Derfor skal du stille nysgerrige spørgsmål

Ledere skal rykke sig fra at ville være de interessante til at være nysgerrige og interesserede for at få adgang til medarbejdernes mentale landkort, som er altafgørende for, om en forandring bliver en succes eller ej. Kræfterne skal bruges på at spørge ind og relatere frem for at belære og jage de svar hos medarbejderne, som de fleste ledere kender på forhånd.

Skribentinfo

Når du står over for at skulle gennemføre en forandring, så husk den simple ligning: Når du er nysgerrig, spørger åbent, viser oprigtig interesse, inddrager medarbejderne i beslutningerne og lader dem ’shine’ ved at sætte deres viden, erfaring og kompetence i spil, så opbygger du en tillidsfuld relation til dem. Det medfører en åben og ligefrem kommunikation i hele teamet, som motiverer og giver alle lyst til at yde deres bedste. Så kan du lykkes med forandringen.

Gøder du ligningen?

Nogle ledere er havnet i den fælde, hvor de virker ’belærende’ og ’bedrevidende’, og hvor de gennemtrumfer løsninger og ikke tager sig tid til at være nysgerrig og spørge ind (for det er tidskrævende!). Den fælde har mindst tre konsekvenser for lederens arbejde med forandringer:

  1. Lederen kan være sikker på, at han får medarbejdere, som tilbageholder vigtig viden, der kunne have båret forandringen hurtigere, bedre eller mere effektivt i mål.
  2. Lederens ’belærende’ lederstil skaber utryghed og giver medarbejdere, der er tilbøjelige til ikke at videregive dårlige – men vigtige – informationer, fx en deadline, som ikke kan overholdes.
  3. Lederen står med en medarbejdergruppe, der ikke tager ansvar, fordi de har mistet troen på, at de kan byde ind med noget, som er godt nok eller gør en forskel – løsningen er jo alligevel givet.

Ingen ledere har nytte af medarbejdere, som blot svarer ’ja ja’, selvom de godt ved, at de ikke kan løse opgaven, ikke kan nå den ønskede deadline eller i det hele taget ikke tror på forandringsprojektet og måden at løse organisationens udfordringer på. 

Vil du frigøre medarbejdernes viden, kompetencer og erfaringer i forandringsprocessen, skal du tænke over din appelform og overveje, om du med din kommunikation, adfærd og handlinger er nysgerrig (nok) og ser medarbejderne som et mysterium, der rummer et potentiale?

Byg bro mellem mentale landkort

Som forandringsleder er det en god investering at bruge tid og energi på at forstå de mentale landkort, som dine medarbejdere navigerer, handler og forstår verden ud fra. Det kræver først og fremmest, at du aldrig tager deres tanker og følelser for givet. Drop antagelserne – og spørg!

I forlængelse heraf er det vigtigt at huske på, at dine medarbejderes mentale landkort er forskellige fra hinanden. Vi har ofte en tendens til at tro, at teamet, fordi det umiddelbart arbejder i samme retning, tænker ens om mål og proces. Men det er sjældent sådan, fordi virkeligheden og opfattelsen af virkeligheden afhænger af medarbejdernes personlige landkort.

Som leder af forandringer er en af de store opgaver derfor at bygge bro imellem og koordinere de forskellige landkort, så der bliver skabt en fælles forståelsesramme. Sørg også for, at den fælles mening, I når frem til på ét møde, bliver genforhandlet på det næste, netop fordi medarbejdernes opfattelse af virkeligheden naturligt ændrer sig undervejs i processen. Dit arbejde med at skabe fælles mening ophører aldrig – det er et vilkår i forandringsprocesser.

Læs også: Værktøjskasse til at lede en forandring

4 råd om at blive mere nysgerrig

Hvis du ønsker at aktivere medarbejdernes samlede pulje af viden, kompetencer og erfaringer – i jagten på at skabe succesfulde forandringer, så kommer her fire råd:

  1. Bliv dus med gængse spørgeteknikker, som gør det nemmere for dig at få adgang til den viden, dine medarbejderne rummer. Væn dig til at stille åbne og undersøgende spørgsmål.
  2. Minimér dine forestillinger om, hvad medarbejderne tænker og føler – og maksimer din nysgerrighed. Hvis du spørger i stedet for at vide og belære, så tænder du gnisten hos de fleste medarbejdere.
  3. Betragt medarbejderne som et mysterium, som det er din opgave at folde ud. Et nysgerrigt og undersøgende mindset vil afføde åbne spørgsmål, som vækker potentialet og engagerer medarbejderne, fordi de oplever, at de bliver set som en ressource og får lov til at sætte deres kompetence i spil.
  4. Stil spørgsmål, du ikke kender svaret på i forvejen. Det stimulerer medarbejdernes kreativitet og evne til at se nye, overraskende og gode løsninger, som ikke er tænkt før.

Læs også: 5 ting succesfulde ledere gør for at lykkes med forandringer

Skribentinfo

Kommentarer