Hvad du bør vide når du går fra leder til chef

Det er en omvæltning at gå fra at være leder til at blive chef. Medarbejderne er ikke længere din primære relation, og du bevæger dig endnu længere væk fra din faglighed: Du bliver fuldtidsleder. Læs her om skiftet fra leder til chef, og bliv forberedt på, hvad chefjobbet kræver.

Skribentinfo

Som leder har du allerede erfaring med mange af de ledelsesopgaver, som chefen sidder med. Det nye er, at opgaverne får andre former, som afspejler dit nye ledelsesrum som chef. Du bliver bindeled mellem ledelseslag og skal indgå i og formidle komplekse beslutningsprocesser. Derudover skal du i højere grad samarbejde og sparre med ledere og chefer på tværs af organisationen.

Væksthus for Ledelse har interviewet ledere, der har taget skiftet fra leder til chef. Læs her, hvad chefjobbet indebærer, og hvad du skal være forberedt på.

Det overrasker de nye chefer

1. Du bliver fuldtidsleder

”Jeg troede, jeg ville have mulighed for at være mere faglig i min nuværende stilling, men må konstatere, at jeg er blevet leder på fuld tid – og mere til”. Sådan siger en af de interviewede chefer i Væksthus for Ledelse publikation ”Pas på trinet!” om omstillingen fra leder til chef.

Flere chefer oplever, at de må opgive forestillingen om at fastholde tilknytningen til deres tidligere faglige felt. I skiftet fra leder til chef er det derfor normalt at opleve en splittelse mellem den kollegiale anseelse, man har været vant til i de fagprofessionelle miljøer, og en ren lederidentitet, der ikke altid får den samme respekt.

2. Du skal slippe din faglighed 

Som chef træder du et skridt væk fra den daglige drift. Mange nye chefer har svært ved forlige sig med ikke at have hånd i hanke med alt. De får ikke uddelegeret nok ansvar til deres ledere og ender med at løse småopgaver, der burde have været håndteret på et lavere ledelsesniveau. Og selv med en ordentlig uddelegering er man som chef selv nødt til aktivt at afsætte tid til det strategiske udsyn, som chefjobbet kræver.

3. Svært at holde kontakten til fronten

Der er rift om din opmærksomhed som chef – både oppe og nedefra. Din deltagelse i diverse lederfora, styregrupper mv. og en forventning om, at du reagerer hurtigt på signaler og ønsker fra direktionen og den politiske ledelse, kommer let i konflikt med at være en nærværende chef for dine ledere og medarbejdere. Flere chefer er overrasket over, hvor svært det er at holde forbindelsen til fronten i opgaveløsningen.

De 5 kritiske chef-kompetencer

1. Du skal kunne styre en beslutningsproces med mange interessenter

Kompleksiteten i de forløb og forhandlinger, du indgår i som chef, forøges. Du skal kunne tage passende hensyn til såvel medarbejdere, ledere som chefkollegaer, topledelse og eksterne interessenter. Du bliver afhængig af dine ledere for at blive klædt på til at gå videre.

2. Du skal kunne uddelegere

Ansvarsspændet vokser så meget, at du som chef kun lykkes i det omfang, at du kan skabe resultater igennem andre. Det kræver tillid og en føling med, hvornår der er brug for, at du udviser særlig interesse eller følger op på det delegerede ansvar.

3. Du skal kunne analysere

Som chef skal du kunne skaffe dig det fornødne overblik over sammensatte problemer, kunne bedømme kvaliteten af informationer og fremstille en sag kort og klart for andre. Det kræver en analytisk sans: at du kan indsamle, vurdere og fremstille relevant viden i en sag.

4. Du skal have strategisk udsyn

Som chef er det dit ansvar at forestille dig og foregribe udviklingen i din enheds rammebetingelser – fagligt, økonomisk og politisk. Det er en forudsætning for, at du kan lægge og følge en langsigtet kurs. Det forudsætter, at du har flair for at orientere dig nysgerrigt og kritisk mod nye muligheder og vilkår i fremtiden.

5. Du skal kunne lede over grænser

Du kan ikke skabe resultater alene. Derfor skal du kunne trække i tråde eller på ressourcer i andre hjørner af eller helt uden for din organisation. Det kræver, at du kan skabe tillid og opnå indflydelse uden for dit eget domæne.

Læs mere: 

Pas på trinet!

Ledelse af ledere

Ledelse af sammenhængskraft

Find den rigtige leder

Skribentinfo

Kommentarer