Et kig i spejlet styrker dit personlige lederskab

Det bliver stadig vigtigere at kende og bruge sig selv personligt i lederjobbet, for det nødvendige følgeskab som leder, opnår du sjældent uden at investere din person. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse giver inspiration til at kende og udvikle dig selv som leder.

Skribentinfo

I alle sammenhænge er det afgørende, at du bliver forstået på den måde, du gerne vil. Det kræver indsigt i både andres og egne reaktionsmønstre. For skal man lede andre, må man først kunne lede sig selv, herunder kende sig selv og vide, hvilke værdier man bygger sin ledelse på i ord og handling.

I publikationen: ”Dit personlige lederskab” fra Væksthus for Ledelse giver fire ledelseseksperter deres bud på, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab – ud fra fire forskellige perspektiver:

  1. Ledelsesrum
  2. Selvindsigt
  3. Relationer
  4. kommunikation.

Undervejs deler otte kommunale og regionale ledere på forskellige niveauer deres egne udfordringer og erfaringer med at udvikle det personlige lederskab.

Ledelsesrummet

Som leder er du ikke bare en administrator, der skal løse fastlagte opgaver inden for en given ramme. Du har et lederskab – et handlerum til at lede på din egen måde. At udvise personligt lederskab kræver, at du forstår grundlaget for din måde at lede på og derudfra aktivt udvikler dit lederskab.

”Som leder er man nødt til at prøve at handle. Man kan ikke blive ved med at gå med listesko og sikre sig, at alle er okay med alt, hvad man gør.” Citat leder på det tekniske område.

I publikationen deler en leder fra det tekniske område, en mellemleder på et sygehus samt Anders Raastrup Kristensen, der er ph.d., selvstændig konsulent og ekstern lektor på CBS, deres syn på, hvordan du udfordrer og skaber dit ledelsesrum med dit personlige lederskab.

Selvindsigt

Personligt lederskab forudsætter personlig udvikling. Du skal derfor kende dine medbragte vaner, værdier og følelser, så du kan bruge dem bevidst i dine relationer til andre. 

”At turde og lykkes med at træde ud i det usikre kan give dig en ny erkendelse af, hvad du som person faktisk kan rumme.” Citat af Sygehusdirektør.

En sygehusdirektør, en leder på socialområdet samt Lone Dawe, der er selvstændig coach og psykoterapeut, deler deres erfaringer og giver deres bud på, hvordan du lærer dig selv at kende som leder.

 

Relationer

For at udvikle dig som leder må du blive bevidst om, hvilke idealer og fortællinger, du spejler dit lederskab i – og opøve en praktisk dømmekraft, som gør dig i stand til at handle i komplekse situationer. Dit personlige lederskab er tæt forbundet til dine relationer til andre og det sprog og de fortællinger, der eksisterer.

”Det er ikke kun andre ledere, der kan gøre én til en bedre leder. Det kan også ske i alle mulige andre relationer, hvis man er åben og nysgerrig og ikke tænker, at man altid selv ved bedst eller kan det hele.” Citat af leder på ældreområdet.

En leder på ældreområdet, en direktør i en kommune og Jacob Storch, ph.d., partner i Joint Action deler erfaringer og deres bud på, hvordan dit personlige lederskab formes af relationer, og hvordan du kan blive klogere på din ledelse ved at se dig selv med andres øjne. 

Kommunikation

At kommunikere troværdigt er afgørende, hvis du vil lykkes med dit personlige lederskab. Med ord gør du ambitioner til handlinger, sætter retning og skaber trivsel. Kommunikation er ikke bare de ord, du siger, men også din stemme og fremtoning.

”Jeg har tænkt meget over, hvad der egentlig skal til hos en leder for, at man gider at høre på ham. Det kommer jo ikke af sig selv, fordi man siger: 'Nu er jeg leder, nu skal I høre, hvad jeg siger'.” Citat af chef i brandvæsenet.

I publikationen finder du artikler af en chef i brandvæsenet, en chef på ældreområdet og Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik og strategisk rådgiver om, hvordan din kommunikation kan styrke eller bremse dit personlige lederskab.

Download og bestil her

Du finder alle artiklerne i publikationen: "Dit personlige lederskab", som du kan downloade eller bestille gratis her 

Sådan er undersøgelsen gennemført

Ud fra eksisterende litteratur om personligt lederskab er der identificeret fire brede perspektiver, der går igen i mange beskrivelser af det personlige lederskab:

  • At definere sit ledelsesrum
  • At kende sig selv
  • At lede via relationer
  • At kommunikere som leder.

Under hvert perspektiv har en ledelsesekspert fået frie hænder til i en kort artikel at udfolde, hvorfor det er vigtigt, og hvordan man som leder kan arbejde med dette aspekt af sit personlige lederskab. De fire artikler har dannet afsæt for en workshop for cirka 20 ledere på alle niveauer i kommuner og regioner, som fik mulighed for at kommentere, supplere og udfordre eksperternes udsagn. Blandt de 20 ledere er otte udvalgt til et grundigere interview om deres erfaringer med deres personlige lederskab. Interviewene er efterfølgende bearbejdet, så de fremstår som en sammenhængende fortælling fra den enkelte leder. De medvirkende ledere har alle godkendt deres fortælling, men er på forhånd lovet anonymitet.

 

Skribentinfo

Kommentarer