Fra værdierne på papiret til hverdagen

Får I omsat jeres værdier til hverdagens praksis, hvor de giver mening for medarbejderne og kommer til udtryk i dagligdagens adfærd og kommunikation? Læs om, hvordan værdierne får værdi.

Skribentinfo

I løbet af de sidste årtier har rigtig mange arbejdspladser arbejdet på at finde det rette værdisæt for organisationen. Metoderne har været mange – lige fra den helt top-down styrede proces, hvor organisationens topledelse egenhændigt beslutter og definerer organisationens værdisæt, som medarbejderne forventes at efterleve – til de involverende processer, som helt fra start inddrager medarbejderne i definitionen af organisationens værdier.

Det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, at der i sidstnævnte tilfælde er langt større sandsynlighed for, at medarbejderne føler ejerskab for værdierne – og at værdierne giver mening i relation til deres hverdag. Alligevel er det ingen garanti for, at man undgår udfordringer med at få værdierne implementeret i den enkelte medarbejders hverdag. 

Men hvorfor overhovedet al den snak om værdier?

Hvorfor er det her med værdier blevet så vigtigt? Det er det, fordi organisationer gennem værdiarbejdet kan gøre en forskel.

I dag er det meget lettere end tidligere at producere og udbyde de samme varer og ydelser som andre udbyder. Derfor er det nødvendigt at finde andre måder at differentiere sig og konkurrere på. Og her spiller værdier og den menneskelige faktor en rolle – værdier som kan være med til at påvirke organisationens måde at agere på og medarbejdernes måde at arbejde og fortælle om organisationen på.

Når værdiarbejdet rykker, er det oftest med til at skabe mere motiverede medarbejdere, som i den sidste ende påvirker bundlinjen positivt. 

Det skal ikke bare være ”fine ord på papir”…

Hele omdrejningspunktet for et godt værdiarbejde og værdibaseret ledelse, som virker, er at værdigrundlaget bliver implementeret i medarbejdernes hverdag og ikke forbliver ”fine ord på papiret”. Du kan heller ikke som leder udøve værdibaseret ledelse, hvis ikke værdierne bliver brudt ned til noget, der er meningsfuldt for dig som leder og for dine medarbejdere i relation til jeres arbejdsområder.

Dvs. hvordan påvirker værdigrundlaget den måde, I gør tingene på? Og hvordan kommer det til udtryk i de relationer, I indgår i (internt i organisationen såvel som med eksterne samarbejdspartnere)?

Arbejdet med værdier er en ”on-going” proces, som i bund og grund handler om hele tiden at følge op på, at værdierne bliver udlevet i organisationen på alle niveauer.

Gør noget ved det allerede nu


Hvis denne korte artikel har fået dig til at tænke over jeres arbejde med organisationens værdier – og du tror på, at det kan gøres bedre, så gå i gang allerede nu. Når du som leder skal bidrage til at implementere din organisations værdier i praksis, er der en række ting, du skal være opmærksom på:

  1. Signalér at værdierne er betydningsfulde – på linje med den økonomiske bundlinje. Det kan du/I f.eks. gøre ved at belønne og anerkende ud fra, hvor godt det lykkes for afdelinger og medarbejdere at få overensstemmelse mellem de skrevne værdier og den daglige praksis.

  2. Involvér medarbejderne i forståelsen af, hvad værdierne betyder i praksis – og hvordan de kan omsættes til spilleregler for borgerkontakt, internt samarbejde og dialog, overholdelse af aftaler m.m. Det er med til at skabe en højere grad af ejerskabsfølelse hos dine medarbejdere.

  3. Giv tydelig og konstruktiv feedback på ønsket såvel som uønsket adfærd – og bed om selv at få det, så I alle sammen bliver rollemodeller for værdiernes udlevelse i praksis. Mange medarbejdere tror, at de handler rigtigt, fordi ingen tager tid til at fortælle dem, at organisationen ønsker en ændret adfærd.

  4. Synliggør at arbejdet med værdierne i praksis faktisk giver resultater – det kan f.eks. være på øget trivsel blandt medarbejderne eller højere borgertilfredshed.
    Som du kan se, er der flere fronter at tage fat på – det handler bare om at handle! At gøre noget nu, så dine medarbejdere, din afdeling og din organisation får reel glæde af de fælles værdier.

 

Artiklen er lettere redigeret af en artikel, der tidligere er bragt på Mannaz.dk. 

Læs mere om Værdibaseret Ledelse på Lederweb:

Er jeres værdier også uden værdi?

Skal værdierne komme fra ledelsen eller medarbejderne?

Skribentinfo

Kommentarer