Gå dig til klarhed og handlekraft i dit lederskab

Inviter din lederkollega på en gåtur og få større klarhed og handlekraft. En gåtur kan hjælpe dig med at sætte retning, og gøre dig til en bedre leder. Få her en konkret øvelse, du kan lave sammen med din lederkollega.

Skribentinfo

Savner du indimellem også retning og vision for dine handlinger i din ledelse?
Og dukker der nogle gange spørgsmål op som:

 • Er jeg den bedste leder, jeg formår at være?
 • Er mit ledelsesgrundlag blot et manifest og ikke min daglige praksis?
 • Formår jeg at holde fast i mine visioner i hverdagen?

Det er spørgsmål, du skal tage alvorligt, hvis ikke du skal brænde ud som leder. For moderne ledelse indebærer krydspres mellem det kortsigtede og det langsigtede.

Skab visionær klarhed 

Et krydspres er presset mellem det langsigtede strategiske arbejde med udvikling af organisationen, og den kortsigtede drift af hverdagens opgaver. Du står som leder altid i dette krydspres, og du skal forholde dig til begge dele – samtidig. 

Derfor har du brug for den visionære klarhed som VisionWalk kan give dig. Så du kan få handlekraft, og ikke blive fanget som en flue i en flaske.

Du må ud at GÅ med dine tanker og trængsler.

En VisionWalk er en struktureret samtale, der foregår i løbet af en gåtur. Målet med turen er at skabe visionær klarhed i dit lederskab og finde konkrete hverdagshandlinger, der fungerer både på kort og lang sigt.

Den vigtigste grundsten i VisionWalk er, at man kan finde klarsyn ved at benytte sig af naturen, der omgiver os alle.

Du skal gå sammen med en kollega, der også har brug for at skabe klarhed og handlekraft. I løbet af turen skal I skiftes til at være den coachende makker, der sikrer fokus, lytter, stiller spørgsmål og holder fast i strukturen, uden at overtage hinandens udfordringer eller servere løsninger.

Ruteplanlægning

Planlæg en rute, som varer cirka halvanden time. Det passer med 3 km ud og 3 km hjem.

Lav gerne stop et sted, hvor naturen er interessant. Det kan være i en tæt skov, ved en strand, eller ved udsigten over nogle marker. Vælg gerne et varieret, men ikke svært terræn.

Vær åben over for det, som opstår undervejs, og justér ruten løbende. Klarsyn og handlekraft handler ikke om, hvor langt I går, men om at kunne fordybe sig i processen.

Gå ikke for stærkt, men skab luft og ro til eftertanke. Tag gerne en notesbog med.
Sidst, men ikke mindst, skal turen struktureres i de tre nedenstående faser:

Læs også: 5 gode grunde til gående møder

De tre faser i VisionWalk

 1. GÅ UD og fokusér på konkrete hverdagsudfordringer, du oplever i dit lederskab. I denne fase er målet, at du selv forstår mønsteret i dine hverdagshandlinger.

  Del tiden op mellem jer, så I hver har 20 min. i fokus. Makkeren skal her være den gode lytter, så du kan få plads til at tale dig frem til erkendelse. Samtidig kan makkeren med fordel bremse dig, hvis du fortaber dig i rammer og årsager, du ikke selv kan gøre noget ved, eller hvis du laver hurtige fix-it-løsninger.

  Vær en god samtalepartner. En VisionWalk er ikke bare en snak eller en emneorienteret walk-n-talk, men minder mere om coaching. Husk derfor at lytte, spørge, hjælpe til fordybelse og fokus – men undlad at overtage, vurdere og tilbyde løsninger.

 2. STOP OP, reflektér og giv plads til klarsyn. Brug fx 20 min. i tavshed, hvor I stopper op, sanser naturen og måske bruger naturens materialer til at sætte form på tankerne hver for sig. Giv plads til ro og fordybelse.

  Selvom det kan virke akavet at være stille, sanse og mærke naturen, så spring ikke denne fase over.

 3. GÅ HJEM og brug indtrykkene fra fase 2 til at skabe visionær klarhed som afsæt for konkrete og realistiske handlinger.

  På vej hjem deler I igen tiden op med fx 20 min. til hver. Jeres rolle er her igen at lytte, spørge og også få den anden til at konkretisere din vision og dine handlinger, med respekt for, at det er dig, der skal opnå dit eget klarsyn og dine egne handlinger i dit lederskab.

Respektér naturen

En lille VisionWalk tager 1 ½ time, men du kan sagtens skrue op for tiden, blot strukturen i de 3 faser er den samme.

Husk at lade natur være natur.

Respektér naturen som en sansemæssig dimension i jeres samtale, der kan hjælpe jer til at skabe forbindelse til klarhed og handlekraft. VisionWalk indeholder gerne elementer af leg og æstetiske udtryk, hvor naturen indgår som andet end kulisse. Inddrag fx skulpturbyggeri, performance, natursang, træ-stafet eller stillesidning som en del af fase 2.

Du kan lave VisionWalk for dig selv og en lederkollega eller netværksbuddy. Du kan også lave VisionWalk for dit ledelsesteam eller personalegruppe.

VisionWalk er inspireret af Teori U//Otto Scharmer og af dialogisk coaching//Helle Alrø.

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae [...] jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke [kan] gaae fra den. [… ] Naar man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det nok.” 
Søren Kierkegaard

 

Skribentinfo

Kommentarer