Ekspert: Derfor skal du lave mindre for at lykkes bedre

En udbredt misforståelse er, at hvis bare vi laver noget mere, så lykkes vi bedre. Men det passer sjældent. Det forudsætter tid og ressourcer i et ubegrænset omfang, som slet ikke er til stede. Du kan i stedet skærpe effekten af din ledelse ved ikke-handling. Det kræver, at du betræder tre trin, som du kan læse om her.

Skribentinfo

Som leder skal du vide, hvad du og andre vil med din organisation. Du skal tage bestik af politiske dagsordner, ordrer og opdrag. Du skal konstant navigere blandt hensyn og hensigter, du skal lægge en strategi, og du skal eksekvere. Netop eksekvering er blevet lederens formular, når strategiens hensigt skal omsættes til handling.

Mulighedsrummet

Vilkårlige udfordringer eller udfordrende vilkår?
Men hvad er det reelt, du handler på? Er der i din organisation klarhed over, hvad der er vilkår, og hvad der er udfordringer? Dét er afgørende for, om vi overhovedet befinder os i samme mulighedsrum, og kan lykkes sammen. En udfordring kan du gøre noget ved. Hvorimod vilkåret skaber rammen for løsning af udfordringen. Dette kan dog godt vise sig ret diffust på mange arbejdspladser. Ofte kan man møde både ledere og medarbejdere, der i hverdagen bruger utrolig megen energi på at diskutere og problematisere forhold, som de reelt intet kan gøre ved, og som derfor sjældent når frem til at forholde sig til de udfordringer, som de reelt har indflydelse på løsningen af.


Ledelse gennem ikke-handling

Skal du altid handle for at der sker noget?
Desværre er der en udbredt tendens til at proaktiv ledelse reduceres til et spørgsmål om at handle med hastighed som succesmarkør. Desværre bliver det hastige let til det hektiske. Du får travlt med at skynde dig – frem for med at skynde dig langsomt. Fokus bliver til en forcering, hvor du måles på, at du gør noget frem for, hvad du gør.

Fokus på alt er fokus på intet 
Fokus fordrer et fravalg, og det starter hos dig selv. Du skærper din skarphed, når du snævrer sigtet og skærer støjen væk. Når du har fokus på alt, har du let fokus på intet. Det kan lyde banalt, men er i relation til dine medarbejdere basalt at være opmærksom på.
Ofte kalder udfordringer på initiativ, involvering og indsats. Du vil som leder ikke dømmes for ’at sidde på hænderne’. Derimod vil du gerne kunne pege på løsninger.

Og godt for det. Blot er det vigtigt, at du har forståelse for, at løsning og handling ikke er det samme. Du skal ikke altid lave mere, for at lykkes bedre. Når du skal eksekvere, bliver det let til et spørgsmål om at handle, og gerne hurtigt. Men for at kunne eksekvere, skal du reflektere. Refleksionen handler ikke bare om, hvad du skal gøre, men også om, om du skal gøre noget. Effekt skaber du både af handling og af ikke-handling. Sidstnævnte er ikke det samme som at lade stå til. Det er en mindst ligeså strategisk og skarp overvejelse i forhold til, hvordan du kan fremme den ønskede effekt ved aktivt at holde op. Og det glemmer vi ofte.

Ikke-handleplan

Vi skal ikke lave mere for at lykkes bedre
  • Hvad skal jeg holde op med, for at vi lykkes bedre?
  • Hvad skal vi holde op med, for at lykkes bedre?

Disse spørgsmål er vigtige at arbejde med, strategisk som praktisk, hvis du skal skabe et rum for forandring og reelt kunne imødekomme udfordringerne.

Når ledere skal eksekvere, følger de ofte strategien op med en handleplan. Det er der som sådan ikke noget galt med. Du skal blot være opmærksom på også at skabe reelle ressourcer og rum for forandringen. Overvej, hvad I tilsvarende skal holde op med, for at fremme den ønskede effekt. Med mindre der er tale om en organisation med uanede mængder af ressourcer i overskud, så bør lederne supplere enhver handleplan af en tilsvarende ikke-handleplan, så fokus på effekten reelt kan fastholdes.

Det er vigtigt, at du ikke ender dér, hvor du handler, uden det fremmer hensigten. Ledelse handler også om at ikke-handle, om at fremme forandring og fælles fokus ved at lade være.

3 ting du skal handle på - for ikke at handle...


1. Bliv i mulighedsrummet

Hvad er vilkår, og hvad er udfordringer? Overvej om du og dine medarbejdere reelt er i det samme mulighedsrum – det er en forudsætning for at kunne lykkes sammen. Mulighedsrummet skal være fælles og fokuseret for alle. Det er jeres vilkår, der skaber mulighedsrummet og rummer de udfordringer, som I sammen kan gøre noget ved, enten ved at handle eller ikke-handle.


2. Hold op!

Hvad skal du holde op med, for at lykkes bedre som leder?
Overvej, hvordan du ved at lade være kan fremme ønsket forandring.
Vær konkret og beskriv både strategisk og praktisk, hvordan du vil ændre adfærd ved at ’holde op’ – og hold dig effekten for øje…


3. Lav ikke-handleplaner

Supplér enhver handleplan af en ikke-handleplan.
Sørg for at udarbejde en plan, der beskriver, hvilke ikke-handlinger der fremmer den ønskede effekt.

Skribentinfo

Kommentarer