Få gratis og skræddersyet hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Mistillid, mobning eller for mange opgaver. Hvis det psykiske arbejdsmiljø halter, har det konsekvenser for ledere og medarbejderes mulighed for at løse kerneopgaven optimalt til gavn for borgerne. Men der er professionel hjælp at hente – endda helt gratis.

Skribentinfo

SPARK tilbyder gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne. SPARK's konsulenter tilbyder støtte og sparring, så I selv bliver klædt bedre på til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om at etablere SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø - som skal understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

"Vi oplever, at ledelsen og medarbejderne får talt sammen på en ny måde og om nogle ting, de ellers ikke ville have fået talt om. Konsulenten kan sætte rammen for, at de kan tale sammen på en anden måde. end de plejer at gøre," fortæller Marlene Skytte Schoop, der er sekretariatsleder i SPARK.

Hun understreger, at det ikke er et kriseberedskab men derimod en konsulentenhed, der rykker ud, hvis der er noget, som er svært, og samarbejdet halter, eller arbejdspladsen bare har brug for at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

”En af styrkerne ved SPARK er, at leder og medarbejderrepræsentant sammen tager kontakten til SPARK og i enighed søger om et forløb. Det betyder, at det bliver muligt, at alle bliver en del af løsningen af problemerne, og at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø bliver et samarbejde," fortæller Malene Skytte Schoop.

SPARK yder støtte til følgende fire temaer:

  1. Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
  2. Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning. 
  3. Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere. 
  4. Problemer i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Praksisnær og skræddersyet hjælp

Konsulenterne arbejder med udgangspunkt i praksis og skræddersyer ydelsen til den enkelte arbejdsplads. Med fra forløbet tager arbejdspladsen konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Alle konsulenterne er erfarne facilitatorer i processer omkring det psykiske arbejdsmiljø. Som udgangspunkt kan arbejdspladsen få fire møder med sin SPARK konsulent, men det er muligt at få et par møder mere, hvis det vurderes at være givtigt. Forløbet kan også være kort og komprimeret, hvis det er det, der giver bedst mening for arbejdspladsen. 

Læs også: Løs konflikten og undgå mobning
Det er Marlene Skytte Schoops erfaring, at lederne ofte opdager deres blinde pletter i forløbet. De har fx måske ikke tænkt over, hvordan den måde de taler på, påvirker andre, og måske er med til at fastholde en særlig kommunikationsform eller kultur på arbejdspladsen.

"Konsulentens opgave er også at give ledelse og medarbejdere handlekompetence, så de selv kan sætte ting i værk, der styrker det psykiske arbejdsmiljø. Når vi evaluerer et forløb tre måneder efter vores sidste møde med arbejdspladsen, så har 76 pct. af arbejdspladserne planlagt en eller flere indsatser, og 59 pct. har indsatser i gang. Det viser, at vores indsats gør en forskel – også når vi er ude af døren igen," siger Marlene Skytte Schoop.

Få hjælp her

Her kan I læse, hvordan I søger om hjælp fra SPARK.
Det er TRIO/lokal-MED på arbejdspladsen, der kan søge om støtte, og I skal derfor være enige i jeres TRIO/lokal-MED om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I have kontaktoplysninger til både leder og en medarbejderrepræsentant klar.
Link til ansøgningen

Læs også: Overblik: De tre grundbegreber i social kapital

Skribentinfo

Kommentarer