Hvad er krisesamtaler?

Som leder kan du ikke undgå oplevelser med medarbejdere der kommer i krise - derfor er det vigtigt, at du er klædt på til opgaven

Skribentinfo

De fleste af os har svært ved at tackle andres sorg og krise, specielt hvis du ikke selv har oplevet noget lignende. Som leder kan du ikke undgå oplevelser med medarbejdere der kommer i krise af den ene eller anden årsag. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at jeres organisation har en slags krisepolitik, og at du som leder er klædt på til at håndtere krisesituationerne.

Ingen kommer igennem livet uden at opleve kriser, for eksempel kan oplevelser som sygdom (egen eller pårørende), dødsfald, skilsmisse eller andre mere eller mindre forudsigelige begivenheder være svære at tackle for de fleste.

Også hændelser knyttet til arbejdspladsen kan udløse krisereaktioner, her tænkes på jobskifte, fyring, mobning, seksuel chikane, ulykker, vold, røveri, trusler og stress.

Uanset hvilke hændelser der er udløsende faktor for at din medarbejder kommer i krise, er det lederens pligt at sikre et arbejdsmiljø der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt både fysisk og psykisk. Herunder også at der på arbejdspladsen tages hånd om en medarbejder i krise.

Et redskab til at tage hånd om medarbejderen er krisesamtalen, som er en struktureret samtale, styret af dig som leder, hvor formålet er at give medarbejderen psykisk førstehjælp tilpasset de stadie krisen aktuelt er på.

Nødvendig baggrundsviden for at du kan gennemføre en krisesamtale på forsvarlig vis er, viden for en krisens normale forløb. Oftest beskrives en krises forløb gennem 4 stadier: Chok, Rekreation, Tilpasning og Rekonstruktion.

Faserne i en krise

Hver fase er karakteriseret ved forskellige reaktioner, og heri skal din krisesamtale tage afsæt, så du kan yde den bedst mulige hjælp til din medarbejder i krise.

Samtaleskema

1. Rekonstruere hændelsen

 • Hvad skete der?
 • Hvor var du?
 • Hvem var ellers tilstede?
 • Lav et resume af medarbejderens oplevelser
 • Fortæl de fakta om hændelsen du kender og fortæl hvad du ikke ved, men vil finde ud af.

2. Normalisere den følelsesmæssige reaktion

 • Hvordan oplevede du situationen?
 • Blev du bange / vred / angst / eller andet
 • Hvordan mærkede du det i kroppen?
 • Oplys om de mest almindelige fysiske og psykiske krisereaktioner, herunder at reaktionerne kan fortsætte et stykke tid.

3. Forbered nærmeste fremtid

 • Resten af i dag:
  - medarbejderen
  - dig selv
  - kollegaer
  - andre
 • Resten af ugen:
  - medarbejderen
  - dig selv
  - kollegaer
  - andre

Skribentinfo

Kommentarer