Hæv mødet: Leder du i møder eller på møder?

Et kig i din kalender afslører, at du har travlt - travlt med at holde møder. Spørgsmålet er, om du holder mange møder fordi du har travlt, eller snarere får travlt, fordi du holder så mange møder? Læs her, hvorfor du bør skærpe din bevidsthed om, hvordan du leder effektfuldt og meningsfuldt – måske uden så mange møder.

Skribentinfo

Der er stigende opmærksomhed på, hvordan vi i hverdagen optimerer møder og mødekultur på arbejdspladsen. Og det med god grund, viser det sig. Mange steder er mødet et udtryk for en ritualiseret stammeadfærd, som man med rette kan udfordre og udvikle. Og det sker også i stor stil: Dagsordner nytænkes, vi går et møde, vi står et møde, vi holder tavlemøder, og vi er stille sammen på møder.

Alt sammen meget godt, men effekten viser sig at være endnu større, hvis du som leder har modet til at hæve mødet.

Vi har travlt, men altid tid nok til møder. Der mangler mod til at udfordre den grundlæggende præmis, nemlig at vi skal holde møder.

Hvorfor mødes vi?

Hvis alle møder blev indledt med dén refleksion, ville effekten af mange møder allerede være højnet betragteligt. Det kan virke banalt, men det er helt basalt løbende at overveje mødets berettigelse. Dette udfordres imidlertid ofte af fortløbende mødebookinger, der tilsiger, at vi vanen tro mødes mandag efter mandag, med de samme mennesker for at snakke om det samme, på den samme måde.

Hold op med at mødes 

Som leder bør du overveje, om du udfordrer mødet, eller om mødet udfordrer dig?

Hvad ville der ske, hvis vi holdt op med at holde møder? 

Spørgsmålet kan virke bizart, når man skeler til hverdagen hos mange ledere, der har kalenderen fyldt med møder.
 
Reelt ville der nu nok ikke ske alverden, udover at du fik bedre tid til ledelse i praksis.

Ethvert tilbagevendende møde bør udfordres løbende. Ét er hvorfor vi oprindelig begyndte at holde møderne, noget helt andet er deres relevans i dag.

Afspor derfor mødefrekvensen - lad være med at holde møderne og iagttag så, hvad der reelt mangler? Det, I mangler, vil I måske kunne erstatte på helt anden vis, end ved at holde møder på vanlig vis? Er det information, kommunikation, diskussion, refleksion...eller måske frustration vi savner; dét vil i sig selv være afgørende for, hvordan I imødekommer behovet fremover. Enten ved, at det er mødeformen, I tilpasser sigtet med mødet, eller ved at skabe den ønskede effekt på helt anden vis.

Læs også: Sender du også dagsordenen fra Helvede?

Fra bordenden til baglokalet 

Mødet kan erstattes med møder. På en lang række af offentlige arbejdspladser viser der sig store gevinster ved at sætte fokus på, om mødet er en effektfuld ramme for udøvelse af ledelse?

Vi holder møder som aldrig før. Mange ledere har kalendere, der er én lang kalenderkabale. Nogle af dem giver udtryk for, at en mødetung kalender kan være symbol på en ledelsesmæssig tyngde og relevans i organisationen.

Det handler i høj grad om kultur. Ikke om mødekulturen forstået som måden vi taler sammen, dagsordner og diskussionslyst, men om den kultur vi skaber omkring måden, vi mødes.

Mødet kan måske erstattes med møder? Der er stor forskel på, om du leder på møder eller i møder, om du primært løfter ledelsesopgaven for bordenden i mødelokalet eller gennem tilstedeværelse og refleksion i "baglokalet", i praksisfeltet. Det ene udelukker ikke det andet, men du skal være opmærksom på, hvordan du reelt møder og taler med din organisation?

Læs også: 5 gode grunde til gående møder

Hvordan kan du lede uden at holde møder?

Alene den overvejelse kan være afsæt for at skærpe din bevidsthed om, hvordan du forstår, men også forandrer og forankrer din ledelse i organisationen.

Målet er ikke mødefri-zone, men at skabe og skærpe en bevidsthed om, hvordan du som leder reelt leder effektfuldt og meningsfuldt.

Gevinsten kan være stor, hvis du som leder har mod til at hæve ikke bare mødet, men også blikket og møde din organisation på nye måder.
 

Skribentinfo

Kommentarer