Hvad Don Juan kan lære dig om ledelse

Hvis du vil lede selvledende medarbejdere, skal du agere Don Juan og forføre dine medarbejdere til at elske visionen. Her får du en guide til, hvordan du forfører dine medarbejdere og skaber en fælles retning med en vision, som de brænder for.

Skribentinfo

Frihed, ejerskab og øget beslutningskraft er nogle af følgerne af selvledelsens fremmarch, men det betyder ikke, at du som leder er på tilbagetog. For selvledende medarbejdere stiller store krav til dig som leder. Hvis de selvledende medarbejdere skal bidrage til organisationens mål, skal de være bevidste om visionen. Alligevel er visionen mange steder henvist til flotte ord og fraser på opslagstavlen uden engagement og forpligtelse til at efterleve den.

Tænd den indre glød

Én ting er at have en attraktiv vision; noget andet er at gå fra vision til virkelighed. Som leder skal du, som en sand Don Juan, forføre dine medarbejdere til at elske visionen, så den banker og lever i deres hjerter.

Her får du fem råd om, hvordan du sikrer, at medarbejderne bevarer gejsten, og har det samme mål for øje:

1. Se indad:
Hvis du som leder ønsker, at visionen skal give genklang hos medarbejderne, må du starte med dig selv som leder. For hvordan skal medarbejderne tro på og brænde for visionen, hvis ikke du gør? Spørg dig selv hvordan kan du gå ud og gøre visionen levende i dine handlinger.

Der er ikke nok, at direktionen formulerer en vision og laver kickoff-seminarer til at få visionen til at blomstre. Den skal følges op af konkrete handlinger. Start med selv at efterleve den adfærd, du ønsker, der skal indføres.

2. Skab billeder
Du skal mestre kunsten at forføre frem for at beskrive virkeligheden gråt i gråt.
Du bør som leder skabe billeder om visionen, så du vækker medarbejdernes lyst til at forfølge den. Lad medarbejderne se, føle og røre ved organisationens værdier og visioner, for at disse abstraktioner kan blive meningsfulde for dem.

Du skal bygge en mental bro mellem medarbejdernes personlige mål og organisationens vision, så dedikationen, lidenskaben og det grundlæggende menneskelige behov efter et meningsfuldt arbejde vækkes i dem. Entusiasmen skaber fremdrift og en stræben efter at realisere visionen. Der skal være en balance mellem oplevet bidrag og oplevet personlig gevinst.

3. Giv medarbejderne taletid
Ofte inddrager lederen ikke medarbejderne i dialogen om organisationens vision. Det kræver tid i begyndelsen, men tiden tjenes mange gange ind, idet dine medarbejdere bliver bedre til at skabe vedvarende værdi, når de har en fælles forståelse af visionen.

Du bør derfor tage en dialog med medarbejderne om visionen. Spørg og udfordr medarbejdernes forståelse af: ”Hvordan forstår de visionen?” og ”Hvilke arbejdsopgaver bakker op om visionen?”. Ved at sætte ord på oversætter medarbejderne selv visionen fra ord til konkrete arbejdsopgaver.

4. Erkend et dårligt match:
Når omstændighederne i organisationen ændrer sig, kan det betyde, at nogle medarbejdere ikke længere matcher den ønskede vision og står i vejen for den. Visionens succes afhænger af medarbejderne, og derfor betyder det meget, at organisationen har de rigtige medarbejdere med de rigtige holdninger og kompetencer.

5. Anerkend og ros:
For at understøtte rejsen mod visionen kan du dele succeshistorier og anerkende det, når du oplever, at medarbejderne løser deres opgaver, udtrykker en holdning eller samarbejder på en måde som understøtter visionen. Benyt intranet eller nyhedsbreve til at dele succeshistorier. Oftest vil medarbejderne opføre sig på en måde eller i hvert fald forsøge at tilnærme sig en holdning eller adfærd, som bliver belønnet.

Holdnings- og adfærdsændringer skal bæres frem af personligt engagement – helst af drømme og håb, ikke af frygt. Som leder kan du påvirke processen positivt ved at anerkende de overbevisninger, der understøtter visionen.

Læs mere
Gør dine visioner til virkelighed

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

 

Skribentinfo

Kommentarer