Din hjerne er den perfekte leder

Viden om, hvordan din hjerne fungerer, kan give dig indblik i god ledelse. Det lyder paradoksalt, men ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens, er hjernen på mange måder den perfekte leder. Læs om, og få indsigt i din hjernes gode lederegenskaber.

Skribentinfo

Din hjernes lederegenskaber er fænomenale. Derfor bør viden om hjernen ikke kun begrænses til sundhedsvæsnet. Faktisk er hjernes evner en god inspirationskilde til god ledelse.

Her er 13 statements om hjernen, som kan inspirere dig og din ledelse 

 1. Hjernen er meningsskaber, praksisnær og handlingsorienteret.

 2. Hjernen er ikke et hierarkisk system, men heterarkisk. Det betyder, at en styring eller ledelse kan befinde sig på flere forskellige niveauer og at den kan skifte placering alt efter hvilken opgave, der skal udføres. Hjernen har ingen topleder, den har ikke en leder, men ledes af hjernens eksekutivfunktioner.

 3. Hjernens eksekutive funktioner er et betydningssystem, der kan skabe brobygning mellem fornuft, følelser og omverden med det sigte at udføre handlinger. Fornuften er et målrettet retningssystem. Følelser er et værdisystem, der vurderer målsætningen. Retningssystem og værdisystem er komplementære, og det er i dette befordrende samarbejde, at betydningsfulde handlinger kan opstå.

 4. De eksekutive funktioner koordinerer langsigtede og bæredygtige strategier med etiske overvejelser og kreativ tænkning.

 5. De eksekutive funktioner kan integrere hjernens øvrige funktioner og omsætte dem til handling.

 6. Den sunde hjerne er mådeholden og efterlever som al biologi loven om mindst forbrug af energi.

 7. Hjernen er et fabelagtigt kommunikationssystem. Både internt og eksternt.

 8. Hjernen skal forstås som en enhed af bevidsthed, krop og omverden.

 9. Hjernen skal biologisk set fremme en bæredygtig udvikling, fordi den både sikrer individets egen oplevelse og en videreførelse af næste generation.

 10. En organisations identitet er bundet op på en helhed af vision, mission og værdi. Identitet er samtidig et komplementært forhold mellem organisationens inderside og yderside, top og bund.

 11. Organisationens identitet er bevægelig og i konstant udvikling, så længe den fungerer som et koordineret dynamisk system, hvor der er samlet fokus på identitet, organisation og kommunikation.

 12. Viden er hurtigt tilgængelig for alle hjernens delfunktioner. Viden er både lokal og distribueret.

 13. Kreativitet begynder i en matastabil tilstand, men mod en stabilisering indtil en destabilisering skaber en ny metastabil tilstand.

Artiklen er baseret på bogen Innovation og ledelse – hjernen som medspiller af Kjeld Fredens. Det er den eneste bog på dansk om neuroleadership. Læs mere om bogen her.

 

Læs flere af Lederwebs artikler om god ledelse:

5 regler for god ledelse

God ledelse er oplyst enevælde

Lederskab er at gøre en forskel

Skribentinfo

Kommentarer