Gode eksempler fra regionale arbejdspladser efterlyses

Kender du - eller har du hørt om - afdelinger, medarbejdere eller ledere, der har iværksat initiativer, som understøtter arbejdet med afbureaukratisering? Som har gjort en indsats for at øge kvaliteten og afskaffe unødige og omstændelige procedurer, registreringer, regler og rutiner? Tænkt i anderledes, smartere og mere effektive løsninger?

Skribentinfo

Så hører vi meget gerne fra dig. Ring til Eva Høeg på telefon 505 331 11 eller send en mail med dit eksempel til [email protected] 

Vi hører gerne fra dig hurtigst muligt og senest den 19. marts 2014. Mange tak for hjælpen.

Hvorfor søger vi eksempler?

Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO holder senere på året en konference, der handler om regionernes tiltag for at afbureaukratisere. Vi ønsker at præsentere deltagerne på konferencen for en række konkrete eksempler på initiativer, der har medført højere kvalitet og mindre bureaukrati.

Skribentinfo

Kommentarer