Fordomme om offentlig ledelse kommer til kort

At det skulle være et utaknemmeligt job at være leder i det offentlige er en skrøne. En undersøgelse viser, at de offentlige ledere oplever stor anerkendelse for det arbejde de udfører.

Skribentinfo

Forventningerne til den offentlige leder er mange og store. Så store, at man kan stille spørgsmålstegn ved om lederne opfatter opgaven som anerkendende - og hermed attraktiv og givende. 

En ny undersøgelse foretaget af Væksthus for Ledelse og FTF gør os klogere, da den viser at næsten 4 ud af 5 ledere oplever en høj grad af anerkendelse af deres arbejde.

Lederne oplever, at både deres medarbejdere og de ledere, de har over sig, udviser respekt for deres arbejde. Det kan have stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og dermed lederens lyst til at være leder.

To ud af tre ledere oplever i høj grad at de anerkendes for deres arbejde af deres nærmeste leder. Det høje tal indikerer at relationen mellem chef og leder måske ikke er så distanceret som den til tider udlægges. Kun ganske få ledere oplever i meget lille eller slet ingen grad anerkendelse fra medarbejdere og nærmeste ledere.

”Det er bemærkelsesværdigt, at så stor en del af lederne oplever anerkendelse fra især medarbejderne, men også deres nærmeste leder. Det bryder billedet af det, som man sædvanligvis tror: At et lederjob i det offentlige er en uriaspost, hvor der stilles meget store forventninger, og hvor man samtidig har meget små muligheder. Og en post, hvor man må stå model til den kritik, som det offentlige ofte udsættes for. Ikke mindst skoleområdet har fået tæsk i mange år”, udtaler professor ved Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen.

Positivt perspektiv

Tallene kan virke som motivation i forhold til den fremtidige rekruttering af ledere, da det maner fordomme om at det ’utaknemmelige lederjob’ til jorden.

”Der har været en tendens til at tale om offentlig ledelse som noget meget besværligt – noget der foregår i et tomrum uden ordentlige handlemuligheder. Dette her resultat kan være med til at bryde myterne”, siger formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL Søren Thorup, der som kommunaldirektør i Rødovre og Hillerød kommuner, tidligere har været leder for offentlige ledere.

Anerkendelse fra borgerne

Lederne mærker også anerkendelse fra borgerne. Over 50 procent af lederne oplever direkte anerkendelse fra borgerne de servicerer. Når tallet her er lavere, kan det skyldes, at mange ledere ikke har kontakt med borgerne. Fx har en køkkenleder på et sygehus ikke den samme kontakt til borgerne, som en afdelingssygeplejerske.

Bodil Otto, formand for HK Kommunal, glæder sig også over anerkendelsen, som lederne oplever.

”Det er positivt at se, at lederne føler sig anerkendt. Anerkendelse er noget vi alle har brug for – også lederne”, siger Bodil Otto.


ftf

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen baserer sig på 679 FTF-lederes egne udsagn om hvordan de oplever deres arbejde opfattes af omverdenen.
  • Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem FTF og Væksthus for Ledelse

Skribentinfo

Kommentarer