Hvad adskiller gode ledere fra dårlige?

Er du en menneskekender, der ser hver medarbejders styrker, eller er du for sen med anerkendelse og har detsvært med konflikter? Læs her om tre ting gode ledere gør, og tre ting dårlige ledere gør.

Skribentinfo

God ledelse motiverer medarbejderne og sikrer, at organisationen når sine mål. Omvendt er dårlig ledelse en katalysator for dårlig trivsel og lavere produktivitet. På baggrund af hvad der er sagt og skrevet om god ledelse på Lederweb, kan der overordnet tegnes et billede af tre ting, som henholdsvis gode og dårlige ledere gør. Se her, hvad du selv bør gøre mere og mindre af.

3 ting gode ledere gør

Succesfulde ledere gør helt overordnet tre ting.

 1. Læser og forstår deres medarbejdere
  Gode ledere kan grundlæggende godt lide at arbejde med og interesserer sig for andre mennesker. De behandler alle med respekt, læser og forstår deres medarbejdere og lægger både mærke til det sagte og det usagte. Det gør dem i stand til bedre at fornemme stemninger. Og den gode leder handler med det samme, hvis hun opdager en mislyd.

  Individuel indlevelse – en kompetence hos de ekstraordinært dygtige ledere
  Væksthus for Ledelse har identificeret syv afgørende kompetencer hos ledere, der lykkes. Se en kort film om individuel indlevelse og de seks andre kompetencer her. 2. Ser den enkeltes styrker
  Gode ledere ser og kender den enkelte medarbejders styrker og benytter sig af dem. Hver medarbejder har sin spidskompetence. Den dygtige leder finder frem til, hvad den er for hver enkelt og fordeler opgaverne, så alles kompetencer kommer i spil. Det sikrer både, at medarbejderne vokser, og at arbejdspladsen får det optimale udbytte af arbejdskraften.

  For at drage nytte af hver enkelt medarbejders styrker, skal du vide, hvad der motiverer hende. Er det mere ansvar, er det et tæt teamsamarbejde med kollegerne, eller er det en høj grad af frihed og fleksibilitet i arbejdet? Uden at kende kilden til hendes motivation, risikerer du at skrue på de forkerte knapper.

  Bed din medarbejder fortælle om hendes bedste dag på arbejde i løbet af de sidste tre måneder. Find ud af, hvad hun gjorde, og hvorfor hun synes så godt om dagen.

  Læs mere om, hvordan du kortlægger både styrker og svagheder, og hvordan du rammer den maksimale ydeevne her.

 3. Sætter tydelige og klare mål
  Gode ledere sætter tydelige og klare mål, og sikrer sig, at alle ved, hvilken vej de skal gå. Nogle kalder det for kerneopgave, andre for vision eller resultater. Pointen er, at medarbejderne ved, hvilke forventninger du har til dem. Hvornår er en opgave løst godt nok inde for rammerne? Hvad er dine forventninger til opgavens udførelse? Hvornår skal de skrue op for volumen, og hvornår kan de sænke barren?

  Værktøj: Kan og skal-opgaver – fokus på kerneopgaven
  Når en opgave ikke bliver løst godt nok eller hurtigt nok, er det næppe, fordi din medarbejder ikke ønsker at leve op til dine forventninger, men måske et tegn på at hun har brug for hjælp til at prioritere i opgaverne. Det kan du afhjælpe ved at gøre det klart, hvilke opgaver hun skal nå, og hvilke opgaver hun kan løse, hvis der er tid.

  Værktøjet her skaber klarhed om, hvad der er kerneopgaven i jeres arbejde. Se mere her.

3 ting dårlige lederer gør

Her følger en liste over tre ting, som dårlige ledere gør.

 1. Stikker hovedet i busken
  Konflikter er uundgåelige på arbejdspladser. Dårlige ledere er konfliktsky og bruger alt for meget tid på at undgå at tage de nødvendige konflikter. Det kan være mellem kollegerne, med dig som leder, med en borger, eller der kan være decideret mobning. De dårlige ledere stikker hovedet i busken, lukker døren og håber på, at det går over af sig selv. I mellemtiden vokser konflikten sig kun større, og lederen ender med at skulle bruge langt flere ressourcer på at løse den – eller værre – produktiviteten falder, fordi konflikten dræner de involverede for energi og skader trivslen.

  Synes du, konflikter er svære, kan du finde råd til konfliktsky ledere her.

 2. Anerkender ikke medarbejderne
  De dårlige ledere glemmer at anerkende medarbejderne for deres resultater. De roser for sjældent, og høster selv de roser, der kommer oppefra i stedet for at lade rosen tilfalde de medarbejdere, som har knoklet for at nå målene.

  Hvis anerkendelse skal virke, skal den være troværdig, konkret og brugbar. Få fem råd om anerkendelse her.

 3. Svære at forstå og navigere efter
  De dårlige ledere skifter hele tiden mening og er utydelige i deres kommunikation. De står ikke fast på deres værdier. Det medfører, at medarbejderne ikke ved, hvor de har den ubeslutsomme leder. Sådan en leder taler i tåger og forventer, at medarbejderne forstår dem, selvom de måske ikke er sikre på, hvad de egentlig selv vil.

  Alle har brug for et arbejdsrum, der ikke ændres dagligt. Hvis lederen mener A i dag og B i morgen, giver medarbejderne op i den endeløse informationsstrøm. Som leder skal du være det fyrtårn, medarbejderne kan navigere efter og regne med. Og det kræver tydelig og rettidig kommunikation og et klart sigte på, hvor man er på vej hen.

  Men du kan ikke undgå at komme i modvind en gang imellem: Fx når en medarbejder skal fyres, når der skal spares, eller når du er meget uenig i din chefs beslutning.

  Disse situationer tester dit lederskab. Kan du modstå pres og forblive tro mod dig selv? Er du overbevist om, hvad der er det rigtige? Med andre ord: Kender du dine værdier, og er du tro mod dem – også når du er i modvind?

  Nedenfor kan du se et eksempel på en leder, der står fast i modvind.  I Væksthusets gratis e-kursus får du øvelser til bl.a. at finde dine værdier og viden om, hvordan du står fast. Tilmeld dig e-kurset her: Vejen til god ledelse.

Læs også: 10 ting kun usikre ledere bliver sure over

Skribentinfo

Kommentarer