Fremtidens leder har skærmtække. Har du?

Virtuelle møder kalder på, at lederne gør sig umage for at formidle deres budskaber med gennemslagskraft. Når budskaberne leveres på en skærm, gælder det nemlig om at være endnu mere tydelig, troværdig og tjekket. – Og så skal du brænde igennem. Læs, hvordan her.

Skribentinfo

Du er til onlinemøde med din chef og dine leder-kollegaer. Chefens billede er i frøperspektiv, og der er rod i baggrunden. Læg dertil fraværet af øjenkontakt, en monoton stemmeføring og manglende nærvær. Lyder det som et onlinemøde, du kender? Der er næsten garanti for, at ingen af deltagerne på det møde husker de budskaber, der kom frem. Til gengæld har de brugt tid på at tænke over, hvad de skulle have til aftensmad, kigget mails, læst nyheder eller studset over, hvor vissen planten i baggrunden på chefens skærm er.

Brænd igennem på skærmen

Distanceledelse, hybridarbejde og facilitering af samarbejde på tværs af tid og sted. Det er ikke så lidt, du skal kunne som leder i fremtiden. Men hvis du lærer at brænde igennem på skærmen, er du allerede kommet langt. Her er 10 ting, den moderne leder kan gøre for at brænde igennem på skærmen.

 1. Du har et klart budskab 
  I det virtuelle møde skal du vide, hvad du vil sige. Og dit budskab skal skæres så skarpt, at ingen er i tvivl om retningen.

  Hvorfor?
  Fordi skærmen i sig selv giver distance. Det stiller krav om konkrete og klare budskaber, der er nemme at forstå og omsætte til handling. Når vi skal arbejde sammen fra forskellige lokationer, skal vi kommunikere uden misforståelser. Derfor skal du skrue op for den gode og skarpe kommunikation. Også som leder er det en af de vigtigste kompetencer, du kan besidde: Klar og tydelig tale.

 2. Du involverer dine modtagere
  Hvad vil du have dine modtagere til? Hvorfor? Og hvordan skal de få ejerskab til jeres fælles mål? Det skal du overveje og planlægge, før du toner frem på skærmen. Det er meget sværere at motivere mennesker til at tage aktivt del i et onlinemøde end i det fysiske rum. Derfor skal du sørge for at involvere dine modtagere så meget som muligt.  

  Hvorfor?
  Fordi mennesker har behov for at engagere sig for at føle ejerskab. På skærmen er det nemt at gemme sig bag et slukket kamera. Derfor skal du gøre mere for at engagere, aktivere og involvere dine folk.

 3. Skru op for dig selv
  Det er ikke nok, at du er velforberedt og velformuleret. Du skal også brænde igennem. Både som leder og på skærmen. Man skal kunne mærke dig. Forskellen på passion og manglende øjenkontakt er KÆMPEstor. Især på skærmen. Så skru op for alt det, der bærer dit budskab med sig: Smil, øjenkontakt (dvs. kig ind i kameraet), mimik, kropssprog – og allervigtigst – dit engagement.

  Hvorfor?
  Fordi det vækker tillid og giver lyst til at lytte til dig og følge dig. Selv om det er en kunstig situation at tale til et webkamera, handler det om at insistere på at være så meget i kontakt, menneske til menneske, at teknologien og det kunstige i situationen træder i baggrunden. Det kan du overføre direkte til din lederrolle. Vi følger mennesker, som virker kompetente. Derfor skal du både brænde igennem på skærmen og som leder.

 4. Vær tydelig
  Det skal være klart for dine modtagere, hvad du står for, og hvem du er. Derfor skal du være klar i spyttet. Ikke bare skal du have styr på budskabet – du skal også formulere det, så det er enkelt at forstå. Og du skal helt bogstaveligt tale ty-de-ligt på skærmen: Artikulere ordene. Droppe lange, indskudte sætninger. Og holde pauser, så dine modtagere kan nå at fordøje det, de hører.

  Hvorfor?
  Fordi uld-i-mund og manglende retning er noget af det mest drænende for motivation og fremdrift. Både på skærmen og i det hele taget.

 5. Vær troværdig
  Den amerikanske bestsellerforfatter Bob Burg er kendt for at sige: ”Vi køber af mennesker, vi kender, kan lide og stoler på”. Med andre ord: Når vi mennesker skal ”købe” noget af hinanden, forudsætter det en god relation.

