Hjælp din medarbejder med at finde sin indre leder

Har du en medarbejder, der går rundt med en leder i maven? Så er det nu du skal hjælpe vedkommende til at tage springet ud i ledelse. Nyt elektronisk værktøj, giver medarbejderne mulighed for at teste deres ledelsesevner.

Skribentinfo

Hvordan vil kollegerne reagere, hvis jeg søger chefens job? Kan jeg lede mine nuværende kolleger? Har jeg talent for ledelse – og har jeg lyst?

Det er nogle af de tanker der går gennem hovedet på en medarbejder når vedkommende overvejer at søge sit første lederjob.

Med Væksthus for Ledelses nye internetværktøj Ledere der spirer kan dine medarbejdere få smag for ledelse inden de tager springet.

”Det er vigtigt at vi kan klæde kommende ledere ordentlig på, så de mestrer ledelsesopgaven. Men vi vil også gerne vise at ledelse er sjovt, og at ansvar ikke kun er noget der tynger. Førleder- og talentudvikling er en stor del af dette”, siger Søren Thorup, afdelingschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Muligheden for at teste sine lederevner af, kan være med til få medarbejdere med lederambitioner til at træffe de rigtige beslutninger.

”Vi giver her alle, der overvejer at blive leder, en mulighed for at stifte bekendtskab med et lederjob. Det er en slags glatførekursus, hvor man prøver nogle vanskelige situationer af – uden at risikere at køre nogen ned”, siger Bodil Otto, formand for HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse.

Lederansvar før man er leder

På trods af at beslutningen om at blive leder kan være svær for mange, mener Søren Thorup, at der er mange medarbejdere, der træder i karakter som ledere, langt før de begynder at overveje en lederkarriere.

”Ens lederlyst og evne afspejles ofte i ens hverdag. Er man formand i den lokale idrætsforening og sidder i forældrerådet i børnenes klasse? Vi ved jo godt, hvordan vi har det med at tage ansvar”, siger Søren Thorup til Politiken.

Lysten til at tage ansvar, er blandt andet en af udfordringerne i førleder-værktøjet. Her bliver medarbejderne stillet over for nogle af de dilemmaer en leder står over for i hverdagen.

Værktøjets lederdilemmaer
 
1. Ledelse: Skal - skal ikke?  
2. Fra kollega til leder  
3. Den svære besparelse
4. Den svære samtale  
5. Giver medinddragelse medansvar?  
6. Work life balance  
7. Individet versus helhed  
8. Delegeringens svære kunst  
9. Er alder en hindring?  
10. Stress - lederens lod? 
11. Loyalitetens grænse   
12. Avancement som leder - eller ej?  
13. Tab af faglighed

Spot ledertalenterne

Som leder vil det være dig, der har den bedste indsigt i, om du har medarbejdere med lederpotentiale. Gode ledere kan tit spotte et ledertalent, før medarbejderen selv er klar over, at de gerne vil være ledere. Du har dermed en oplagt mulighed for at arbejde og udvikle dine medarbejdere til dygtige ledere.

Men hvordan udvikler du en medarbejder med spirende lederambitioner?

 • Uddeleger – lad medarbejderen få arbejdsopgaver med større ansvarsområder
 • Giv plads til læring– der skal være plads for medarbejderen til at lave fejl og derved lære af dem
 • Involvering – inddrag medarbejderen i dine ansvarsområder og overvejelser på ledelsesområdet
 • Feedback – Det er vigtigt at du giver feedback, så at din medarbejder kan udvikle sig

Når du vejleder medarbejdere med lederambitioner, kan du også benytte dig af forskellige coachingteknikker. I den coachende rolle skal lederen:

 • Lytte til hvad medarbejderen siger, men også tænke over det der ikke bliver sagt
 • Balancere mellem at udfordre og støtte medarbejderen
 • Være nysgerrig og stille åbne spørgsmål
 • Afsætte tid til refleksion undervejs
 • Vise oprigtig interesse i at hjælpe medarbejderen

  Kilde: Talentfabrikken

Læs mere: Ledere der spirer – et værktøj til fremtidens ledere

Skribentinfo

Kommentarer