Det ofrer lederne for at vinde medarbejdernes tillid

Lederskab handler ligeså meget om det, du giver afkald, som det, du påtager dig. Læs her om det, du må ofre for at være en god og tillidsfuld leder.

Skribentinfo

For at opbygge et stærkt team skal der være et højt tillidsniveau. Tillid er limen, der holder mennesker sammen, og den er med til at øge effektiviteten på din arbejdsplads.

Som leder må du i nogen henseender give afkald på egne interesser til fordel for tilliden i teamet. Til gengæld kvitteres det med loyale og dedikerede medarbejdere.

Læs også: Sådan gør du dig fortjent til tillid

De vigtigste komponenter for, at gensidig tillid kan eksistere på arbejdspladsen, er karakter og kompetence (se modellen nedenunder).

Karakter afspejler, hvordan du er som person, din intention og din integritet i relationen til andre. Kan du drage omsorg og være ærlig om dine intentioner? Og kan du være retfærdig og autentisk? Disse delelementer er væsentlige for, om du formår at skabe og modtage tillid.

Kompetence afspejler, hvordan du er udadtil, dine evner og de resultater, du har opnået. Har du færdigheder, viden og erfaring? Og har du opnået en troværdighed og et positivt omdømme, hvor du formår at levere gang på gang? Disse delelementer har stor betydning for, om de personer du omgås med føler, at de kan have tillid til dig.

Tillid som helhed består af forskellige delelementer. Fx vil åbenhed, ærlighed, viden og omdømme bidrage til niveauet af tillid. Hvis du som leder lægger op til, at I skal have mere tillid til hinanden i teamet, uden at adressere alle delelementer i nogen grad, kan det opfattes på mange forskellige måder.

Modellen kræver altså ikke, at du skal vægte alle delelementer lige højt eller præstere lige godt på alle parametre, men der bliver nødt til at være en opmærksomhed på, at alle elementer er i spil for at skabe tillidsfulde relationer. Her må du som leder vurdere, hvilke elementer der er de væsentligste på jeres arbejdsplads. 

Som leder skal du derfor gå forrest og vise dine medarbejdere tillid. Du skal vise, hvordan du ser tillid og hvilket niveau af tillid du ønsker. Det kræver, at du giver afkald på følgende syv ting for dine medarbejdere og teamets skyld:

1. Egeninteresse

Først og fremmest må du give afkald på dine egne interesser. Det betyder ikke, at du skal stoppe med at udvikle dig selv og have ambitioner på egne vegne, men du skal være opmærksom på, at det ikke handler om dig. Det handler om teamet og tilliden mellem dig og teamet. Det handler om at støtte dine medarbejdere i at udvikle sig og øge motivationen på arbejdspladsen. 

Læs også: 6 ting der kendetegner den ideelle holdspiller

2. Æren

De bedste ledere har brede skuldre, når skylden falder, men ser gerne væk, når æren skal tildeles. Du skal formå at glæde dig på andres vegne. Det skal være nok for dig, at du stolt kan sige, at ”det er min medarbejder” uden, at du skal have æren for arbejdet. Teamets succes er lig med din succes. Ydmygheden vil styrke tilliden hos dine medarbejdere.

Læs også: 7 stærkt undervurderede egenskaber hos gode ledere

3. Tid

Det nytter ikke noget, at du siger ”min dør er altid åben”, når den i virkeligheden kun er åben, når det passer dig. Medarbejderne skal føle din tilstedeværelse og oprigtighed, ellers mister de tilliden til dig. De skal ikke føle, at de er påtrængende, hver gang de gerne vil vende noget med dig. Tilgængelighed er altafgørende for, at du er en god og tillidsfuld leder.

Læs også: 6 råd: Sådan er du en nærværende chef

4. Viden

Du skal dele vidt og bredt ud af den viden, du sidder med. Det styrker dem omkring dig og hele din organisation, at I sammen ved så meget som muligt. Det styrker også relationen og tilliden mellem dig og dine medarbejdere, at I frit kan dele informationer og spille hinanden bedre.

Læs også: 3 grunde til at jeres videndeling mislykkes

5. Behovet for altid at have ret

Succesfulde ledere hviler i sig selv. De har det så godt med sig selv, at de ikke er bange for at være sårbare og fejle. Du kan ikke vide alt, og det er heller ikke noget, du skal stræbe efter. Når du viser din sårbarhed, tør medarbejderne at gøre det samme. Og det skaber tillid. Men det er dig, der skal tage første skridt.

Læs også: 7 råd: Sådan skaber du en kultur med plads til at fejle

6. Kontrol

Du viser dine medarbejdere tillid ved at slippe noget af kontrollen. Uddelegerer du opgaver og autonomi, vil medarbejderne føle sig set og værdsat. Ingen medarbejdere ønsker at blive mikrostyret, så nøgleordene er frihed under ansvar.

Læs også: 3 råd: Undgå at kvæle dine medarbejderes motivation

7. Konfliktskyhed

For at vise dine medarbejdere tillid, må du ikke være konfliktsky. Opstår der uoverensstemmelser må du vurdere, hvornår du skal træde ind. Du må ikke være partisk, men skal forsøge at lade medarbejderne selv løse problemet og kun være mediator mellem parterne. Du må aldrig lade som ingenting. Er du selv en del af problemet, må du være god til at kigge indad. Hvad gjorde du galt i situationen, og hvordan kan du rette op på det, så det ikke sker igen? Dine medarbejdere vil respekterer dig for at løse konflikterne. De vil kunne regne med dig, og det skaber tillid.

Læs også: 4 former for adfærd, der skader konfliktløsning

Hvis du viser vejen ved at leve op til disse råd, vil medarbejderne følge trop, og I vil skabe en gensidig tillidsfuld relation.

 

Artiklen er frit oversat og redigeret fra Inc.com: 17 sacrifices best leaders willingly make for their team.

Skribentinfo

Kommentarer