikke en kop te eller læse skønlitteratur. Læsning viste sig at være den mest effektive måde at få hjerterytmen til at falde og musklerne til at slappe af. Efter blot seks minutter i selskab med bogstaverne var forsøgspersonernes hjerteslag lavere, end inden forsøget startede.

Budskabet fra forskningen er derfor, at du roligt kan bruge din sommerferie i strandstolen med en god roman.

Rigtig god læselyst og god sommerferie!

 

Kilder:

Forbes: Why The Greatest Leadership Tool You've Ever Overlooked Is Gathering Dust on Your Bookshelf

Harvard Business School: Why Leaders Need Great Books

Harvard Business Review: For those who want to lead read

Harvard Business review: The-business-case-for-reading

The New York times: Your Brain on Fiction

The Telegraph: Reading 'can help reduce stress' 

 

Læs også:

Få eksperternes råd om hvordan du bliver klar til sommerferien

Advarsel: Selvudvikling gør dig selvoptaget

Hjerneforsker: Ferie holder din hjerne skarp

Ferie er tid til at arbejde

Skribentinfo

Kommentarer