Fusion: Få dit hold til at spille sammen

Som fusioneret afdeling kan man opleve, at det nye hold skal lære at spille sammen, og at det kan godt tage noget tid og kræve en indsats af alle.

Skribentinfo

Et godt udgangspunkt for at arbejde med gruppedannelsesprocessen er at søge inspiration og indsigt i en model for gruppers udvikling, idet det giver en fælles referenceramme for at diskutere, hvor vi er som gruppe.

Endvidere kan en gruppeudviklingsmodel hjælpe til at finde frem til, hvad det er vigtigt at få fokus på, for at gruppen bevæger sig videre frem mod at blive et egentligt hold eller team, som kan udføre toppræstationer og nå sine mål.

Nedenfor er gengivet en sådan gruppeudviklingsmodel med fire faser, som beskriver en typisk udvikling fra en gruppe dannes (forming), til at den skal til at finde ud af opgaverne (storming) og videre til at finde nogle konfliktløsningsmetoder og samarbejdsformer (norming), til at den kan begynde at præstere resultater (performing).

Det ses, at der er en tilbageløbspil mellem første og anden fase, idet der er risiko for tilbageløb, hvis gruppen ikke finder en måde at håndtere forskelligheder og uoverensstemmelser konstruktivt og fremadrettet på.

gruppe

Nedenfor er en skematisk oversigt over, hvordan gruppen tænker og agerer i de tre faser Forming, Storming og Performing.

Norming–fasen er indbygget i Storming under ”forsøg på konfliktløsning”, idet der ved at finde måder at håndtere konflikter på, opstår normer. 

1. Fase 
 
  • "Jeg"-"vi"
  • Afklaring af mission
  • Positiv energi
  • Styrker og svagheder
  • Svag identitet
  • Tolkning af motiver mv.
  • Uenighed ikke udtrykt
  • Søgning mod harmoni
  • Rationalisering
  • "Det er de andres skyld"

Fokus
  •  Medlemskab (inde/ude)

Følelse
  •  Afhængighed

2. Fase

  • "Jeg"
  • Opgaven klar
  • Frustration
  • Differentiering af roller og ansvar
  • Synlighed som individer
  • Siger sin mening
  • Synlig uenighed
  • Konkurrence
  • Magtkampe
  • Forsøg på konfliktløsning
  • "Det er min skyld"

Fokus
 • Ansvar/autoritet

Følelse
  • Uafhængighed

3. Fase 
  • "Jeg" - "vi"
  • Eksperimenterende
  • Tillid, varme, støtte, tolerance
  • Forskelligheder udnyttes til synergi
  • Gruppeidentitet
  • Nysgerrighed
  • Konstruktiv feedback
  • Konflikter håndteres når de opstår
  • Både opgaver og relationer håndteres åbent og direkte
  • Ansvarlighed
  • "Det er vores ansvar"

Fokus
  •  Relationer: Nær-fjern

Følelse
  •  Gensidighed


Anvendelse af modellen

I kan bl.a. bruge modellen til følgende:

  • Diskuter, hvor I mener, at I er som team lige nu – måske er I forskellige steder?
  • Kan vi finde eksempler på tilbageløb?
  • Diskuter, hvad det kræver at nå til (de) næste trin – søg evt. inspiration i
    aktivitetsplanerne
  • Diskuter, hvordan trinene hænger sammen med byggefaserne.

Skribentinfo

Kommentarer