Fire fortællinger om offentlig topledelse under forandring

Du kan læse fire topleders erfaringer og udfordringer før og under strukturreformen i artikelsamlingen: "Ledelse i fællesskab - fire fortællinger om offentlig topledelse under forandring".

Skribentinfo

­I Væksthus for Ledelses projekt ”Ledelse i fællesskab” har topledere fra Region Sjælland samt Næstved, Fredensborg og Syddjurs kommuner undervejs delt erfaringer om én af deres centrale ledelsesudfordringer.

Formålet var, at deltagerne skulle følge og udfordre hinandens projekter. Men også at dele erfaringerne fra denne proces med topledelser i andre kommuner og regioner, som for størstedelens vedkommende har været igennem lignende forandringer.

Forhåbentlig vil de tjene til inspiration for andre topledelser, der står over for at skulle skabe fornyelse i fællesskab.

De 4 ledelsesudfordringer

Ingen succes uden dialog og inddragelse
Næstved Kommune har arbejdet med at skærpe direktionens fælles opfattelse af god ledelse. Udfordringen er nu at skabe kendskab og opbakning til dem uden for direktionslokalet.

Regionsdirektør: Forandringer begynder med sproget
Region Sjælland er i gang med at opbygge en ”ikke-myndighed” fra grunden. Det kræver blandt meget andet nye lederroller og et nyt fælles sprog om organisationen.

Forsøg med en ny styringsmodel
Fredensborg Kommune har i to pilotprojekter undersøgt muligheder og begrænsninger ved at arbejde med effektstyring. Nu skal politikerne vælge, om modellen skal implementeres for alvor på alle områder.

Tydelig topledelse kræver fælles forståelse
Syddjurs Kommunes direktion har arbejdet sig frem til et nyt samlet ledelsesgrundlag. Den fælles forståelse skal stå sin prøve i praksis, når direktionen skal formidle sine forventninger til alle kommunens ledere.

Deres projekter sætter på hver deres måde et særligt fokus på topledelsens opgave, rolle og værktøjer i forbindelse med at etablere et fælles sprog for organisering, styring og ledelse i de nye kommuner og regioner.

Skribentinfo

Kommentarer