Find 5 fejl – Kom bedre igennem forandringer

Fejl er ikke nødvendigvis spild af kostbar tid. I kan faktisk fejle jer til at blive klogere. Og med en prototype som værktøj, kan du som leder være med til at sikre, at en ønsket forandring kommer mere sikkert i land. Læs her om 5 gode fejl.

Skribentinfo

En skoleleder beslutter, at hans skole et halvt år før den nye skolereform skal gennemføre en enkelt skoleuge som om, at reformen og de nye arbejdstidsregler allerede er indført – og fejler. Til gengæld forløber selve forandringen til den nye reform temmelig smertefrit, da den indtræffer. Prototypen har atter en gang vist sig som et ekstremt kraftfuldt forandringsværktøj. 

Prototyper flytter os fra abstrakte idéer, visioner, strategier og planer til at skabe reelle, konkrete forandringer, der er rodfæstet i en dyb forståelse for, hvad der er værdifuldt – ikke i teorien, men i reelle brugs- og arbejdssituationer, hvor forandringen skal vise sin værdi.

Hvad er en prototype?

Prototypen kan bedst beskrives som en foreløbig udgave af en proces, et produkt eller concept. Vi bruger prototyper til at udforske, udvikle og kommunikere de idéer, der ligger i en forandring. Netop fordi prototyper er så konkrete, puffer de os væk fra uendelig, lange og tunge snakke, analyser, grublen i langsommelige, og ofte distancerede forandringsprocesser til intense, involverende afprøvninger, hvor vi søger fremskridt og indsigt gennem handling. Imidlertid er det afgørende at have blik for og arbejde bevidst med at rumme, udforske og bruge de fejl, vi opdager, når vi prototyper for at skabe reelle forandringer. Derfor: Find 5 gode fejl. 

 1. Fail fast

  De fleste forandringer udløber af komplekse problemstillinger. Når problemer er komplekse, kan man ikke tænke sig til den rigtige løsning. Der er brug for hurtig vekselvirkning mellem eksperimenter, observation og analyse. Når du laver prototyper som leder, afprøver du mulige løsninger på dem, forandringen skal give mening for meget tidligt i processen. Du lader prototyper give retning for udvikling tidligt, inden I har alle svarene, og I er udforskende i forhold til, hvad der virker, og hvad der ikke gør. I fejler hurtigt. 

 2. Fail cheap

  Med en prototype opnår I hurtig læring og udvikler videre på løsninger i reelle brugssituationer. Vel at mærke inden I har brugt en masse kostbare ressourcer på idéen. Pointen er at skitsere og udforme talrige idéer for at teste, hvad der holder. At gøre sig forestillinger om fremtiden i nutiden, før I fx udvikler en ny service eller et produkt. Det sparer både tid, ressourcer og kostbare fejltrin.

 3. Fail often

  Prototyper er ’foreløbige bud på løsninger’. Derfor er det vigtigt at lave rå bud på løsninger, der virkelig inviterer til afprøvning og feedback fra alle de aktører, der skal leve med forandringen, eller bakke den op. Det delvist færdige og ikke helt gennemtænkte er udgangspunktet for prototyper. Iterationer, hvor I fejler ofte, er med til at sætte turbo på læringen i forhold til, hvad der virker, hvad der ikke virker og hvorfor. 

 4. Fail forward

  Prototyper bruges til at gøre os forestillinger om, hvordan en mulig fremtid kan se ud. Derfor er prototyper et kraftfuldt ledelsesværktøj til at skabe parathed til de holdninger og handlinger, der følger med en given forandring. I prototypingen får vi reelle erfaringer med, hvad forandringen indebærer, mens den sker. For den enkelte giver det en mulighed for at mærke de muligheder og de konsekvenser, forandringen har på en måde, der er mindre defensiv, fordi vi tester og realitetstjekker, mens vi gør prototypen bedre. 

 5. Fail in a way, that doesn’t kill you

  Prototyper tydeliggør den viden, eksperter, fagfolk, slutbrugere og ledelse ligger inde med, men som ofte er implicit. Hvis nye løsninger skal blive til noget, er det afgørende, at de personer, som i sidste ende skal realisere dem, kan se idéen med idéen. Her kan prototypen være et vigtigt afsæt til et fælles billede af de mulige fremtider, som du som leder skal skabe sammen med andre. Med prototypen kan du sætte de væsentligste aktører til at udvikle, forfine og justere i tæt samspil med hinanden. 

Find 5 fejl og virkeliggør forandringen

Det er en almindelig, og ganske naturlig opfattelse, at fejltagelser er kostbare og pinlige, og derfor bedst at undgå, når vi forandrer. Ikke desto mindre er fejl en ekstrem kraftfuld vej til at lære, hvad der virker, hvad der ikke virker og hvorfor, så vi kan skabe forandringer, som giver værdi i virkeligheden.Prototyper kan lave et ’safe-place’ for fejl, for ’micro-fejl’ i din ledelse af forandringer. De giver dig mulighed for at committe andres tid og energi mere effektivt og langt mere konstruktivt, så I skaber en forandring sammen, som giver størst mulig værdi og virkeliggørelse.

Skribentinfo

Kommentarer