Drømmer du om at blive leder?

Har du en drøm om at blive leder? Her er 8 råd til, hvordan du kan gøre drømmen til virkelighed.

Skribentinfo

1. Kend de typiske karriereveje

Undersøg, hvordan ledere bliver udvalgt på din arbejdsplads og inden for dit fagområde. Er dem, der bliver ledere, typisk medarbejdere, der har bestemte stillinger, viser gode resultater, efteruddanner sig, markerer sig fagligt – eller noget helt femte? Det kan du som regel finde ud af ved at spørge i personale/HR-afdelingen. En mere diskret metode er at ringe og spørge en lignende arbejdsplads. Din faglige organisation vil måske også vide, hvordan man typisk bliver leder på netop dit fagområde. 

2. Læs stillingsopslag

Uanset om du er helt klar til at søge en lederstilling, er det en god idé at læse stillingsannoncer. Det giver et vist indblik i, hvad forskellige organisationer lægger vægt på, når de søger nye ledere. Det kan tit give et større udbytte at læse og drøfte dem sammen med en anden. Det gør det ofte lettere at reflektere over, hvilken ledertype, der efterspørges – og hvilke forventninger du har til din egen fremtidige lederrolle. 

3. Bliv klogere på ledelse

Når du bliver leder, tager du samtidig hul på en ny faglighed: ledelsesfaget. Begynd derfor at orientere dig i den generelle litteratur, der findes om ledelse. Du bør også søge viden om, hvad der kendetegner ledelse inden for netop dit fagområde, hvor der kan være særlige temaer, udfordringer og muligheder, du skal være opmærksom på. På www.lederweb.dk finder du gratis viden og værktøjer om ledelse. 

4. Sig det højt

Føler du, at du er ved at være klar til en lederstilling, så sig det til næste MUS-samtale og i andre sammenhænge, hvor det er relevant. Spørg fx din leder til råds om, hvilke opgaver og ansvarsområder der vil være de rigtige at påtage sig, inden du søger et regulært lederjob. På den måde kan du kvalificere dig som leder og have bedre kort på hånden, første gang du søger en lederstilling. 

5. Find en sparringspartner

De færreste arbejdspladser har egentlige mentorprogrammer til førledere. Så hvis du endnu ikke er leder, kan det være en god idé selv at finde en mentor, coach eller en anden form for sparringspartner. Det skal være en leder, du har tillid til, og som også har tiltro til dine evner – eksempelvis en, som du i andre sammenhænge har talt godt med. Vælger du en sparringspartner fra en anden del af organisationen – eller fra et helt andet sted - er det ofte lettere for begge parter at tale frit om de temaer, I ønsker at drøfte. En typisk mentor-relation kan bestå i, at I holder nogle møder, hvor I taler om ledelse og dine muligheder og udfordringer som leder. Fortæl fx, hvorfor du overvejer at blive leder, og bed om at få feedback på dine overvejelser. 

6. Søg opbakning hos din egen leder

Nogle gange er det let og uproblematisk at fortælle sin egen leder, at man har lyst til selv at blive leder. Andre gange er det mere kompliceret. Din leders indstilling kan nemlig være afgørende for, om du får chancen for at blive leder i din egen organisation. Hvis du fx. fornemmer, at din egen leder ikke ser en fremtidig leder i dig, må du overveje, om du skal skifte job internt i organisationen – eller søge et helt andet sted hen. Det er under alle omstændigheder værd at overveje fordele og ulemper ved at starte lederkarrieren blandt tidligere kolleger. 

7. Tag ansvar, vis dit engagement

Har du ”en leder i maven”, finder du det sikkert naturligt at tage ansvar og vise engagement i hverdagen på arbejdspladsen. Men får du også gjort det i praksis? Er dit engagement for helheden synligt for andre? Påtager du dig opgaver, der kræver ansvar? Tager du ordet, når der er vanskelige fælles temaer på dagsorden? etc. Den slags kan være godt at overveje med sig selv. Men det er ofte nyttigt også at høre, hvordan nære kolleger og eventuelt din egen leder oplever det. 

8. Find sammen med andre før-ledere

Det er en god idé at mødes med andre, der også overvejer at blive ledere. Det kan fx være kolleger på din nuværende arbejdsplads, tidligere studiekammerater eller deltagere på et førlederkursus. I kan få meget ud af at udveksle tanker og overvejelser om lederjobbet. Sådan et førledernetværk kan fx. bruges til at drøfte, hvordan man skriver en god ansøgning, når man endnu ikke har formel leder-erfaring. I kan også blot bruge hinanden som sparrings¬partnere på hver jeres vej til lederjobbet. For mange ledere bliver en førledergruppe sidenhen et vigtigt netværk uden for deres egen organisation.

Artiklen er baseret på Væksthus for Ledelses gratis online værktøj, hvor du som medarbejder har mulighed for at teste om ledelse er noget for dig. Gå til værktøjet her.

 

Læs mere

Hjælp din medarbejder med at finde sin indre leder

Vejen til lederkarrieren

Førlederudvikling - hvorfor og hvordan?

 

Skribentinfo

Kommentarer