  Hvorfor?
  Det gælder også, hvis det, du vil ’sælge’, er en strategi, et budskab eller et fælles mål. Derfor skal du vække tillid og have mandat til det, du sætter i gang. Både dine ord, dit kropssprog og dit setup skal fortælle det samme. Der må ikke være noget, der skurrer.

 6. Vær tjekket
  Du skal vide noget om det, du taler om. Samtidig skal du kunne tåle at være i en uvant situation uden at miste din autoritet. Husk, at du netop ikke skal være perfekt eller fejlfri. Men du skal være ærlig og turde vise sårbarhed. Du skal turde være i tvivl, men uden at miste overblikket. 

  Hvorfor?
  Som deltager i onlinemødet har man behov for en mødeleder, der har fod på tingene. Men som også kan lytte og ændre mening. Det samme gælder for den gode leder.

 7. Vær tryg
  Du skal både selv være tryg og være tryghedsskabende. Du skal nemlig helst selv synes, at det, du har på hjerte, er rigtigt og vigtigt. Det gælder også, når det, du skal sige, er svært eller konfliktfyldt. Derfor skal du hvile i dig selv. Og både udvise og indgyde tillid.

  Hvorfor?
  Fordi tryghed og tillid er noget af det vigtigste i et rum, hvor forskellige mennesker med forskellige holdninger og forudsætninger skal samarbejde om et fælles mål. Når vi føler os trygge, yder vi mere. Og vi er mindre bange for at begå fejl. Det er sådan gode idéer og gyldent teamwork opstår.

 8. Motivér de andre
  Menneskers indre motivation opstår, når tre psykologiske behov er opfyldt. Autonomi: Behovet for selv at kunne træffe sine egne valg og stå inde for dem. Kompetence: Følelsen af, at man mestrer opgaven. Og Samhørighed: Behovet for at indgå i meningsfulde relationer med andre mennesker. Glem pisk og gulerod. De virker kun så længe, du står klar med enten pisken eller guleroden hele tiden. Men indre motivation er selvkørende.

  Hvorfor?
  Fordi hvis du giver dine medarbejdere muligheden for at finde deres indre motivation, vil du have medarbejdere, som yder deres bedste. Uden pisk eller gulerod.

 9. Dyrk den fælles forståelse
  Du skal vide, hvordan mennesker agerer i grupper. For eksempel skal du vide, at vi ofte danner undergrupper, som kan modarbejde hinanden, hvis vi ikke har en stærk følelse af et fælles mål. Du skal også vide, at vi let glemmer, at alle ikke har de samme forudsætninger. Derfor skal du sørge for at dyrke den fælles forståelse og fælles identitet på dit team.

  Hvorfor?
  Fordi det er meget sværere for os at sætte os ind i hinandens kontekst og virkelighed, når vi ikke er i samme rum. Derfor skal du dyrke videndeling. Og bane vej for nysgerrige spørgsmål og interesseret lytning frem for hurtige konklusioner uden fundament. Som leder skal du selv gå forrest med åbenhed, nysgerrighed, empati og lyst til at lytte og forstå.

 10. Skab psykologisk tryghed
  Psykologisk tryghed er, når vi tør være uenige og sige vores mening, også når den er besværlig eller på tværs. Det betyder, at du skal skabe rammen for, at der er plads til forskellige meninger og holdninger. Og det indebærer, at du skal hilse uenighed og kritik velkommen. Det kan være svært. Men det er noget af det vigtigste, du kan bidrage med som leder.

  Hvorfor? Fordi det, du opnår, hvis du formår at skabe psykologisk tryghed – både på skærmen og i dit team - er medarbejdere, som tør at begå fejl og lære af dem. Sammen.


Fælles for alle ti punkter er, at jo mere teknologi og skærm vi bruger, desto mere menneskelighed er der behov for. Den gode nyhed er, at du ikke skal spille en rolle eller være en anden, end den du er. Tværtimod skal du skrue op for alt det gode, der kendetegner netop dig. Så næste gang du sidder foran skærmen, så overrask dine deltagere. Forbered dig, kig i kameraet, smil og tag rollen som mødets vært på dig. Husk: Hvis du går forrest som rollemodel, så følger de andre efter. På den måde bliver skærmmøderne ikke bare mere effektive, men også meget rarere at deltage i fremover.

Læs mere i bogen SKÆRMTÆKKE om, hvordan du brænder igennem på skærmen og skaber samarbejde, resultater og relationer i online- og hybridmøderne.

 

 

Skribentinfo

Kommentarer