Få et quick fix til flow

Flow på arbejdspladsen skaber øget arbejdsglæde og produktivitet. Det er ledelsens opgave at opstille rammerne for flow ved aktivt at fremme fordybelse, mening og godt samarbejde på arbejdspladsen. Læs her, hvordan du gør det.

Skribentinfo

Som leder er det dit ansvar at sørge for, at organisationens ressourcer udnyttes på den bedst mulige måde. Det handler om, at medarbejderne bruger deres færdigheder optimalt. Her spiller energi, entusiasme og kreativitet en vigtig rolle – både for medarbejdernes motivation til opgaverne og for samarbejdet med kollegaerne. Det er i den sammenhæng, vi møder begrebet flow. Skaber du mere flow blandt dine medarbejdere, fremmer du arbejdslyst, trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Fakta: Hvad er flow?

Flowbegrebet er udviklet af den ungarske psykolog Mihaly Csikzentmihalyi i 1980’erne. Begrebet beskriver den tilstand, du er i, når du er så engageret og opslugt af det, du laver, at du glemmer tid og sted. Det handler altså meget om vores evne til at være opmærksomme. Forskning viser, at mennesker præsterer allerbedst, når de er i flow.

Flow hører ind under positiv psykologi, som fokuserer på det, som fungerer for os, vores potentiale og vores muligheder. Positiv psykologi fokuserer på positive følelser (som håb, glæde, optimisme, stolthed og lykke), positive egenskaber (som emotionel intelligens, kreativitet, humor, altruisme, loyalitet, generøsitet og selvindsigt) og positive institutioner (for eksempel et godt team, et godt netværk og en god organisationsstruktur).

Flow-teorien er ikke længere kun en teori indenfor positiv psykologi; den kan også være et nyttigt redskab i et udfordrende moderne arbejdsliv. Flow kan derfor bruges som et ledelsesværktøj.

 

Hvordan skaber du flow blandt dine medarbejdere?

For at finde ud af i hvilket omfang medarbejdere oplever flow, bør ledere kortlægge medarbejdernes individuelle færdigheder og sammensætte teams, så medarbejderne komplementerer hinanden. Desværre er nogle ledere mere optagede af at kontrollere og måle medarbejderne end af at se deres udviklingspotentiale, og derfor yder medarbejderne ikke deres bedste.

 I følge den ungarske psykolog Csiksentmihalyi bør disse fem faktorer være til stede for at fremme flow på en arbejdsplads:

  1. Klare, konkrete og realistiske mål.

  2. Feedback - dvs. løbende og relevant tilbagemelding på, hvordan man klarer sig.

  3. En passende balance mellem kompetence på den ene side og udfordringer på den anden (for store udfordringer giver stress, for små resulterer i kedsomhed).

  4. Ingen distraherende faktorer såsom rod og forstyrrelser i åbne kontorlandskaber.

  5. Klare forventninger til opgaverne (upræcise mål skaber uro og stress).   

Det er vigtigt, at du som leder reflekterer over disse anbefalinger og prøver at tilpasse dem efter egen situation og arbejdsplads. Hvis disse faktorer er tilstede, kan du bruge følgende tips til at skabe flow hos dine medarbejdere:

  • Skift omgivelser og skab variation: Prøv en ny aktivitet, et nyt sted, et nyt tidspunkt på døgnet. Prøv f.ek.s at rykke brainstormingsessionen udenfor, hvor naturens ro og stilhed formentlig vil kunne bidrage til at skabe flow.

  • Skab æstetiske omgivelser: Indret arbejdspladsen med farver, møbler, lys, luft. Det virker behageligt og skaber en hyggeligt atmosfære.

  • Skab Intensitetsskift: Sørg for, at dine medarbejdere skifter mellem høj intensitet samt koncentration og et lavere og mere afslappet intenstetsniveau.

  • Træn koncentration: Både dine medarbejdere og dig selv kan øve koncentration fx gennem yoga, mediation, og mindfulness.   

Hvis medarbejderen bruger sine spidskompetencer på arbejdet, vil vedkommende også automatisk blive mere effektiv, og ikke mindst mere kreativ. Det er en win-win situation for både leder og medarbejder. Så hvorfor ikke gå efter at videreudvikle medarbjedernes spidskompetencer? Det er guld værd.

Læs også væksthuspublikationerne:

Ledelsesrum - udnyt og udvid dine handlemuligheder

Sammenhængskraft - i virkeligheden

Læs også:

Ledelse med mindfulness

Sådan skaber du flow på arbejdspladsen

15 minuters meditation om dagen er godt givet ud

Kend forskel på en travl og en stresset medarbejder

6 myter der skaber mere stress

Skribentinfo

Kommentarer