Det er dyrt at ansætte den forkerte leder

De fleste har erfaret værdien af dygtige ledere og god ledelse, men mange undervurderer konsekvenserne af at vælge den forkerte. Når rekruttering slår fejl, spilder arbejdspladsen både tid og penge på at skulle finde en anden leder. De direkte udgifter, der følger af at fejlrekruttere en medarbejder, kan i værste fald nærme sig en million kroner.

Skribentinfo

Mindst lige så alvorlig er den indirekte skade, et dårligt match mellem opgave og person kan forvolde. Nedsat trivsel på arbejdspladsen. Lavere produktivitet. Vigtige opgaver, der ikke bliver løst. Højere sygefravær. Medarbejdere, der siger op. For blot at nævne nogle af de almindeligste konsekvenser af den dårlige ledelses negative spiral.

Fordi både gevinster og risici er så store, må kommunen, regionen og den enkelte arbejdsplads meget nøje overveje, hvordan man vil rekruttere den rette leder til en ledig post.
En kostbar fejltagelse.

Omkostninger ved en fejlrekruttering af en leder kan let løbe op i flere hundrede tusinde kroner! Vi har lavet en omtrentlig beregning af ansættelse processens udgifter.

Omkostinger ved en fejlrekruttering af en leder

Antagelser:
 • 5-8 personer i ansættelsesudvalget 
 • 280 kroner i timen i gennemsnit for deltagerne i udvalget 
 • annonceudgifter: 20.000-50.000 kr,-
 • udarbejde jobanalyse og kompetenceprofil 10-20 timer
 • udarbejde interviewguide/interviewrapport 10 timer
 • udforme annonce 5 timer
 • første møde i udvalget 8-16 timer
 • læse ansøgningerne igennem  20-30 timer
 • bekræftelsebreve, telefonsamtaler, kalender lokalebookning, indkalde til samtaler 20-30 timer
 • 1.Interview med 6 ansøgere 30-50 timer
 • 2.Interview med 3 ansøgere 15-25 timer
 • efterbearbejdning af samtaler 5-10 timer
 • lønforhandling mv referencetagning 5 timer
 • omkostninger ved en lederrekruttering 133-206 timer
 • afledte omkostninger 57.240-107.680 kr,-
 • introduktionsforløb for den nye leder (3 må.) 120.000 kroner

hvis fejlrekruttering: øget sygefravær øget personaleomsætning lavere produktivitet og effektivitet forringet service opgaver der ikke bliver løst  

Læs også

Brug af test i rekrutteringen

Find den rigtige leder (rapport) 

Skribentinfo

Kommentarer