Find balancen mellem hønemor og Rambo

Et høfligt, men ikke oprigtigt, smil, en slasket holdning eller overdreven entusiasme kan virke som små ting. Men de er vigtige signaler og afgørende for, hvordan dine medarbejdere opfatter dig som leder, og hvordan de opfører sig på arbejdspladsen. Harvard Business Review giver her nogle bud på, hvordan du bliver en succesfuld leder ved at have fokus på både autoritet og omsorg.

Skribentinfo

Ledere, som prioriterer at fremstå autoritære fremfor at etablere tillid, løber den risiko at, de fremkalder frygt blandt medarbejderne. Alligevel har de fleste ledere i dag en tendens til at have fokus på at fremhæve deres autoritet, styrke og kompetencer og det er, ifølge Harvard Business Review, netop den forkerte tilgang. Frygt kan underminere kreativitet og problemløsning og kan derfor være årsag til, at nogle medarbejdere træder vande og måske endda bliver uengagerede i deres arbejde. 

I rollen som leder er det derfor vigtigt at være bevidst om, hvilke signaler du sender til dine medarbejdere. Når vi dømmer andre mennesker, kigger vi nemlig først og fremmest på to karaktertræk: Hvor omsorgsfulde de er (varme, troværdighed), og hvor autoritære de er (styrke, kompetencer). De to elementer er vigtige, da de både har betydning for dine medarbejderes opfattelse af dig som leder, men også hvordan de følelses- og adfærdsmæssigt reagerer på arbejdspladen.

Her får du råd til at afbalancere dit lederskab så du både er autoritær og omsorgsfuld.

Når autoritet kommer først

Autoritet betyder blandt andet, at man har en anerkendt ret til at bestemme inden for et bestemt område. Og det er netop én af de egenskaber, en leder bør have for at kunne få indflydelse blandt sine medarbejdere. Men når du prioriterer autoritet før omsorg, underminerer du dig selv som leder; for uden en grundlæggende tillid blandt dine medarbejdere risikerer du, at de udadtil opfylder deres opgaver efter dine ønsker, men at de bliver mindre tilbøjelige til at tage organisationens værdier, kultur og visioner til sig på en oprigtig måde. Derfor har arbejdspladser, hvor tillid ikke prioriteres højest ofte en kultur, hvor en ”hver medarbejder for sig selv”-mentalitet hersker. Det kan resultere i, at medarbejderne i mindre grad hjælper hinanden, fordi de ikke føler sig sikre på, at deres bestræbelser vil blive set og anerkendt.

Når omsorg kommer først

Selvom de fleste ledere stræber efter at fremstå autoritære, bidrager det at udvise en omsorgsfuld adfærd langt mere positivt til andres opfattelser af dig. Flere undersøgelser peger på, at der er flere gevinster forbundet med at udvise omsorg for sine medarbejdere. Omsorg befordrer nemlig tillid og udveksling af idéer. Selv små ikke-verbale signaler, så som et nik, et smil eller en venlig gestus, viser dine medarbejdere, at du er opmærksom på deres behov. Når du som leder prioriterer at udvise omsorg, fremstår du derfor som en nærværende leder, og du viser, at du lytter til dem, forstår dem, og at de kan stole på dig.

Den gyldne middelvej

Den bedste måde at opnå indflydelse på er ved at kombinere omsorg og autoritet. Det er nemmere sagt end gjort, men det kan vise sig at have en selvforstærkende effekt. For ved at føle sig mere sikker og stærk, hjælper det os til at være mere åbne, afslappede og mindre frygtindgydende i stressede situationer. Når vi føler os selvsikre og afslappede, signalerer vi også en vis troværdighed og varme.

Sådan signalerer du, at du er en autoritær leder

Det er almen kendt, at kropssprog spiller en vigtig rolle i forhold til, hvilke signaler vi sender ud. Det viser nødvendigvis ikke, hvilke arbejdsrelaterede kompetencer du har, men det siger en del om din attitude – hvor seriøs du er, og hvordan du tackler udfordringer. Derfor:

1. Føl dig som en leder. At være omsorgsfuld kan være svært at fremtvinge, men selvtillid er endnu sværere at overtale sig selv til. Hvis du ikke føler dig komfortabel, vil det højst sandsynligt skinne igennem. At føle sig som en leder og være selvsikker handler om at hvile i sig selv og den position, man er i. Det vigtige er din personlige styrke og selvtillid.

2. Ret ryggen. En god kropsholdning betyder ikke, at du skal overdrive ved at skyde brystet helt frem og næsen i vejret, som hvis du stod i række til en militærøvelse. Det handler om at stå oprejst så du når din fulde højde og rette ryggen, fremfor at stå foroverbøjet. Det lyder umiddelbart banalt, men undersøgelser viser, at når du maksimerer det fysiske rum, som din krop optager, har det indflydelse på, hvordan mennesker omkring dig reagerer på dig, uanset din højde.

3. Kontroller dine bevægelser. Når du er bevidst omkring dine bevægelser, for eksempel ved at undgå unødvendige og ukontrollerede armbevægelser, signalerer du, at du er rolig. Dette kombineret med en god kropsholdning demonstrerer ligevægt og stabilitet, hvilke er to vigtige egenskaber hos en god leder.

Sådan signalerer du, at du er en omsorgsfuld leder 

1. Find et passende niveau. De fleste begår den fejl, når de vil fremstå omsorgsfulde og anerkendende, at de overdriver deres entusiasme ved at skrue op for stemmelejet og humøret. Det kan have en god effekt i den rigtige situation, men hvis dem omkring dig ikke har gjort noget særligt for at få den anerkendelse, virker det malplaceret, falskt, og som om du uddeler ros til alt og alle. Derimod bør du netop tale i et lavere og mere behageligt tonefald, ligesom du ville gøre i en samtale med en god ven.

2. Anerkend dine medarbejderes følelser. Inden andre beslutter, hvad de synes om det, du siger, beslutter de som regel først, hvad de synes om dig. Hvis du viser dine medarbejdere, at du overordnet set deler deres verdenssyn, udviser du empati. Hvis du vil have dine medarbejdere til at lytte, skal du først lytte til dem og anerkende deres følelser og holdninger.

3. Smil – og men det! Når vi smiler oprigtigt, har det oftest en selvforstærkende effekt: Når vi føler os glade, smiler vi mere, og når vi smiler, gør det os glade. Og det gælder også i forhold til dine medarbejdere. Vi spejler os oftest i andre mennesker, så når du som leder udviser oprigtig glæde og omsorg, smitter det af på dine medarbejdere. Men det er svært at lade som om, og et høfligt, men ikke oprigtigt, smil har ikke samme effekt. Derfor er et godt råd at finde noget, der gør dig glad og bruge det.

Hvis du vil være en god leder, er det altså vigtigt at bruge de to egenskaber rigtigt. At demonstrere både omsorg og autoritet er en udfordring, men det kan vise sig at blive en gevinst, og med disse råd er du godt på vej.

Artiklen er frit oversat efter ”Is it better to be loved or feared?” Harvard Business Review. 

Læs artiklen fra Harvard Business Review

Læs Væksthusets publikation:

Guide til god ledelse

Læs mere:

10 træk hos den succesfulde leder

Derfor skal du planlægge mindre og improvisere mere

8 måder at svække dig selv som leder

Skribentinfo

Kommentarer