Har du talt med dig selv i dag?

Ledelse er fyldt med dilemmaer. Særligt dilemmaer mellem egne idealer og hverdagens krasse realiteter. For at kunne forholde dig til lederskabets forskellige dilemmaer, skal du være bevidst om, hvilke værdier du personligt er styret af. Få inspiration til hvordan du kan være tro mod det, du står for, når de barske realiteter banker på.

Skribentinfo

Det er et for forsimplet verdensbillede, hvis man tror, at nutidens lederskab kan løses via værktøjer og færdiglavede opskrifter. Der findes ingen veje til nemme svar, ingen grydeklare løsninger eller manualer, hvor lederen kan slå op og finde svar på hverdagens ledelsesdilemmaer.

Værktøjer kan være gode og nødvendige, men uden evnen til at forstå eget lederskab, kan værktøjerne let få deres eget liv, og lederen står stadig uforstående over for, hvad der virker, og ikke mindst hvorfor det virker.

Det er et af budskaberne i bogen ’Smukke idealer og krasse realiteter’, der tager lederen i hånden og viser, hvordan man kan styre sit lederskab ved at være i dialog med sig selv.

Du skal tale med dig selv

Det lyder måske sært, at man skal afklare sine værdier gennem en indre dialog. Men først når du lærer at høre efter, hvad du selv står for, kan du opdage, når du handler i modstrid med egne overbevisninger og idealer.

At lytte til sin indre stemme skaber nemlig klarsyn, som gør det lettere at træffe valg, når de krasse realiteter banker på som ved eksempelvis afskedigelser eller besparelser. Den indre dialog giver dig et forpligtende forhold til den opgave, du har både i forhold til organisationen og til dig selv.

Sådan finder du din indre lederidentitet

Der findes ingen hurtige genveje i værktøjskassen. At kende dig selv, vide hvad du står for, og vide hvor du vil hen – det er grundessensen til at være en troværdig og effektiv leder.

Som leder må du derfor være parat til at arbejde med dig selv, reflektere og gå i indre dialog med dig selv om basale spørgsmål som: Hvorfor har jeg valgt at blive leder? Hvorfor ønsker jeg fortsat at være leder – her? Hvad brænder jeg for? hvad er meningen?

Handler du i modstrid med svarene på disse spørgsmål og dine idealer, risikerer du på sigt at blive løbet over ende. Hertil skal det dog siges, at man ikke kan komme udenom, at der til tider kan opstå nødvendigheden af, hvad der kan opleves som at kompromis går på kompromis med egne idealer.  Men hvis du netop ikke er bevidst om, hvornår det sker, er en af konsekvenserne, at du på længere sigt mister dig selv, og føler at du bare følger med strømmen.

 

Inspiration til, hvordan du skaber balance mellem dine idealer og hverdagens realiteter:

 

  • Vær tro mod dine egne idealer. Spørg dig selv til råds.
  • Lær at lytte til din indre stemme. Den sladrer ikke, men viser dig dine ægte værdier.
  • Når du går på kompromis, (det kan du ikke undgå som leder), skal du vide, hvorfor du vælger som du gør.
  • Når du er gået for langt i en situation og ikke kan holde dig selv ud, så stop op og konsulter dig selv.
  • Lyt også til andre, blive mere lydhør og interesseret i andres synspunkter. Men glem aldrig dig selv.
  • Lad din egen indre stemme trænge igennem og komme ud til andre. Sådan bliver du mere troværdig.
  • Husk at jo mere du er i dialog med dig selv ud fra dine egne idealer, jo bedre kan du blive til at forstå de ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer uanset hvad du vælger at gøre 
  • Hav altid blik for, at andre på samme måde som du selv har brug for at lytte til en indre stemme.

 

Eksempel: Hvordan bruger du den indre dialog?

 

En leder brugte den indre dialog til at forstå sig selv som den, der kæmpede for retfærdighed i forhold til skolens mest truede børn. Kollegerne var optaget af at slå ned på den tiltagende uro i klasserne. De mente, at uroen skyldtes en lille gruppe elever. Denne leder så imidlertid uroen som et udtryk for afmagt hos eleverne, en følelse hun kendte fra sig selv. Eleverne var efter hendes opfattelse blevet uretfærdigt behandlet gennem mange år bl.a. fordi de ikke var bogligt begavede. Til at begynde med valgte hun at tie. Men efterhånden gjorde hun op med sig selv, at hun blev nødt til at gå imod strømmen og sige sin mening. Hun fandt det mod, der skulle til, og kollegerne lyttede da også til hende. Hun oplevede for første gang stor lydhørhed fra de andre, fordi hun tog sine egne værdier alvorligt.    

En anden leder brugte den indre dialog til at blive klar over, at den måde hun håndterede sygefravær, var den rigtige for hende. En overgang var mange medarbejdere syge, men hun stolede på deres begrundelser for fraværet. Hendes nærmeste leder kritiserede hende og sagde, at hun skulle være mere håndfast og ikke stole så meget på medarbejdernes søforklaringer. Det kunne ikke passe, at så mange var syge på en gang. Kritikken bragte lederen i tvivl, for når hendes nærmeste leder mente, hun gav medarbejderne for lang snor, var det måske rigtigt. Lederen fandt dog ud af, hvilken vej var den rigtige for hende, nemlig fortsat at stole på medarbejderne. I den sidste ende viste det sig, at hendes tillid til medarbejderne nedbragte deres sygefravær. 

 

Artiklen er skrevet på baggrund af bogen ”Smukke idealer og krasse realiteter”. Læs mere om bogen her.

 

Læs mere:

At træde i karakter - som menneske og leder

Ægte ledere leder ægte

Livsværdierne med på arbejde

 

 

Skribentinfo

Kommentarer