Det fortæller dine overspringshandlinger om dig

Din hjerne får ganske få, eller måske slet ingen, pauser i løbet af en dagen. Når du ikke får koblet fra, mister du fokus, og overspringshandlingerne tager over. Læs om overspringshandlinger, og hvordan du bruger dem fornuftigt.

Skribentinfo

Alle kender overspringshandlinger. Du sidder med en opgave, der nærmer sig deadline, men af en eller anden grund udskyder du det og kaster dig over opgaver, der ikke burde have haft første prioritet - men som ikke desto mindre ender med at tage tid og fokus fra den vigtige og presserende opgave.

Overspringshandlinger er negativ energi

En overspringshandling er en tilsyneladende irrelevant handling. Det er en handling man udfører i stedet for at udføre det, man egentlig burde. Samtidig bruger man ofte meget negativ energi og tanker på overspringshandlinger. Mange har tendens til at dunke sig selv oven i hovedet over, at de nu igen ikke kan tage sig sammen, eller har manglende selvdisciplin, ikke kan koncentrere sig osv.

Find frem til årsagerne

Hvis du lytter til, kigger på og analyserer dine overspringshandlinger, kan du faktisk vende dem til noget positivt. De fortæller og giver dig signaler om en form for ubalance, som det er vigtigt, at du griber ind i, så du kan bruge din energi og ressourcer mere hensigtsmæssigt.

Det er ikke overspringshandlingerne i sig selv, der er interessante. Det er de bagvedliggende årsager til, at man laver overspringshandlingerne. Og hvis du vil overspringshandlingerne til livs, er du nødt til at finde årsagerne.

Årsagerne kan være mange og er forskellige fra person til person:

  • Træthed eller manglende overskud
  • Manglende faglige kompetencer eller selvtillid
  • Manglende evne til at søge hjælp
  • Perfektionisme
  • Kedelige eller uinspirerende opgaver
  • Udbrændthed

Forskellen på overspringshandlinger og pauser

Overspringshandlinger og pauser kan umiddelbart ligne hinanden, men der er flere væsentlige forskelle.

Når du holder pauser lader du op og giver hjernen ro og hvile. En overspringshandling gør nærmest det modsatte, da du er i gang med noget, og da det ofte er forbundet med en efterfølgende dårlig følelse, selvbebrejdelse eller negativ indre stemning.

Læs også: Husk pausen

Ved overspringshandlinger får hjernen ikke ro, og det er væsentligt, da overspringshandlingen oftest er et tegn til dig om, at du er overbelastet på den ene eller anden måde.

Det kan være, at du har arbejdet for koncentreret for længe, så hjernen ganske enkelt har brug for at koble helt af. Det kan også være, at du ikke kan overskue den opgave, du sidder med, fordi den måske er for kompleks eller for vanskelig. Det kalder på, at du trækker dig lidt op i helikopterperspektiv og får kigget på opgaven udefra, så du evt. kan søge gode råd eller hjælp.

Ved at lytte og registrere dine overspringshandlinger, kan du vende dem til noget positivt. De fortæller dig, at du har glemt at lytte ordentligt til din krop, og de viser dig, at du skal gøre noget anderledes for at få noget mere kvalitet og effektivitet ind i din hverdag.

Læs også: Bliv en bedre leder af at stirre ud i luften

Skribentinfo

Kommentarer