Gør 3 ting godt for at motivere

I en travl hverdag er det let at miste overblikket over, hvad der virkelig driver hver enkel af dine medarbejdere. De bedste ledere ved, hvad de skal gøre godt for at motivere deres medarbejdere. Læs om, særligt tre tingdu skalgøre for atmotivere dine medarbejdere.

Skribentinfo

Materielle goder, som resultatløn, frokostordning eller træningsfaciliteter, er frynsegoder, som mange organisationer tyr til, når de skal glæde og motivere deres medarbejdere. Selv om det bliver værdsat, er det ikke det, der på langt sigt motiverer dem bedst. Du skal i stedet skal være opmærksom på at gøre især tre ting godt for at motivere dine medarbejdere.

1. Giv plads til selvomsorg

Mange organisationer ser det fornuftige i at tilbyde medlemskab i fitness-, løbe- eller yogaklubber eller sund mad i personalekantinen. Men sundhedsprogrammer virker kun, hvis du også skaber en kultur, hvor det er acceptabelt, at medarbejderne prioriterer tid til selvomsorg.

Hvis du opfordrer til selvomsorg, fx fysisk træning, arbejdspauser og afslapningsøvelser, vil du se mærkbare resultater, fordi det kan reducere stress og øge dine medarbejderes velvære, trivsel og engagement. Husk også at give dig selv plads til selvomsorg.

Det er særlig vigtigt i en tid, hvor arbejdsliv og privatliv er smeltet sammen for mange. Man kan gå tidligt fra arbejde for at hente børnene i SFO, for derefter at arbejde nogle timer ekstra, når de er blevet puttet om aftenen. Det betyder til gengæld, at arbejdsdagen ofte kan blive meget lang. Fx har en organisation som Dong sat fokus på, om deres medarbejdere får nok søvn. Fordi hvis man ikke får nok søvn, vil der ikke være energi nok til at rumme både arbejdsliv og privatliv i denne sammensmeltede sfære.

Læs artiklerne Bliv en bedre leder af at stirre ud i luften og  5 genveje til mere mindful ledelse

2. Støt udviklingen af de sociale relationer

Mennesker er sociale, og det sociale aspekt er ofte vigtigere end løn, når medarbejdernes loyalitet skal styrkes. Derfor skal du være opmærksom på den sociale kultur i organisationen.

Dine medarbejderes indbyrdes positive sociale relationer er med til at motivere dem, ligesom negative sociale relationer kan være så demotiverende, at dine medarbejdere ikke har lyst til at være på arbejde. For at opnå en kreativ, velfungerende og motiveret medarbejdergruppe skal kulturen bygge på respekt, anerkendelse og plads til individet.

Det er ydermere vigtigt at I åbent kan fremlægge de konflikter, der opstår og derefter håndtere dem på en måde, som I, i fællesskab har aftalt på forhånd. Når der netop ligger en eksplicit aftale om, hvordan konflikterne skal håndteres, fjernes det mulige negative aspekt ved en konflikt og alle er bedre rustet til at håndtere situationen positivt.

Det du kan gøre for at styrke jeres sociale relationer:

  • Vis at du har tillid til dine medarbejdere og deres formåen
  • Skab et miljø med en åben dialog, også om problemer
  • Giv medindflydelse på arbejdsgangen

Læs mere i De skjulte velfærdsreserver og i Relationel koordinering

3. Vær klar med værdierne

Uanset hvad din organisation beskæftiger sig med – om det er behandling af patienter, pasning af børn eller borgerservice – så er det vigtigt, at dine medarbejdere føler, at der er værdi i det arbejde de bestrider. Medarbejdere, der føler at deres arbejde giver værdi, er mere fokuserede, kreative og robuste.

Du skal have dine medarbejderes personlige værdier for øje, når organisationens værdier skal defineres på skrift. Jo bedre dine medarbejderes personlige værdier kan integreres med organisationens, des mere vil det blive reflekteret i organisationens resultater. Fordi dine medarbejdere vil føle større ejerskab over de værdier organisationen udviser. 

Det kan du gøre for værdierne:

  • Vær tydelig om jeres værdier
  • Afstem værdierne løbende med dine medarbejdere
  • Videregiv succeshistorierne – hver gang

Få mere information om, hvordan du kan arbejde med værdier i artiklerne Værdier som ledelsesværktøj og Fra værdierne på papiret til hverdagen

Kilder:

To Motivate Employees, Do 3 Things Well

Kultur og værdier på arbejdsmiljøweb

Dong i dialog med medarbejdere om søvn

 

Læs mere:

6 ledelsesredskaber der motiverer mere end løn

5 tips til at øge medarbejdernes tillid

Skribentinfo

Kommentarer