Håndter din usikkerhed når du afskediger

Det er aldrig nemt atafskedige en medarbejder. Og det bliver ikke lettere, hvis du ikke selv har været med til at tage beslutningen om afskedigelse, eller hvis du er helt ny i lederrollen. Læs her, hvordan du håndterer din egen usikkerhed og få konkrete bud på, hvordan du giver din medarbejder en værdig opsigelse.

Skribentinfo

Hvis du skal opsige en medarbejder, rejser der sig måske flere ubesvarede spørgsmål, og du kan blive usikker. Usikkerhed er en ganske normal reaktion. Det sker for mange ledere, hvor tanker som disse kan melde sig:

 • Hvad skal jeg sige under opsigelsessamtalen?
 • Hvad skal jeg gøre, hvis medarbejderen græder eller bliver vred?
 • Hvordan med medarbejderens private økonomi?
 • Hvad skal jeg sige til de medarbejdere, der stadig er ansat her?
 • Hvordan vil de tilbageværende medarbejdere reagere?

Her får du tre råd om, hvordan du tilrettelægger en værdig opsigelse og kommer din usikkerhed til livs:

 1. Forbered dig på opsigelsen. Når en medarbejder bliver opsagt, er der oftest store følelser på spil. Derfor er det vigtigt, at du har overblikket og er velforberedt, når opsigelsessamtalen skal foregå.
 2. Vælg den rette dag og sted. Undersøgelser viser, at hvis du holder opsigelsessamtalen om fredagen, kan det medføre, at medarbejderen føler sig bortvist. Derfor er tirsdag eller onsdag ofte et bedre valg. Overvej også at lægge samtalen først på dagen, hvor alle har mere overskud. Sørg for at have et lokale, hvor I ikke forstyrres, gerne lidt afsides så medarbejderen ikke tvinges til at blive konfronteret med kollegerne lige efter opsigelsen.
 3. Tal roligt, klart og konkret. Styr samtalen, og hav overblik over, hvad du vil sige. Vær forberedt på spørgsmål, som medarbejderen kan stille: "Hvorfor, hvornår og hvad så nu?" Det værst tænkelige udfald for en opsigelsessamtale er, at medarbejderen er i tvivl om, hvorvidt han eller hun er opsagt, derfor er det godt med en plan for, hvordan samtalen skal forløbe, og hvad der er vigtigt at få sagt.

Når skyldfølelsen nager

Når du skal afskedige en eller flere medarbejdere, er det helt normalt at blive ramt af skyldfølelse. Følelsen af, at du har gjort dig til dommer over et andet menneskes arbejdsliv og karriere kan rejse spørgsmål som:

 • Kunne opsigelsen være undgået?
 • Gjorde jeg selv nok forinden?
 • Er jeg tilstrækkeligt i stand til at løfte mit lederansvar?

Undgå disse fejl

Hvis du rammes af skyldfølelse, og usikkerheden om, hvordan du tackler situationen bedst muligt rumsterer i baghovedet, er det fristende at ty til omveje for at undgå den ubehagelige situation, du står overfor. Det kan betyde, at du begår flere klassiske fejl, som du skal helst skal undgå, hvis medarbejderen skal have en værdig opsigelse:

 • Du udskyder opsigelsessamtalen til fredag eftermiddag
 • Du flytter kommunikationen fra det professionelle til det personlige eller private niveau
 • Du indgår i en dialog om baggrunden og hele grundlaget for opsigelsen
 • Du stiller en genansættelse i udsigt
 • Du fremsætter tilbud som rækker ud over dine kompetencer.

Den menneskelige faktor

Selvom du forbereder dig godt, vælger rette tid og sted, samt lægger en plan for hvordan samtalen skal forløbe, kan du ikke forberede dig på, hvordan medarbejderen reagerer. Det er vigtigt, at du undgår at blive overrumplet af medarbejderens reaktion, og at du holder fast i de intentioner, du har med samtalen.

Her får du tre råd om, hvordan du undgår, at opsigelsessamtalen går skævt:

 1. Forbered dig på reaktioner. En opsigelse kan give store følelsesmæssige udsving hos den opsagte medarbejder. Vær derfor forberedt på, at vedkommende viser stærke følelser under opsigelsessamtalen. Som leder skal du kende til de naturlige reaktioner på forandringer, og du skal kunne rumme og give plads til dem for at skabe en værdig opsigelse.
 2. Hold den professionelle tone. Det kan være fristende at tale mere personligt, når først medarbejderen er opsagt, for at gøre situationen mere 'menneskelig'. I en opsigelsessamtale vil det dog i højere grad forvirre den opsagte, da du som leder pludselig skifter rolle og gør situationen diffus. Sørg derfor for at være venlig men professionel gennem hele samtalen.
 3. Fortæl om mulighederne. Gør det klart for den opsagte, hvilke muligheder organisationen kan tilbyde. Det kan være et outplacement-forløb, en coaching-ordning eller møder med en jobsøgningskonsulent. En opsigelse er i sidste ende målestokken for dig som leder og HR-afdelingen som helhed. Både den opsagte og de medarbejdere, der fortsætter i organisationen, vil huske det.

Bevar den gode tone efter opsigelsen

Du skal også være opmærksom på din egen adfærd, når opsigelsessamtalen er overstået. Ubevidst kan du som leder forsøge at undgå kontakt med den opsagte medarbejder, hvilket blot medvirker til, at du forværrer situationen. Derfor er det særligt vigtigt, at du som leder - uanset hvor anspændt atmosfæren kan være, og hvor svært det end er at finde samtaleemner - er ansvarlig for, at medarbejderen har ordentlige arbejdsvilkår, og at du bevarer en naturlig dialog med den opsagte medarbejder i hele opsigelsesperioden.

Lederen kan også have brug for støtte

Har du opsagt en eller flere medarbejdere, føler du måske dårlig samvittighed, eller måske er du utryg ved medarbejdernes reaktion - både de opsagte og blivende. For de fleste ledere, der netop har opsagt en eller flere medarbejdere, er det derfor helt naturligt at have behov for at få talt forløbet igennem. Derfor kan det være en god idé, at afslutte dagen med et møde med fx en lederkollega for at tale dine oplevelser igennem.

Har du brug for mere viden, kan du læse flere artikler om at afskedige på en værdig måde på AS3’s faglige blog. 

AS3 har også skrevet en samling e-bøger om opsigelsesprocessen: Sådan kommer du igennem en opsigelsesrunde - tiden før, under og efter.

 

Læs mere:

Når du er "the bad Guy"

Guide til en værdig opsigelse

Hvordan griber du en fyringsrunde an?

Kunsten at kommunikere - den svære samtale. Video med Jens Arentzen

Skribentinfo

Kommentarer