DNA af landets bedste ledere

I onsdags blev Den Kommunale Lederpris uddelt. Over 300 var indstillet. Læs hvad der kendetegner landets bedste offentlige ledere.

Skribentinfo

Gode kommunale ledere inddrager deres medarbejdere, er orienteret mod trivsel og er dygtige til at kommunikere. Det viser en kortlægning, som Væksthus for Ledelse har lavet af 40 af de indstillede til Den Kommunale Lederpris, der blev uddelt onsdag d. 10. november.

Den gode leders DNA: tolk og inde i faget

Det ses bl.a., at de dygtige ledere er opmærksomme på den enkelte medarbejder, gode til at motivere og engagerer sig i deres medarbejderes udvikling.

Ifølge lektor ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på SDU Søren Voxted, er der flere karakteristika, der skinner igennem i indstillingerne.

”Et flertal lægger vægt på, at lederne har en faglighed tilsvarende deres ansatte. Det gælder især blandt institutionslederne, men også for de øvrige lag ser jeg denne markering. Det vægtes generelt, at lederne kan lede og kommunikere både nedad og opad i organisationen,” forklarer han.

Han påpeger samtidig, at mindre end halvdelen af de analyserede indstillinger lægger vægt på ledernes økonomiske sans.

”Den store udfordring i den kommunale sektor er at få midlerne til at række og at sikre effektiviseringer. Denne udfordring berøres kun i 18 af 40 indstillinger. Der synes at være en modsætning mellem den økonomiske udfordring og at udøve god ledelse. Et tankevækkende resultat når det nu ses, hvor vigtig denne udfordring er,” siger han.

Tre forskellige vindere

Prisen blev uddelt til ledere på tre forskellige niveauer – topchefer, fagchefer/afdelingsledere og institutionsledere. De ovenstående karakteristika kendetegner lederne på alle tre niveauer, men der er også nogle træk, der skiller sig ud for de enkelte grupper.

Topcheferne er bl.a. gode til at uddelegere, være handlekraftige, resultatorienterede og strategiske. Desuden hviler de i sig selv og er bevidste om deres styrker og svagheder. Det er dog også værd at bemærke, at topcheferne i langt mindre grad end de andre formår at være en inspiration for medarbejderne.

Fagchefer og afdelingsledere er gode sparringspartnere, viser tillid og giver deres medarbejdere stor frihed til at løse opgaverne. Disse ledere beskytter deres medarbejdere, når de er under pres eller kritik, og så fungerer de som buffer mellem top og bund i organisationen. Det ser især ud til, det er vigtigt for medarbejderne, at fagchefer og afdelingsledere ser muligheder frem for begrænsninger og er i stand til at berolige medarbejderne. De adskiller sig fra topcheferne ved at være mere omsorgsfulde og åbne.

Institutionslederne fungerer mindre som sparringspartnere end de andre. Til gengæld er de arbejdsomme, grundige, loyale og i stand til at skabe et fællesskab på arbejdspladsen. De har en positiv energi, som påvirker deres medarbejdere, og de er ildsjæle, karismatiske og rollemodeller.

”De gode ledere, især institutionslederne, evner at udøve ledelse i et sprog, der er genkendeligt for deres ansatte og i forlængelse af deres praksis og faglige traditioner. Professionel ledelse udøves uden brug af de professionelle ledelsesteknologier, men oversættes og omsættes til noget genkendeligt,” siger Søren Voxted.

Dermed ser det ud til, at de gode lederes kvaliteter stemmer overens med de kompetencer, der blev identificeret i Væksthus for ledelses projekt ’Ledere der lykkes’, som du kan læse mere om her.

Og vinderne af Den Kommunale Lederpris 2010 blev:

Kategori 1: Bedste kommunale topchef Vinder:

Flemming Hansen, Chef for Sundhedsforvaltningen i Rebild Kommune

Dommerpanelets begrundelse: Som leder er Flemming involverende og i sin tværfaglige tilgang en udpræget integrator. Han skaber energi omkring sig. Flemming har æren for at ændre indberetningskrav til konkrete servicestandarder og servicemål, der kan bruges direkte af medarbejdere og ledere. Han står bag modtagekøkkener på alle områdecentre, der producerer mad til de ældre som et supplement til storkøkkenerne.

Kategori 2: Bedste kommunale leder af en faglig afdeling eller sektion i en forvaltning eller institution:

Pernille Madsen, Jobcenterchef i Helsingør Kommune 

Dommerpanelets begrundelse: Pernille har æren for at gå nye veje. Hun har bl.a. sat fokus på de unge arbejdsløse ved at slippe 600 balloner løs for at skabe opmærksomhed omkring de 600 unge arbejdsløse i kommunen. Hertil kommer at hun har taget initiativ til at dele flyvers ud på stationen for at få flere borgere i arbejde og har startet en "JOBMOBIL", der kører rundt i kommunen og laver jobplaner og aktivering.

Kategori 3: Bedste leder af en kommunal organisation:

Lillian Gregersen, Leder af Vognmandsparkens Børnehave i Roskilde Kommune

Dommerpanelets begrundelse: Lillian er en leder der i høj grader til stede på sin arbejdsplads og i forhold til børnene. Det gælder også synliggørelsen af børnehaven og børnehavens værdier. Hun praktiserer sit lederskab med udgangspunkt i at være børnenes leder, og hun har bl.a. skabt resultater via et projekt om, hvordan man håndterer skæld-ud i relationen mellem børn og voksne.

Om Den Kommunale Lederpris

Den Kommunale Lederpris skal skabe synlighed om god kommunal ledelse og præsentere rollemodellerne inden for tre kategorier. Prisens hjemmeside www.lederprisen.dk sætter ansigter på vores offentlige helte og fortæller historierne om de kommunale ledelsesbedrifter.

Konsortiet bag prisen har i de seneste måneder gennemgået indstillinger på i alt 330 kommunale ledere. Indstillingerne fra kommuner i hele landet er kommet fra både borgere og andre kommunale ledere og medarbejdere. Konsortiet bag lederprisen består af: IDA, DJØF, TL, HK Kommunal, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, SL, DSR, FOA, Skolelederne, Kommunaldirektørforeningen og COK.

Professor ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen fra dommerpanelet sagde i sin tale til de 14 nominerede, at de mange indstillinger til prisen som årets kommunale leder er en indikation af, hvor mange forbilledlige ledere vi har i det offentlige. Den kommunale leder skal hver dag udfylde mange forskellige lederroller og leve op til forskelligartede krav, forklarede han. Dette har været en pointe i dommerpanelets udvælgelse af de tre vindere.

Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK er initiativtager til prisen. Kontakt direktør i COK, Jens Hornemann på M: 6120 7508, E: jho@cok.dk eller leder af COKs Institut for Kommunal Ledelse Erik Lohmann-Davidsen på M: 4029 3430, E: eld@cok.dk.

 

Skribentinfo

Kommentarer